Ngày 1 tháng 1 năm 2017 dương lịch, lịch Âm tháng 1 năm 2017

     

Jump lớn subpage...

Bạn đang xem: Ngày 1 tháng 1 năm 2017 dương lịch, lịch Âm tháng 1 năm 2017

Public Works-Capital Improvement Program (CIP)+Development Services+Labor Compliance-Minimum Wage Ordinance-

Pháp Lệnh tiền Lương tối Thiểu

LƯU Ý: THỨ TỰ ĐỂ LẠI TIẾT KIỆM URGENCY COVID-19 THANH TOÁN

Mức lương tối thiểu lúc này của San José là $15.45 mỗi giờ.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Tên Người Dùng Trên Facebook, Hướng Dẫn Đổi Tên Người Dùng Facebook

Cử tri sẽ phê chuẩn chỉnh Pháp lệnh tiền lương buổi tối thiểu vào ngày 6 tháng 11 năm 2012. Pháp lệnh vẻ ngoài mức lương hàng tiếng đồng hồ mà người tiêu dùng lao động phải trả mang lại công nhân của họ cho quá trình được tiến hành trong Thành phố. Xem lịch sử dân tộc ngắn gọn về mức lương buổi tối thiểu bên dưới đây:

Ngày 1 mon 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 $10.30
Ngày 1 tháng một năm 2017 mang đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 $10.50
Ngày 1 tháng 7 năm 2017 mang đến ngày 31 mon 12 năm 2017 $12.00
Ngày 1 tháng 1 năm 2018 mang đến ngày 31 tháng 21 năm 2018 $13.50
Ngày 1 tháng 1 năm 2019 mang đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 $15.00
Ngày 1 tháng 1 năm 2020 cho ngày 31 tháng 12 năm 2020 $15.25

Đối với các câu hỏi liên quan mang lại Pháp lệnh tiền lương tối thiểu của Thành phố, hãy tương tác với văn phòng và công sở Đảm bảo đồng đẳng theo số (408) 535-8430 hoặc e-mail mywage
jdomain.vn.

ÁP PHÍCH

Bản tin tiền lương về tối thiểu năm 2020

Công nhân San José 2020: nắm rõ quyền của quý vị Pháp lệnh cơ bạn dạng và trách nhiệm 2020

TÀI NGUYÊN


Free viewers are required for some of the attached documents.They can be downloaded by clicking on the icons below.

Acrobat Reader
*
Windows truyền thông Player
*
Word Viewer
*
Excel Viewer
*
PowerPoint Viewer
*

*
*

Scroll up

Contact us

Report an issue200 E. Santa Clara St.San Jose, Ca 95113408 535-3500 - Main800 735-2922 - TTY

Need More Info?

Meeting Agendas thành phố Calendar Accessibility E-Government Policy sitemap

Employees

Access eWay Code of Ethics web Mail

Chuyên mục: Domain Hosting