Nhập dữ liệu vào bảng trong sql

     

Ckém dữ liệu, thêm dữ liệu vào bảng

Các bảng SQL tàng trữ dữ liệu theo những chiếc. Câu lệnh INSERT INTO dùng làm thêm 1 mẫu dữ liệu new vào bảng.

Cú pháp INSERT INTO

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...,columnN)VALUES (value1, value2, value3,...valueN); Trong đó:

column1 column2 column3 ... là tên cột value1 value2, value3 ... là gí trị ứng với thương hiệu cột sống trên

Ví dụ
Bạn đang xem: Nhập dữ liệu vào bảng trong sql

INSERT INTO Khachhang (Hoten, TenLienLac, Diađưa ra, Thanhpho, Mabuudien, Quocgia)VALUES ("jdomain.vn", "MR XTL", "Ba Đình, Hà Nội", "Hà Nội", "1000000", "Việt Nam");
Tải cơ sở dữ liệu SQLite chủng loại nhằm thực hành thực tế hoặc Chạy Squốc lộ Online

Sau lúc chạy lệnh trên, bạn cũng có thể soát sổ lại xem tài liệu đã chắc hẳn rằng ckém vào


Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
92jdomain.vnMR XTLBa Đình, Hà NộiHà Nội1000000Việt Nam

Chèn loại mới mà chỉ việc gán dữ liệu quan trọng vào một trong những cột

Lúc dùng INSERT INTO nhằm thêm một dòng mới, các ngôi trường hòa hợp không cần thiết cần tùy chỉnh toàn bộ quý giá những cột theo đúng số lượng cột của cấu tạo bẳng, nhiều cột vào bảng được tùy chỉnh nhằm tự gán giá trị mặc định nếu không tồn tại truyền quý giá tùy chỉnh cấu hình mang lại nó.

Ví dụ
Xem thêm: Cài Đặt Máy In Canon 6030W Với 2 Cách Cài Đặt Máy In Canon 6030 W

Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
93Đào Ngulặng AnMR An

Bạn thấy lúc chiếc cuối được cyếu thêm, bởi vì Diabỏ ra, Thanhpho, MaBuudien, QuocGia không được truyền quý hiếm nên nó auto dấn cực hiếm khoác định null.

Chụ ý Khi tạo nên kết cấu bảng, cột nào được tùy chỉnh thiết lập không nhận quý hiếm mang định, ko gật đầu null thì khi dùng INSERT INTO sẽ phải thiết lập cực hiếm cho cột này. Xem phần Dàng buộc Squốc lộ để tìm hiểu thêm thêm!


*

Ttuyệt thay đổi kết cấu bảng với ALTER TABLE trong SQL Ràng buộc constraint vào SQL Tạo bảng cùng với CREATE TABLE vẻ bên ngoài dữ liệu cột vào Squốc lộ Mệnh đề DELETE xóa tài liệu vào Squốc lộ Mệnh đề UPDATE cập nhật dữ liệu Squốc lộ Kết đúng theo dữ liệu cùng với UNION trong SQL Truy vấn các bảng cùng với JOIN trong SQL Toán tử LIKE trong SQL Truy vấn lồng nhau Subquery trong Squốc lộ Một số hàm vào Squốc lộ
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý từ bỏ HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số kăn năn cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá nhân, tôi ghi chnghiền và chia sẻ hầu như gì tôi học được tại đây về kiến thức và kỹ năng thiết kế PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... với những kiến thức và kỹ năng technology khácDeveloped by jdomain.vn


Chuyên mục: Domain Hosting