Phân phối chương trình văn 10

     
*

Phân phối lịch trình Ngữ văn 10 – cơ bản

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)Học kì I: 19 tuần (54 tiết)Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: máu 1 cho tiết 3– Tổng quan văn học tập Việt Nam;– chuyển động giao tiếp bởi ngôn ngữ.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình văn 10

Tuần 2:Tiết 4 mang đến tiết 6– bao gồm văn học tập dân gian Việt Nam;– hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo);– Văn bản.


Tuần 3:Tiết 7 đến tiết 9– bài viết số 1;– thành công Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn).

Tuần 4: tiết 10 mang lại tiết 12– Văn bạn dạng (tiếp theo);– Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ.

Tuần 5: tiết 13 cho tiết 15– Lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự;– Uy-lit-xơ trở về (trích Ô-đi-xê).

Tuần 6: ngày tiết 16 mang lại tiết 18– Trả nội dung bài viết số 1;– Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na).


Tuần 7: ngày tiết 19 đến tiết 21– lựa chọn sự việc, cụ thể tiêu biểu trong bài văn trường đoản cú sự ;– bài viết số 2.

Tuần 8: tiết 22 đến tiết 24– Tấm Cám;– miêu tả và biểu cảm trong văn từ bỏ sự.

Tuần 9: tiết 25 mang lại tiết 27– Tam đại bé gà, tuy thế nó phải bằng hai mày;– Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa.

Tuần 10: huyết 28 mang lại tiết 30– Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn từ viết;– Ca dao hài hước;– Đọc thêm Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn fan yêu).


Tuần 11: huyết 31 đến tiết 33– luyện tập viết đoạn văn từ sự;– Ôn tập văn học dân gian Việt Nam;– Trả bài viết số 2;– Ra đề bài viết số 3 (học sinh làm cho ở nhà).

Tuần 12: máu 34 đến tiết 36– bao gồm văn học nước ta từ nuốm kỉ lắp thêm X cho hết chũm kỉ XIX;– phong thái ngôn ngữ sinh hoạt.

Tuần 13: máu 37 mang đến tiết 39– Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão);– Cảnh ngày hạ (Nguyễn Trãi);– bắt tắt văn bạn dạng tự sự.

Tuần 14: tiết 40 đến tiết 42– nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm);– Đọc “Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du);– phong cách ngôn ngữ ở (tiếp theo).

Tuần 17: ngày tiết 49 đến tiết 50– bài viết số 4 (kiểm tra học tập kì I);

Tuần 18: máu 51 đến tiết 52– trình bày một vấn đề;– Lập kế hoạch cá nhân.

Học kì II

Tuần 20: huyết 55 cho tiết 56– Các vẻ ngoài kết cấu của văn phiên bản thuyết minh;– Lập dàn ý bài bác văn thuyết minh.

Tuần 21: tiết 57 mang lại tiết 58– Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu);– Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) – Phần 1: Tác giả.

Tuần 22: máu 59 mang lại tiết 60– Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) – Phần 2: Tác phẩm;– Tính chuẩn chỉnh xác, hấp dẫn của văn bạn dạng thuyết minh.

Tuần 25: máu 67 mang lại tiết 69– phương pháp thuyết minh;– Chuyện chức phán sự thường Tản Viên (Nguyễn Dữ).

Tuần 26: huyết 70 đến tiết 72– luyện tập viết đoạn văn thuyết minh;– Trả nội dung bài viết số 5;– Ra đề bài viết số 6 (học sinh có tác dụng ở nhà).

Tuần 28: tiết 76 mang lại tiết 78– Tình cảnh lẻ loi của bạn chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm – Đặng è Côn, bạn dạng dịch của Đoàn Thị Điểm);– bắt tắt văn bạn dạng thuyết minh.

Tuần 29: huyết 79 mang lại tiết 81– Lập dàn ý bài văn nghị luận;– Truyện Kiều (Phần 1: Tác giả).

Tuần 30: tiết 82 cho tiết 84– Trao duyên (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du);– Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du);– phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

Tuần 32: máu 88 đến tiết 90– Văn bạn dạng văn học;– Thực hành những phép tu từ: phép điệp với phép đối.

Tuần 33: ngày tiết 91 đến tiết 93– văn bản và vẻ ngoài của văn bản văn học;– Các thao tác làm việc nghị luận;– Tổng kết phần Văn học.

Tuần 34: ngày tiết 94 cho tiết 96– Tổng kết phần Văn học;– Ôn tập phần giờ Việt.

Xem thêm: Dấu Gạch Ngang Trên Đầu Của Chữ Cái Trong Word, Cách Sử Dụng Dấu Gạch Ngang Trên Blog Và Word

Tuần 35: ngày tiết 97 cho tiết 99– Ôn tập phần làm cho văn;– rèn luyện viết đoạn văn nghị luận.

Tuần 36: huyết 100 mang đến tiết 102– bài viết số 7 (kiểm tra học kì II);– Viết quảng cáo.

Tuần 37: ngày tiết 103 đến tiết 105– Trả nội dung bài viết số 7;– hướng dẫn học tập vào hè.

