Mệnh Đề delete xóa dữ liệu 1 cột trong sql server, xóa column trong sql server

     

Chào các bạn đọc, hi vọng trang web của chính mình sẽ đem đến kiến thức hữu ích cho những bạn!!! Mình mới lập website thông tin công nghệ, mong muốn các bạn sẽ ghé thăm: TinTucSo24h

Mệnh đề DELETE trong SQL được áp dụng để xóa những bảng ghi lâu dài trong một bảng của database. Chúng ta cũng có thể xóa một hoặc nhiều phiên bản ghi nhờ vào vào đk được hướng dẫn và chỉ định trong mệnh đề WHERE.

Sử dụng DELETE trong SQL

Cú pháp

DELETE FROM table_name WHERE some_condition;table_name: thương hiệu của bảng sẽ ảnh hưởng xóa những bảng ghisome_condition: đk xóa, giả dụ bảng ghi nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện này thì sẽ bị xóaVí dụ cho bảng Student được mô tả như sau


*

*

Xóa 1 dòng

làm việc này đã chỉ xóa hàng đầu tiên

DELETE FROM Student WHERE NAME = "Ram";Truy vấn trên vẫn chỉ xóa hàng đầu tiên cùng bảng Student bây giờ sẽ trông như là như,

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa những dòng

Ví dụ xóa những hàng khỏi bảng Sinh viên trong các số đó Tuổi là 20. Thao tác này đang xóa 2 hàng (hàng thứ bố và hàng vật dụng năm).

DELETE FROM Student WHERE Age = 20;Truy vấn trên vẫn xóa hai chiếc (dòng thứ bố và mẫu thứ năm) cùng Student bây giờ sẽ trông như là như:

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa toàn bộ dữ liệu từ là 1 bảng

Có nhì truy vấn để triển khai việc này như hình dưới đây

 

query1: "DELETE FROM Student";query2: "DELETE * FROM Student";Tất cả các bản ghi trong bảng sẽ bị xóa, ko còn bạn dạng ghi nào để hiển thị. Bảng Sinh viên đã trở yêu cầu trống rỗng!


Chuyên mục: Domain Hosting