Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến

     

Giải bài tập Tin học 11 trang 35, 36

Với Giải bài bác tập Tin học 11 trang 35, 36 hay, chi tiết được biên soạn bám đít nội dung sách giáo khoa Tin học tập lớp 11 giúp bạn tiện lợi trả lời câu hỏi từ đó được điểm cao trong số bài thi môn Tin học tập 11.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến

*

Bài 1 (trang 35 sgk Tin học lớp 11): Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên với biến?

Trả lời:

Hằng gồm đặt tên lưu trữ một hằng, giá trị này không thể thay đổi trong suốt thời gian chạy chương trình.

Biến cũng tàng trữ một giá trị.Giá trị này có thể biến đổi được.

Ví dụ :

Ta có const e=5;

Sau kia nếu ta có lệnh chuyển đổi giá trị trong e. E:=6; Thì khi biên dịch sẽ sở hữu lỗi.

Tuy nhiên ví như ta sử dụng biến e:=5;. Sau đó biến đổi giá trị e:=6; thì trọn vẹn hợp lệ.

Bài 2 (trang 35 sgk Tin học lớp 11): nguyên nhân phải khai báo biến chuyển ?

Trả lời:

+ Khai báo biến nhằm tạo ra mang đến trình biên dịch biết kiểu biến chuyển để cung cấp phát bộ lưu trữ cho phù hợp.

Ví dụ: ví như ta khai báo trở thành a hình dạng integer trình biên dịch sẽ cấp phép 2 byte bộ nhớ lưu trữ để tàng trữ giá trị.

Còn nếu như a hình dáng real thì trình biên dịch sẽ cấp phép 6 byte cỗ nhớ.

+ Trình dịch vẫn biết cách tổ chức triển khai ô nhớ cất giá trị của biến. Đưa tên phát triển thành vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

+ Đưa tên đổi mới vào list các đối tượng người tiêu dùng được công tác quản lí.

+ Trình dịch biết cách truy cập giá trị của biến đổi và áp dụng làm việc thích hợp đến biến.

Bài 3 (trang 35 sgk Tin học tập lớp 11): vào Pascal trường hợp một biến hóa chỉ nhận quý giá nguyên vào phạm vi từ bỏ 10 cho 25532 thì biến đổi đó có thể được khai báo hằng trong số kiểu tài liệu nào?

Trả lời:

đề cập lại phạm vi của những biến.

*

Dựa vào bảng bên trên ta thấy trở thành đó hoàn toàn có thể sử dụng các kiểu dữ liệu: integer, word, longint, Real, Extended.

Vì đổi thay thực hoàn toàn có thể chứa quý hiếm nguyên.

Bài 4 (trang 35 sgk Tin học tập lớp 11): biến hóa P rất có thể nhận các giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90 và thay đổi X rất có thể nhận các giá trị 0,1; 0.2; 0,3; 0.4; 0.5. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng ?

Trả lời:

a)Var X,P: byte; (Sai vì biến hóa kiểu Byte không sở hữu và nhận giá trị thực ).

Xem thêm: Phần Mở Rộng Của Tên Tệp Thường Thể Hiện :, Phần Mở Rộng Của Tên Tệp Thường Thể Hiện

b)Var P,X:real ; (Đúng vì trở thành thực rất có thể lưu được giá trị nguyên).

c)Var P:real;X:byte (Sai vì giá trị kiểu dáng byte không lưu giá tốt trị thực)

d)Var X:real;P:byte (Đúng ).

Bài 5 (trang 35 sgk Tin học tập lớp 11): Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với cái giá trị nguyên nằm trong phạm vi trường đoản cú 100 mang đến 200, biện pháp khai báo S làm sao dưới đó là đúng cùng tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất?

Trả lời:

a)Var S:integer; Tốn 2 byte cỗ nhớ.

b)Var S:real; Tốn 6 byte cỗ nhớ.

c)Var S:word; Tốn 2 byte bộ nhớ.

d)Var S:longint; Tốn 4 byte cỗ nhớ.

e)Var S:boolean; Tốn 1 byte bộ lưu trữ tuy nhiên không lưu trữ được hết khoảng tầm giá trị đề nghị thiết.

Vậy dùng kiểu integer cùng word vẫn bảo vệ đúng nhưng tốn ít bộ lưu trữ nhất.

Bài 6 (trang 35 sgk Tin học lớp 11):

*

Trả lời:

(1+z)*(x+y/z)/(a-(1/(1+x*x*x)))

Bài 7 (trang 36 sgk Tin học tập lớp 11): Hãy chuyển những biểu thức vào Pascal sau đây sang biểu thức toán học tập tương ứng:

Trả lời:

*

Bài 8 (trang 36 sgk Tin học tập lớp 11): Hãy viết biểu thức súc tích cho kết quả true lúc tọa độ (x,y) là điểm nằm vào vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 2.a cùng 2.b.

Trả lời:

*

Bài 9 (trang 36 sgk Tin học lớp 11): Hãy viết chương trình nhập vào số a (a>0) rồi tính kết quả phần được gạch chéo trong hình 3 (Kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân).

Trả lời:

Nhận thấy 2 phần gạch chéo trong ô vuông tương đương với 2 phần bỏ trống. Do vậy nếu diện tích s phần bị gạch chéo đúng bởi ½ diện tích hình tròn bán kính là a.

Program ct1;Uses crt;Var a:real;BeginWriteln(‘Nhap vao so a’);Readln(a);Writeln(‘dien tich phan gach cheo la ’,(a*a*3.14)/2:0:4);Readkey();End.Bài 10 (trang 36 sgk Tin học lớp 11): thiết kế tính và chuyển ra màn hình hiển thị vận tốc v khi chạm đất của đồ gia dụng rơi từ độ dài h,biết rằng v=√2gh ,trong kia g là tốc độ rơi tự do và g=9.8m/s2. Độ cao h(m) được nhập vào trường đoản cú bàn phím.

Trả lời:

Program ct1;Uses crt;Var h:real;BeginWriteln(‘Nhap vao do cao h ’);Readln(h);Writeln(‘Van toc khi cham dat la ’,sqrt(2*9.8*h));End.

Chuyên mục: Domain Hosting