Nằm lòng các hàm mysqli trong php

     

MySQL là cơ sở tài liệu nguồn mở thông dụng và được sử dụng rộng rãi nhất với các tại sao như, cấu hình thiết lập và sử dụng 1-1 giản, là trong số những công cầm cố cơ sở dữ liệu nhanh nhất. Sát bên đó, MySQL cũng được tích hợp chặt chẽ với PHP, vấn đề này làm nó trở thành ứng cử viên lý tưởng cho nhiều vận dụng web. PHP tất cả một tủ đồ phong phú các hàm tích hòa hợp sẵn để làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL. Trong bài viết hôm nay, các bạn sẽ tìm đọc về các hàm mysqli trong PHP.

Bạn đang xem: Nằm lòng các hàm mysqli trong php


*

Hàm MySQLi trong PHP - Hàm mysqli_connect vào PHP

Hàm liên kết mysql vào PHP được sử dụng để kết nối với sever cơ sở dữ liệu MySQL.

Nó gồm cú pháp sau.

Trong đó:

“$ Db_handle” là biến tài nguyên liên kết cơ sở dữ liệu.“Mysqli_connect (…)” là hàm để liên kết cơ sở dữ liệu php“$ Server_name” là tên hoặc địa chỉ cửa hàng IP của sản phẩm chủ lưu giữ trữ máy chủ MySQL.“$ User_name” là tên người tiêu dùng hợp lệ trong máy chủ MySQL.“$ Password” là mật khẩu hòa hợp lệ được liên kết với tên người tiêu dùng trong sever MySQL.

Hàm MySQLi trong PHP - Hàm mysqli_select_db vào PHP

Hàm mysqli_select_db được áp dụng để chọn cửa hàng dữ liệu.

Hàm này còn có cú pháp như sau:

Trong đó,

“Mysqli_select_db (…)” là hàm sàng lọc cơ sở dữ liệu trả về true hoặc false“$ Database_name” là tên gọi của đại lý dữ liệu“$ Link_identifier” là tùy chọn, nó được thực hiện để chuyển vào link kết nối sản phẩm công nghệ chủ

Hàm MySQLi vào PHP-Hàm mysqli_query trong PHP

Hàm mysqli_query được sử dụng để thực thi các truy vấn SQL .

Hàm rất có thể được áp dụng để thực thi những kiểu tầm nã vấn sau đây;

InsertSelectUpdatedelete

Hàm này có cú pháp sau.

Trong đó,

“Mysqli_query (…)” là hàm thực thi các truy vấn SQL.“$ Query” là truy hỏi vấn SQL được thực thi“$ Link_identifier” là tùy chọn, nó rất có thể được thực hiện để chuyển vào link kết nối lắp thêm chủ

Hàm mysqli_num_rows vào PHP

Hàm mysqli_num_rows được sử dụng để đưa số hàng được trả về từ 1 truy vấn chọn.

Nó bao gồm cú pháp sau.

Trong đó,

“Mysqli_num_rows (…)” là hàm đếm hàng“$ Result” là tập kết quả mysqli_query

Hàm mysqli_fetch_array vào PHP

Hàm mysqli_fetch_array được áp dụng để tìm nạp các mảng sản phẩm từ tập hiệu quả truy vấn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Subdomain Matbao, Hướng Dẫn Cấu Hình Dns Tên Miền Về Landing Page

Nó tất cả cú pháp sau.

Trong đó,

“Mysqli_fetch_array (…)” là hàm nhằm tìm nạp các mảng hàng“$ Result” là công dụng được trả về vày hàm mysqli_query.

Hàm mysqli_close trong PHP

Hàm mysqli_close được sử dụng để đóng góp một kết nối cơ sở tài liệu đang mở.

Nó có cú pháp sau.

Trong đó,

“Mysqli_close (…)” là hàm PHP“$ Link_identifier” là tùy chọn, nó được áp dụng để gửi vào tài nguyên kết nối máy chủ

Đối tượng truy vấn dữ liệu PDO vào PHP

PDO là 1 lớp mang đến phép bọn họ thao tác các công cụ đại lý dữ liệu không giống nhau như MySQL, PostGres, MS SQL Server, v.v.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách thức truy cập các đại lý dữ liệu bằng cách sử dụng đối tượng người sử dụng PDO.

Lưu ý: đoạn mã dưới đây giả định kiến ​​thức về ngôn từ SQL, mảng, xử trí ngoại lệ với vòng lặp foreach.

setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);$pdo->exec("SET NAMES "utf8""); $sql_stmt = "SELECT * FROM `my_contacts`";$result = $pdo->query($sql_stmt); $result->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);$data = array();foreach ($result as $row) $data<> = $row; print_r($data); } catch (PDOException $e) echo $e->getMessage(); ?>Trong đó,

“Try … catch…” là khối cách xử trí ngoại lệ“$ Pdo = new PDO (“ mysql… ”tạo một phiên bản của đối tượng người tiêu dùng PDO với chuyển những trình điều khiển cơ sở dữ liệu, sever và tên các đại lý dữ liệu, id người tiêu dùng và mật khẩu.“$ Pdo-> setAtt…” để thuộc tính chế độ lỗi PDO và chính sách ngoại lệ“$ Pdo-> execute ("SET NA…” để định dạng mã hóa

ODBC ODBC là tự viết tắt của open Database Connectivity. Nó tất cả cú pháp cơ phiên bản sau.

Trong đó,

“Odbc_connect” là hàm tích hợp sẵn vào PHP“$ Dsn” là tên nguồn dữ liệu ODBC.“$ User_name” là tùy chọn, nó được sử dụng cho tên người tiêu dùng ODBC"$ Password" là tùy chọn, nó được thực hiện cho password ODBC

Trong ví dụ bên dưới đây, đưa sử ta có;

Đang áp dụng hệ quản lý và điều hành WindowsBạn đã tạo nên một links ODBC đến cơ sở dữ liệu Microsoft Access hướng bắc mang tên là Northwind

Dưới đấy là mã thực hiện để truy vấn dữ liệu ODBC

Company Name (Contact Person): $company_name ($contact_name) ";} odbc_close($dbh); ?>Kết luận:

MySQL là một cai quản cơ sở tài liệu quan hệ nguồn mở bao gồm sẵn trên hầu như các máy chủ lưu trữ web. PHP gồm một bộ sưu tập phong phú những hàm tích hòa hợp giúp dễ dàng và đơn giản hóa việc thao tác làm việc với MySQL. Bài viết trên đã trình làng về những hàm MySQLi trong PHP. Hi vọng các tin tức trên bổ ích với chúng ta trong quá trình thao tác làm việc với ngôn từ lập trình này. Tìm hiểu thêm về PHP và các ngôn ngữ lập trình khác qua những khóa học lập trình tạiViện công nghệ thông tin jdomain.vn.


Chuyên mục: Domain Hosting