Tạo virtual host với apache centos

     

Chào các bạn, bây giờ kỹ thuật xin hướng dẫn giải pháp thêm website chạy xe trên VPS Apache CentOS

Bạn ý muốn chạy những website trên cùng 1 đồ vật chủ, thực hiện cùng 1 showroom IP, thì vitualhost là chiến thuật tuyệt vời để giúp bạn có tác dụng điều đó.

Bạn đang xem: Tạo virtual host với apache centos

Apache là máy chủ web phổ cập nhất hiện nay nay. Nó trẻ khỏe và dễ dàng sử dụng, quan trọng đặc biệt nếu bạn chạy nó bên trên CentOS. Apache chia các tính năng và thành phần của nó ra riêng rẽ, vì chưng thế chúng ta có thể dễ dàng để cấu hình và quản ngại lý.

Xem thêm: Hệ Điều Hành Là Gì? Tổng Hợp Các Loại Hệ Điều Hành Phổ Biến Hệ Điều Hành Là Gì

Một phần không thể thiếu của một sever web (bao tất cả cả Apache, Nginx, Lighttpd…) là chạy nhiều web bên trên 1 server. Chúng ta có thể thêm domain vào máy chủ và cấu hình chúng riêng biệt rẽ. Mỗi cấu dường như vậy được gọi là một trong virtual host. Mỗi một virtual host sẽ quy định cho từng tên miền riêng biệt biệt. Chúng ta cũng có thể tạo ra vô vàn virtual host để thêm tên miền vào VPS và chạy các web bên trên 1 server.

Sau đó là hướng dẫn thông số kỹ thuật nhiều website chạy trên 1 VPS Apache CentOS

Bước 1: chế tạo thư mục cất Website

mkdir -p /var/www/vitualhost.kythuat.com/public_html

*

Bước 2: Gán quyền để bảo đảm website chuyển động bình thường

Chown –R apache:apache /var/www/vitualhost.kythuat.com/public_html

Chmod 755 /var/www

*

*

Bước 3: thiết lập Vitual Host

Sửa file cấu hình mặc định của Apache

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

*

Di gửi xuống cuối file và thêm những dòng sau vào

ServerAdmin webmaster
vitualhost.kythuat.com

DocumentRoot /var/www/vitualhost.kythuat.com/public_html

ServerName www.vitualhost.kythuat.com

ServerAlias vitualhost.kythuat.com

ErrorLog /var/www/vitualhost.kythuat.com/error.log

CustomLog /var/www/vitualhost.kythuat.com/requests.log common

*

Bạn cần chú ý các mẫu NameVirtualHost, Virtual Host, Document Root, và Server Name để sửa lại đến phù hợp.

Bước 4: Khởi động lại Apache

Service httpd restart

*

Bước 5: upload source lên folder /var/www/vitualhost.kythuat.com/public_html (Tương ứng cùng với thư mục các bạn tạo mang đến domain của những bạn)


Chuyên mục: Domain Hosting