Viết chương trình quản lý sinh viên bằng java

     

Short URL: https://jdomain.vn/10581. Tạo 1 lớp sinc viên bao gồm các nằm trong tính (RollNo, Name, Sex, Age, Email, Address).

Tạo hàm tạo ko đối cùng hàm tạo có đầy đủ tmê say số.

2. Tạo một HashMap cai quản list sinc viên, cần sử dụng rollNo là key mang lại HashMap

3. Xây dựng menu chương thơm trình

- Nhập N sinh viên

- In thông tin sv

- Tìm kiếm sinh viên (Yêu cầu nhập RollNo và hiển thị đọc tin sv đó)
Bạn đang xem: Viết chương trình quản lý sinh viên bằng java

Thông Tin Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Công nghệ ZicZac đất nước hình chữ S.

Thiết kế webiste chuyên nghiệp Thiết kế ứng dụng quản trị Thiết kế áp dụng Android Thiết kế ứng dụng IOS Thiết kế Web App Hỗ trợ Digital Marketing Hỗ trợ PR Google Ads Hỗ trợ quảng bá Facebook Ads Hỗ trợ SEO Website


Java AdvancedKhoá học tập java advancedT1907A01. Package & CollectionsC1907LToday_C1907LT2008AC2010GC2010LToday_C2010L

Phản Hồi Bởi:

(1) thienphu (2) Đỗ Văn uống Huấn (3) Minh Nghia (4) Trương Công Vinc (5) NguyenHuuThanh (6) Trần Văn Điệp (7) Phí Văn uống Long (8) nguyễn văn uống huy (9) Đường Tkhô giòn Bình (10) Ngô Quang Huy (11) Nguyễn Hoàng Anh (12) Phan Bạch Tùng Dương (13) Thành Lâm (14) Nguyễn Rapper Tiến Đạt (15) vuong huu phu (16) Trần Vnạp năng lượng Lâm (17) hainguyen (18) Triệu Văn Lăng (19) Chu Quốc Việt


Xem thêm: Cách Chỉnh Chữ Vào Giữa Ô Trong Word 2013, Chỉnh Chữ Giữa Ô Trên Bảng Tính

*

Main:

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package HashMap;import java.util.HashMap;import java.util.Map;import java.util.Scanner;/** * *
author Admin */public class Main public static void main(String<> args) Map studentHashMap = new HashMap(); Scanner input đầu vào = new Scanner(System.in); int choose; do showMenu(); choose = Integer.parseInt(input đầu vào.nextLine()); switch(choose) case 1: System.out.println("Nhap N: "); int n = Integer.parseInt(input.nextLine()); for (int i = 0; i entry : studentHashMap.entrySet()) Student value = entry.getValue(); value.display(); break; case 3: System.out.println("Nhap MSV can tlặng kiem: "); String rollNo = input.nextLine(); Student stdFind = studentHashMap.get(rollNo); stdFind.display(); break; case 4: System.out.println("Exit!!!"); break; while(choose != 4); static void showMenu() System.out.println("1. Nhap N sinh vien"); System.out.println("2. In thong tin sinch vien"); System.out.println("3. Tlặng kiem sinh vien theo RollNo"); System.out.println("4. Thoat"); System.out.println("Chon: "); Student:

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template tệp tin, choose Tools | Templates * và open the template in the editor. */package HashMap;import java.util.Scanner;/** * *
Override public String toString() return "Student" + "name=" + name + ", rollNo=" + rollNo + ", sex=" + sex + ", email=" + gmail + ", address=" + address + ", age=" + age + ""; public void display() System.out.println(this); public String getName() return name; public void setName(String name) this.name = name; public String getRollNo() return rollNo; public void setRollNo(String rollNo) this.rollNo = rollNo; public String getSex() return sex; public void setSex(String sex) this.sex = sex; public String getEmail() return email; public void setEmail(String email) this.gmail = email; public String getAddress() return address; public void setAddress(String address) this.address = address; public int getAge() return age; public void setAge(int age) this.age = age; }

Chuyên mục: Domain Hosting