Trung tâm hạ tầng mạng miền bắc

     

Kết quả phân tích tài liệu của phần mềm jdomain.vn.info cho mặt mời thầu Trung trung ương Hạ tầng mạng miền bắc bộ Chi nhánh Tổng doanh nghiệp Hạ tầng mạng như sau:

Có quan hệ nam nữ với 223 nhà thầu. Đã chào làng 11 dự án đầu tư, trong các số đó có 0 dự án chưa công bố KHLCNT .Trong tổng cộng 539 KHLCNT sẽ công bố, bao gồm 490 KHLCNT chưa tìm thấy dự án đầu tư.Đã ra mắt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 539 dự án với tổng số 686 gói thầu.Đã triển khai mời thầu 307 gói (với 327 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói.Đã chào làng kết trái của 258 gói, bỏ thầu 0 gói (trong số những gói thầu sinh hoạt trên).Có 189 gói có hiệu quả mà không có TBMT, TBMST.Trung bình số công ty thầu thâm nhập mỗi gói thầu là: 2.34 đơn vị thầu.Tỉ lệ nghành mời thầu: hàng hoá 99.08%, Xây đính thêm 0%, tư vấn 0%, Phi tư vấn 0.92%, các thành phần hỗn hợp 0%, nghành khác 0%.Tổng cực hiếm theo gói thầu có KQLCNT thích hợp lệ là: 530,861,703,365 VNĐ, trong các số ấy tổng giá trị trúng thầu là: 467,302,679,278 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm ngân sách là: 11.97%.Phần mượt jdomain.vn.info hiểu từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Kết quả phân tích tài liệu của phần mềm jdomain.vn.info cho mặt mời thầu Trung tâm Hạ tầng mạng khu vực miền bắc Chi nhánh Tổng công ty Hạ tầng mạng như sau:

Có tình dục với 223 nhà thầu.Trung bình số bên thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2.34 nhà thầu.Tỉ lệ nghành nghề dịch vụ mời thầu: hàng hoá 99.08%, Xây đính 0%, hỗ trợ tư vấn 0%, Phi support 0.92%, hỗn hợp 0%, nghành nghề dịch vụ khác 0%.Tổng giá trị theo gói thầu gồm KQLCNT vừa lòng lệ là: 530,861,703,365 VNĐ, trong số đó tổng giá trị trúng thầu là: 467,302,679,278 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm ngân sách và chi phí là: 11.97%.Phần mềm jdomain.vn.info phát âm từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là công ty đầu tư, tin tức phân tích như sau:

Là chủ đầu tư của 11 dự án đầu tư chi tiêu phát triển.Là chủ đầu tư chi tiêu của 488 KHLCNT trong số đó có 488 KHLCNT từ đăng tải, có 0 KHLCNT là do đơn vị chức năng khác đăng tải.Là chủ đầu tư của 399 gói thầu trong những số ấy tự mời thầu 399 gói, tất cả 0 gói là do đơn vị chức năng khác mời thầu.Phần mềm jdomain.vn.info gọi từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Chuyên mục: Domain Hosting