Cách xóa tệp/thư mục cứng đầu trên windows 10

     

Làm núm nào để tạo thành một tlỗi mục (Folder) cứng đầu bắt buộc xóa được bên trên hệ quản lý và điều hành Windows ? Vâng ! Sau Khi hiểu dòng tiêu đề xong thì mình nghĩ rằng nhiều người sẽ tự hỏi là tạo nên thư mục này với mục đích gì ? với mình cũng xin trả lời luôn là so với bản thân thì làm cho chỉ làm cho vui thôi, chđọng không tồn tại chân thành và ý nghĩa gì các