Mua quà tặng khách hàng có phải xuất hóa đơn

     

*
Mục lục bài xích viết

+ trên Khoản 3 Điều 7 Mục 1 Chương II dụng cụ giá tính thuế:

“Điều 7. Giá bán tính thuế

...

Bạn đang xem: Mua quà tặng khách hàng có phải xuất hóa đơn

3. Đối với sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại (kể cả mua quanh đó hoặc do cơ sở marketing tự sản xuất) dùng để làm trao đổi, biếu, tặng, cho, trả cụ lương; là giá bán tính thuế GTGT của sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ cùng nhiều loại hoặc tương tự tại thời điểm phát sinh các chuyển động này.

...”

+ tại Điều 10 biện pháp về thuế suất 5%.

+ trên Điều 11 chính sách về thuế suất 10%.

+ trên Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 quy định:

7. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) fan bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả những trường phù hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, mặt hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả cố kỉnh lương cho những người lao đụng (trừ mặt hàng hóa giao vận nội bộ, chi tiêu và sử dụng nội cỗ để thường xuyên quá trình sản xuất)....

Xem thêm: Cách Xuất Ảnh Chất Lượng Cao Trong Photoshop Để In Ấn Và Nhiều Tùy Chọn Khác

9. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Thực hiện hóa đơn, triệu chứng từ so với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, sản phẩm mẫu, cho, biếu, khuyến mãi ngay đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối cùng với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo biện pháp của quy định về thương mại thì phải tạo lập hóa đơn, bên trên hóa đối kháng ghi thương hiệu và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu mã và thực hiện theo giải đáp của luật pháp về thuế GTGT.

Đối với mặt hàng hóa, dịch vụ dùng để làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả núm lương cho tất cả những người lao động thì phải khởi tạo hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), bên trên hóa đối kháng ghi khá đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đối kháng xuất bán hàng hóa thương mại & dịch vụ cho khách hàng. ”

Căn cứ những quy định trên, cục thuế tp.hà nội có chủ kiến như sau:

Công ty phải tạo hóa đơn so với hàng hóa, dịch vụ dùng để làm cho, khuyến mãi khách hàng, trên hóa đối chọi ghi rất đầy đủ các tiêu chuẩn và tính thuế GTGT như hóa solo xuất bán sản phẩm hóa dịch vụ cho khách hàng theo luật tại Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 Thông bốn 26/2015/TT-BTC.

Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cho, tặng kèm thực hiện theo phía dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Thông bốn 219/2013/TT-BTC.

Đề nghị công ty căn cứ vào pháp luật pháp luật, so sánh với thực trạng thực tế vận động cho, khuyến mãi khách hàng nhằm áp dụng chế độ thuế GTGT phù hợp.


Chuyên mục: Domain Hosting