Xóa bỏ link /san-pham/ trong url sản phẩm woocommerce

     

Trang chủ / Wordpress / Woocommerce / Hướng dẫn xóa san-pđam mê , danh-muc-san-pđam mê vào băng thông sản phẩm Woocommerce




Bạn đang xem: Xóa bỏ link /san-pham/ trong url sản phẩm woocommerce

Với khoác định của Woocommerce, chi tiết sản phẩm sẽ có được dạng domain/san-pham/ten-san-pmê man cùng danh mục thành phầm đã nghỉ ngơi dạng domain/danh-muc-san-pham/ten-danh-muc. Một phần đường dẫn những điều đó đang làm xấu cùng nhiều năm url, còn tác động cho tới SEO thì không hẳn là thẳng. Tùy vào nhu yếu của người tiêu dùng, mình đang gợi ý người tiêu dùng quăng quật 2 đoạn bên trên đi.

Loại bỏ /san-pham/ thoát ra khỏi đường dẫn chi tiết sản phẩm

Mặc định của Woocommerce vẫn là /san-pham/ cơ mà nhiều lúc trang web chúng ta thiết đặt lại không giống, để kiểm tra các bạn vào:


*
*
*
*
Hướng dẫn xóa san-pyêu thích , danh-muc-san-pmê mẩn vào băng thông thành phầm Woocommerce 7

Bạn copy đoạn tiếp sau đây vào functions.php là được, tựa như giả dụ chưa phải /danh-muc-san-pham/ thì chúng ta cđọng ctrl+f kiếm tìm với thay thế nhé:

/** Loại vứt /danh-muc-san-pham/ nghỉ ngơi đường dẫn* Ttốt /danh-muc-san-pham/ slug hiện nay của doanh nghiệp. Mặc định là /danh-muc-san-pham/*/add_filter( "term_link", "giniit_product_cat_permalink", 10, 3 );function giniit_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ) switch ($taxonomy): case "product_cat": $taxonomy_slug = "danh-muc-san-pham"; //Txuất xắc bởi slug hiện thời của người sử dụng.

Xem thêm: Các Loại Chip Intel Mạnh Nhất Hiện Nay, Hướng Dẫn Phân Biệt Cpu Trên Laptop

Mặc định là /danh-muc-san-pham/ if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break; $url = str_replace("/" . $taxonomy_slug, "", $url); break; endswitch; return $url;// Add our custom hàng hóa cát rewrite rulesfunction giniit_product_category_rewrite_rules($flash = false) $terms = get_terms( array( "taxonomy" => "product_cat", "post_type" => "product", "hide_empty" => false, )); if($terms &và !is_wp_error($terms)) $siteurl = esc_url(home_url("/")); foreach ($terms as $term)rss if ($flash == true) flush_rewrite_rules(false);add_action("init", "giniit_product_category_rewrite_rules");/*Sửa lỗi lúc tạo bắt đầu taxomony bị 404*/add_action( "create_term", "giniit_new_product_cat_edit_success", 10, 2 );function giniit_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) giniit_product_category_rewrite_rules(true);Kết quả: https://jdomain.vn/wordpress-plugin/

Note: Sau khi chúng ta update file functions.php, hãy vào Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh ấn lưu thay đổi dể update url nhé. Nếu ko bạn sẽ bị 404.


Chuyên mục: Domain Hosting