Php của bạn không hỗ trợ mysql, wordpress cần có mysql để chạy.

     

Dạo gần đây lướt quan diễn đàn về wordpress thấy nhiều anh em mắc phải lỗi your php installation appears to be missing the mysql extension which is required by wordpress.

Lỗi này thương là do phiên bản php của bạn chưa bật chức năng để chạy các dòng lệnh sql hoặc lỗi do php version đã cũ không đáp ứng được các hàm mới của wordpress. Để fix lỗi này bạn làm theo hướng dẫn sau nhé.


1 Hướng dẫn sửa lỗi your php installation appears to be missing the mysql extension which is required by wordpress

Hướng dẫn sửa lỗi your php installation appears to be missing the mysql extension which is required by wordpress

1. Đăng nhập vào hotsing

Để sửa lỗi này đầu tiên bạn cần truy cập hotsing trên hệ thống cpanel bằng tài khoản của nhà cung cấp, ở đây mình sử dụng hosting của Hawkhost nên đường dẫn mặc định sẽ là https://sampres.com/cpanel.

*
*
*
*
*
*
Thái Long


Cảm ơn bạn! Mình cũng lỗi trên sau khi khắc phục xong cần có ảnh hưởng gì nữa không?


Chuyên mục: Domain Hosting