Transfer to là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường nhịn lại, sự chuyển cho (nghệ thuật) phiên bản thứ lại sự thuyên đưa (nhân viên...) sự chuyển khoản qua ngân hàng (tài vụ) vé đưa xe tàu (để liên tục đi trên tuyến phố khác) binh sỹ thuim gửi (trường đoản cú đơn vị chức năng này quý phái đơn vị khác) cồn từ dời, gửi, dọn nhượng, nhường nhịn, gửi choto lớn transfer land: nhượng đất trang bị lại, in lại thuim đưa (nhân viên cấp dưới...)lớn transfer a student from English department lớn Chinese department: đưa một học viên từ khoa Anh quý phái khoa Trung chuyển xe cộ, đổi xe cộ (để liên tục đi trên tuyến đường khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § bank transfer : sự chuyển khoản qua bank § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power khổng lồ the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer lớn a ngân hàng account. | data, information, knowledge | lvà, property | population | resource | technology | tệp tin, multimedia, software | inter-company, inter-hospital, etc. | ngân hàng, capital, cash, credit, financial, money, cốt truyện, stock | electronic, telegraphic | embryo, gen | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, miễn phí, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sb His club have given hyên a free transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN giảm giá, fee, menu, payment, price, system (all in football)

PREPhường. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer to là gì

a ticket that allows a passenger to change conveyances

v.

move from one place khổng lồ another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient to lớn another hospital

cause to change ownership

I transferred my stock holdings lớn my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location khổng lồ another. 2. The passing of program control from one portion of code to lớn another.vb. To move data from one place to lớn another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Tổng Hợp 50+ Theme Giới Thiệu Sản Phẩm Wordpress Giới Thiệu Sản Phẩm

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or tiệc nhỏ to another.

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-không lấy phí, non-reportable movement of assets between retirement plans.

Chuyên mục: Domain Hosting