Thêm, cập nhật và xóa dữ liệu trong bảng sql server 2014 (bài 6)

     

Mệnh đề DELETE vào SQL được sử dụng để xóa các bảng ghi sống thọ trong một bảng của database. Bạn có thể xóa một hoặc nhiều bản ghi dựa vào vào điều kiện được chỉ định trong mệnh đề WHERE.

Sử dụng DELETE vào SQL

Cú pháp

DELETE FROM table_name WHERE some_condition;table_name: tên của bảng có khả năng sẽ bị xóa những bảng ghisome_condition: đk xóa, nếu bảng ghi nào thỏa mãn điều kiện này thì sẽ ảnh hưởng xóaVí dụ mang lại bảng Student được biểu đạt như sau

*
*

Xóa 1 dòng

Ví dụ 1: Xóa các hàng bao gồm NAME = ‘Ram’.


Bạn đang xem: Thêm, cập nhật và xóa dữ liệu trong bảng sql server 2014 (bài 6)


Xem thêm: Mã Code Của Việt Nam (Năm 2018), Mã Bưu Chính Việt Nam Mới Nhất 2020

Làm việc này sẽ chỉ xóa số 1 tiên

DELETE FROM Student WHERE NAME = "Ram";Truy vấn trên đã chỉ xóa bậc nhất tiên và bảng Student bây chừ sẽ trông như là như,

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa nhiều dòng

Ví dụ xóa những hàng ngoài bảng Sinh viên trong đó Tuổi là 20. Thao tác này vẫn xóa 2 hàng (hàng thứ bố và hàng trang bị năm).

DELETE FROM Student WHERE Age = 20;Truy vấn trên đã xóa hai loại (dòng thứ bố và chiếc thứ năm) và Student bây chừ sẽ trông tương đương như:

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa tất cả dữ liệu từ là 1 bảng

Có nhị truy vấn để triển khai việc này như hình dưới đây

 

query1: "DELETE FROM Student";query2: "DELETE * FROM Student";Tất cả các bạn dạng ghi vào bảng sẽ bị xóa, không còn phiên bản ghi nào để hiển thị. Bảng Sinh viên vẫn trở bắt buộc trống rỗng!


Chuyên mục: Domain Hosting