Plugin leech bài cho wordpress

     

Chào các bạn, nếu khách hàng sẽ phát âm nội dung bài viết này thì chắc rằng nhu cầu của bạn vẫn là "mong tìm một wordpress plugin tự động đem tin tức" phải chứ? Nếu đúng vậy thì bài viết này đúng đắn dành cho bạn rồi