Mệnh Đề group by trong sql, cú pháp lệnh group by trong sql

     

Trong SQL, mệnh đề GROUP BY được áp dụng kết hợp với lệnh SELECT nhằm bố trí dữ liệu từ khá nhiều bạn dạng ghi đồng nhất vào trong những team.

Bạn đang xem: Mệnh Đề group by trong sql, cú pháp lệnh group by trong sql

GROUPhường BY thua cuộc mệnh đề WHERE vào câu lệnh SELECT với đứng trước mệnh đề ORDER BY.

Ở bài viết này sẽ khuyên bảo chi tiết cho mình phương pháp sử dụng mệnh đề GROUP BY vào SQL với cú pháp cùng những ví dụ ví dụ để dễ tưởng tượng cùng nắm bắt câu lệnh xuất sắc rộng.

Xem thêm: Cách Gửi Video Qua Facebook Bằng Máy Tính, Cách Gửi Video Qua Facebook Messenger

Cú pháp lệnh GROUP BY vào SQL

Cú pháp cơ phiên bản của GROUP. BY trong SQL như sau:

SELECT cot1, cot2FROM ten_bangWHERE < dieu_kien >GROUP.. BY cot1, cot2ORDER BY cot1, cot2Crúc ý mệnh đề GROUPhường. BY đề xuất theo sau những điều kiện vào mệnh đề WHERE cùng đứng trước mệnh đề ORDER BY nếu như được thực hiện.

ví dụ như về GROUP BY trong SQL


Giả sử bảng NHANVIEN bao gồm các phiên bản ghi nhỏng sau:

+----+----------+-----+-----------+----------+| ID | TEN |TUOI | DIACHI | LUONG |+----+----------+-----+-----------+----------+| 1 | Thanh | 32 | Haiphong | 2000.00 || 2 | Loan | 25 | Hanoi | 1500.00 || 3 | Nga | 23 | Haphái nam | 2000.00 || 4 | Manh | 25 | Hue | 6500.00 || 5 | Huy | 27 | Hatinch | 8500.00 || 6 | Cao | 22 | TP HCM | 4500.00 || 7 | Lam | 24 | Hanoi | 10000.00 |+----+----------+-----+-----------+----------+Nếu bạn có nhu cầu biết tổng số chi phí lương của mỗi nhân viên cấp dưới, thì tầm nã vấn GROUP BY đã như sau:

SQL> SELECT TEN, SUM(LUONG) FROM NHANVIEN GROUP. BY TEN;Kết quả trả về là:

+----------+----------+| TEN |SUM(LUONG)|+----------+----------+| Cao | 4500.00 || Huy | 8500.00 || Lam | 10000.00 || Loan | 1500.00 || Manh | 6500.00 || Nga | 2000.00 || Thanh khô | 2000.00 |+----------+----------+
Bây giờ, bọn họ gồm bảng sau cùng với bản sao các thương hiệu trùng lặp:

+----+----------+-----+-----------+----------+| ID | TEN |TUOI | DIACHI | LUONG |+----+----------+-----+-----------+----------+| 1 | Tkhô cứng | 32 | Haiphong | 2000.00 || 2 | Tkhô cứng | 25 | Hanoi | 1500.00 || 3 | Nga | 23 | Hanam | 2000.00 || 4 | Nga | 25 | Hue | 6500.00 || 5 | Huy | 27 | Hatinh | 8500.00 || 6 | Cao | 22 | HCM | 4500.00 || 7 | Lam | 24 | Hanoi | 10000.00 |+----+----------+-----+-----------+----------+Nếu bạn có nhu cầu biết toàn bô chi phí lương của mỗi nhân viên, thì truy hỏi vấn GROUPhường. BY bây giờ đã nhỏng sau:

SQL> SELECT TEN, SUM(LUONG) FROM NHANVIEN GROUPhường. BY TEN;Kết trái trả về là:

+---------+-------------+| TEN | SUM(LUONG) |+---------+-------------+| Huy | 8500.00 || Nga | 8500.00 || Cao | 4500.00 || Lam | 10000.00 || Thanh | 3500.00 |+---------+-------------+Trong phần tiếp theo sau, họ vẫn tò mò về từ khóa DISTINCT, chúng ta nhớ theo dõi nhé.

Bài trước: Lệnh ORDER BY vào SQL

Bài tiếp: Từ khóa DISTINCT vào SQL


4,5 ★ 8
Chuyên mục: Domain Hosting