Tìm số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau

     

Giải sách bài xích tập Toán lớp 6 bài xích 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiên

Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều:

a) tìm kiếm số tự nhiên lớn tốt nhất có bố chữ số.b) tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có ba chữ số không giống nhau.c) search số tự nhiên chẵn bé dại nhất có năm chữ số.d) tìm số tự nhiên chẵn lớn số 1 có năm chữ số không giống nhau.

Bạn đang xem: Tìm số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau

Lời giải:

a) Ta yêu cầu tìm số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có tía chữ số:

*
(với a, b, c ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Chữ số hàng trăm ngàn phải lớn nhất nên a = 9;

Chữ số hàng trăm cũng phải lớn số 1 nên b = 9;

Chữ số hàng đơn vị cũng phải lớn nhất nên c = 9.

Do kia số buộc phải tìm là 999.

b) Ta nên tìm số tự nhiên lớn độc nhất có tía chữ số khác nhau:

*
(với a, b, c ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Chữ số hàng nghìn phải lớn nhất nên a = 9;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn nhất và cần khác a cần b = 8;

Chữ số hàng đơn vị cũng phải lớn nhất và đề xuất khác cả a cùng b cần c = 7.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Theo Thông Tư Mới Nhất 2021, Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Năm 2021

Do đó số bắt buộc tìm là 987.

c) Ta bắt buộc tìm số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số:

*
(với a, b, c, d, e ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Vì số cần tìm là số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ tuổi nhất bắt buộc chữ số hàng đơn vị chức năng e = 0.

Chữ số hàng trăm nghìn phải nhỏ tuổi nhất cùng khác 0 yêu cầu a = 1;

Chữ số hàng ngàn cũng phải nhỏ nhất đề xuất b = 0;

Chữ số hàng trăm ngàn cũng phải nhỏ tuổi nhất đề xuất c = 0;

Chữ số hàng chục cũng phải nhỏ tuổi nhất nên d = 0;

Do đó số nên tìm là 10 000.

d) Ta buộc phải tìm số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số không giống nhau:

*
(với a, b, c, d, e ∈ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Chữ số hàng vạn phải béo nhất trong số chữ số buộc phải a = 9;

Chữ số hàng trăm cũng đề nghị lớn nhất trong số chữ số còn lại và không giống a đề xuất b = 8;

Chữ số hàng trăm cũng đề nghị lớn nhất trong số chữ số còn lại và không giống a, b phải c = 7;

Chữ số hàng trăm cũng đề xuất lớn nhất trong số chữ số còn sót lại và không giống a, b, c bắt buộc d = 6;

Chữ số hàng đơn vị chức năng phải là số chẵn mập nhất trong số số còn sót lại và không giống a, b, c, d đề nghị e = 4.


Chuyên mục: Domain Hosting