Phân phối chương trình vật lý 7

     

jdomain.vn gửi đến thầy cô Phân phối lịch trình Vật lý 7 giảm tải giỏi Phân phối lịch trình Vật lý 7 theo công văn 4040. PPCT vật dụng lý 7 NH 2021-2022 đã là tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình vật lý 7


*

Phân phối công tác Vật lý 7 Công văn 4040

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 7 THEO CÔNG VĂN 4040

Cả năm học: 35 tiết

Học kì I: 18 tuầnx 1tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết

HỌC KÌ I

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung bớt tải, tinh giản

Tích hợp

(Nếu có)

Tên chủ đề (Nếu gộp những bài lại)

CHƯƠNG I. Quang đãng HỌC

1

Bài 1

Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng và vật sáng

- Tích thích hợp GDMT.

2

Bài 2

Sự truyền ánh sáng

Mục III: vận dụng HS tự đọc

Nội dung còn sót lại của bài xích 2, bài bác 3: Tích vừa lòng thành một chủ đề để dạy học

3

Bài 3

Ứng dụng định vẻ ngoài truyền trực tiếp của ánh sáng

Mục III: vận dụng HS từ bỏ đọc

- Tích đúng theo GDMT.

4

Bài 4

Định pháp luật phản xạ ánh sáng

5

Bài 5

Ảnh của một trang bị tạo bởi gương phẳng

- Tích phù hợp GDMT.

Xem thêm: Cách Tra Bảng Phân Phối Chuẩn Z, Phan Phoi Chuan

6

Bài tập

7

Bài 7

Gương mong lồi

- Tích phù hợp GDMT.

8

Bài 8

Gương cầu lõm

- Tích đúng theo GDMT.

9

Bài 9

Ôn tập và tổng kết chương I: quang quẻ học

10

Kiểm tra giữa kỳ I

CHƯƠNG II. ÂM HỌC

11

Bài 10

Nguồn âm

Bỏ C9, Mục III. Vận dụng HS từ bỏ đọc

- Tích phù hợp GDMT.

Nội dung còn lại của bài xích 10, bài bác 11, bài xích 12: Tích đúng theo thành một chủ thể để dạy dỗ học


Chuyên mục: Domain Hosting
App live show