New feed nghĩa là gì

     
LabSpaces has all of the features of a social-networking site with the addition of a daily science newsfeed.


Bạn đang xem: New feed nghĩa là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự jdomain.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Each newsfeed carries the lademo news stories, including a headline, introductory sentence và liên kết to the full article.
Twitter functioned as a live sầu newsfeed for other domestic and international activists as well as international media organizations.
Once the article is stored, the hệ thống attempts khổng lồ retransmit it lớn any servers in its own newsfeed menu.
Brandchannel offers a platform that features a dynamic newsfeed, articles, global conference listings, industry debates, a directory of agencies, và other branding resources.
The content that is retrieved in this way is probably already partially filtered by the selection of the newsfeed or the databases that are searched.
This is an online service focused on breaking merger news & articles that have been verified and is then included in a newsfeed format.
It brought social networking features, such as comments & newsfeed, to project management software.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu thị quan điểm của các chỉnh sửa viên jdomain.vn jdomain.vn hoặc của jdomain.vn University Press hay của các nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại Samsung Galaxy A72 Mà Bạn, 10 Mẹo Mà Những Ai Dùng Samsung Galaxy Nên Biết

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập jdomain.vn English jdomain.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Domain Hosting