Phân phối chương trình Ngữ văn lớp 10 (Nâng cao)

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Học kì I

Tuần 1: ngày tiết 1 mang đến tiết 4– Tổng quan lại văn học việt nam qua các thời kì kế hoạch sử;– Văn bản;– Phân nhiều loại văn bản theo cách tiến hành biểu đạt.

Tuần 2: tiết 5 đến tiết 8– bao quát về văn học dân gian Việt Nam;– Phân loại văn bản theo phong cách công dụng ngôn ngữ;– rèn luyện về những kiểu văn bản và thủ tục biểu đạt.

Tuần 4: huyết 13 mang lại tiết 16– Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê);– Văn bản văn học (tiếp theo);– thực hành lập ý và viết đoạn văn theo phần đông yêu mong khác nhau.

Tuần 5: tiết 17 mang đến tiết 20– Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na);– Truyện An Dương Vương với Mị Châu, Trọng Thuỷ.

Tuần 7: ngày tiết 25 mang lại tiết 28– nhưng mà nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà;– Lời tiễn dặn (trích truyện thơ Tiễn dặn fan yêu);– Trả bài viết số 1.

Tuần 8: máu 29 mang đến tiết 32– Ca dao yêu thương thương, tình nghĩa;– Bài viết số 2.

Tuần 10: ngày tiết 37 cho tiết 40– tục ngữ về đạo đức, lối sống;– chuyển động giao tiếp bằng ngôn ngữ;– quan lại sát, phân tách đời sống.

Tuần 11: máu 41 cho tiết 44– Xuý Vân giả dại (Trích vở chèo Kim Nham);– Đọc – gọi văn phiên bản Văn học;– Đọc tích luỹ loài kiến thức.

Tuần 12: huyết 45 mang lại tiết 48– bao hàm văn học vn từ núm kỉ sản phẩm X mang đến hết cầm kỉ XIX;– Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão);– Trả nội dung bài viết số 2;– Ra đề bài viết số 3 (học sinh làm cho ở nhà).

Tuần 14: ngày tiết 53 mang đến tiết 56– ung dung (Nguyễn Bỉnh Khiêm);– Đọc “Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du);– rèn luyện về phương án tu từ;– Liên tưởng, tưởng tượng.

Tuần 17: tiết 64 đến tiết 66– Ôn tập làm cho văn– Ôn tập văn học

Tuần 18: máu 67 cho tiết 69– phong thái ngôn ngữ sinh hoạt;– bài viết số 4 (kiểm tra học kì I)

Tuần 19: huyết 70 mang lại tiết 72– Viết planer cá nhân.– Trả bài viết số 4.

Học kì II

Tuần 21: ngày tiết 76 mang đến tiết 78– Thư dụ vương vãi Thông đợt tiếp nhữa (Nguyễn Trãi);– Các hình thức kết cấu văn bạn dạng thuyết minh.

Tuần 22: huyết 79 cho tiết 81– phong thái ngôn ngữ nghệ thuật.– bài viết số 5;

Tuần 24: tiết 85 mang đến tiết 88– phong thái ngôn ngữ nghệ thuật và thẩm mỹ (tiếp theo);– Tựa “Trích diễm thi tập” (Hoàng Đức Lương);– Thái phó tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược).

Tuần 26: huyết 93 mang lại tiết 96– Trả nội dung bài viết số 5;– Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ);– rèn luyện về liên kết trong văn bản;– Ra đề bài viết số 6 (học sinh có tác dụng ở nhà).

Tuần 27: huyết 97 mang lại tiết 100– tóm tắt văn phiên bản thuyết minh;– Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa của La tiệm Trung);– rèn luyện về link trong văn phiên bản (tiếp theo).

Tuần 29: máu 105 mang đến tiết 108– Đề văn nghị luận;– Nỗi sầu ân oán của bạn cung thanh nữ (Nguyễn Gia Thiều);– chất vấn Văn học.

Tuần 30: máu 109 đến tiết 112– Trả bài viết số 6;– Truyện Kiều của Nguyễn Du;– rèn luyện về trường đoản cú Hán – Việt;– nội dung bài viết số 7.

Tuần 33: máu 121 mang đến tiết 124– Đọc – gọi văn phiên bản văn học trung đại Việt Nam;– Khái quát lịch sử hào hùng tiếng Việt;– Luyện tập trình diễn một vấn đề.

Tuần 34: máu 125 mang đến tiết 128– Trả bài kiểm tra Văn học;– bao gồm về lịch sử hào hùng tiếng Việt (tiếp theo);– Trả bài viết số 7;– Ôn tập về có tác dụng văn.

Tuần 35: ngày tiết 129 đến tiết 132– Ôn tập giờ Việt;– Tổng kết lịch sử dân tộc văn học việt nam thời trung đại;– Văn bản quảng cáo.

Tuần 36: tiết 133 cho tiết 136– đông đảo yêu cầu về thực hiện tiếng Việt;– nội dung bài viết số 8 (kiểm tra học tập kì II);– Viết quảng cáo.

Tuần 37: huyết 138 đến tiết 140– Tổng kết về phương pháp đọc – phát âm văn phiên bản văn học;– phần đông yêu ước về sử dụng tiếng Việt (tiếp theo);– Trả nội dung bài viết số 8;– gợi ý học tập vào hè.


Chuyên mục: Domain Hosting