Máy tính không nhìn thấy nhau trong mạng lan

     

Không hiểu do sao laptop của tôi thiết yếu xem dữ liệu (file) của máy khác được dù đã làm được Share. Lúc tôi vào My network places/ view workgroup computers thì lắp thêm báo như vậy này: " MSHome is not accesible. You might not have permission to lớn use this network resource. Tương tác the admintrator of this hệ thống to find out if you have access permission". The danh mục of severs for this workgroup is not currently available. Tôi cũng đang hy vọng cài sản phẩm in nhằm dùng thông thường nhưng vị máy tôi không thể nhìn thấy các máy khác bắt buộc không thể cài được máy in ( máy của mình la thứ phụ ). Xin mọi bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn!
Bạn đang xem: Máy tính không nhìn thấy nhau trong mạng lan

" MSHome is not accesible. You might not have permission khổng lồ use this network resource. Contact the admintrator of this hệ thống to find out if you have access permission". The danh sách of severs for this workgroup is not currently available. Tu00f4i cu0169ng u0111ang muu1ed1n cu00e0i mu00e1y in u0111u1ec3 du00f9ng tầm thường nhu01b0ng vu00ec mu00e1y tu00f4i khu00f4ng thu1ec3 nhu00ecn thu1ea5y cu00e1c mu00e1y khu00e1c nu00ean khu00f4ng thu1ec3 cu00e0i u0111u01b0u1ee3c mu00e1y in ( mu00e1y cu1ee7a tu00f4i la mu00e1y phu1ee5 ). Xin mu1ecdi ngu01b0u1eddi giu00fap u0111u1ee1. Xin cu1ea3m u01a1n!","product_id":0,"type":0,"date":1280737718,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4078/222120/cac-may-tinh-khong-nhin-thay-nhau-trong-mang-lan.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"thanhhue2","name":"rtu1ef5ky","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hoahong
*Xem thêm: Hủy Email Đã Gửi Trong Outlook ? Cách Thu Hồi Mail Đã Gửi Trên Outlook Và Gmail

Viết ra hết sức dài - Vì có không ít cáchDòng giờ đồng hồ Anh của người sử dụng tạm dich: bạn có thể không được phép thực hiện tài nguyên mạng. Liên hệ với admintrator của dòng sản phẩm chủ này để khám phá nếu các bạn được phép truy cập ".Danh sách những severs đến nhóm làm việc này hiện không có.Như vậy vì bạn tùy chỉnh chưa đúng.Cài đặt máy in dùng chung: Ở laptop đã thiết lập máy in, vào Control Panel chọn Printer & Faxes.Ở cửa sổ hiện ra, bấm chuột phải lên lắp thêm in đề nghị share rồi lựa chọn Sharing. Ở hành lang cửa số tiếp theo, nhấp chuột lên hàng chữa If you understand the security risks..., bấm lựa chọn mục Just enable printer sharing ở cửa sổ hiện ra, bấm OK. Bấm chọn chia sẻ this printer, gõ tên sản phẩm in (các sản phẩm khác vào mạng vẫn thấy thương hiệu này) vào ô tóm tắt Name, hoặc thân nguyên tên với bấm OK.Khi triển khai share thành công, hình bàn tay sẽ được thêm vào biểu tượng máy in.Cài đặt máy in đang share cho các máy khácỞ các máy tính xách tay cần áp dụng cho thiết bị in, vào Control Panel và chọn Printer và Faxes.Ở cửa sổ hiện ra, bấm add Printer cùng bấm Next, bấm chọn mục A network printer, or a printer attached to lớn another computer, bấm Next. Bấm lựa chọn Browse for a Printer (nếu chưa được chọn sẵn), bấm Next. Bấm chọn tên team mạng (có thể là Worgroup, mshome, hoặc tên do bạn quản trị đặt và giới thiệu máy in giúp thấy máy in), bấm vào Next. Bấm OK ở cửa ngõ sổ thông tin hiện ra. Bấm lựa chọn yes ở cửa sổ De-fault Printer, bấm Next, bấm Finish.Sau đó, quay trở lại cửa sổ thiết đặt máy in, nhấn vào phải lên tên thiết bị in, chọn Printing Preferences để tùy chỉnh thiết lập lại các thông số trang in.Nếu đồ vật bị treo sau thời điểm bấm Browse for a Printer cùng bấm Next, chúng ta khởi động lại máy tính xách tay và tải lại, hoặc bình chọn đường dây mạng của máy in đã setup phần cho phép share trang bị in chưa: Vào Start Settings Network Connections. Ở hành lang cửa số hiện ra, bấm buộc phải lên hình tượng hai màn hình máy tính, lựa chọn Properties. Trong cửa sổ hiện ra coi mục File và Printer Sharing for Microsoft Networks vẫn được khắc ghi chọn chưa. Giả dụ chưa, bấm install services add để cài.


Viu1ebft ra ru1ea5t du00e0i - Vu00ec cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u cu00e1chDu00f2ng Tiu1ebfng Anh cu1ee7a bu1ea1n tu1ea1m dich: Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c phu00e9p su1eed du1ee5ng tu00e0i nguyu00ean mu1ea1ng. Liu00ean hu1ec7 vu1edbi admintrator cu1ee7a mu00e1y chu1ee7 nu00e0y u0111u1ec3 tu00ecm hiu1ec3u nu1ebfu bu1ea1n u0111u01b0u1ee3c phu00e9p truy vấn cu1eadp ".Danh su00e1ch cu00e1c severs mang đến nhu00f3m lu00e0m viu1ec7c nu00e0y hiu1ec7n chu01b0a cu00f3.Nhu01b0 vu1eady vì chưng bu1ea1n thiu1ebft lu1eadp chu01b0a u0111u00fang.Cu00e0i u0111u1eb7t mu00e1y in du00f9ng chung: u1ede mu00e1y tu00ednh u0111u00e3 cu00e0i u0111u1eb7t mu00e1y in, vu00e0o Control Panel chu1ecdn Printer & Faxes.u1ede cu1eeda su1ed5 hiu1ec7n ra, bu1ea5m chuu1ed9t phu1ea3i lu00ean mu00e1y in cu1ea7n nói qua ru1ed3i chu1ecdn Sharing. u1ede cu1eeda su1ed5 tiu1ebfp theo, bu1ea5m chuu1ed9t lu00ean hu00e0ng chu1eefa If you understand the security risks..., bu1ea5m chu1ecdn mu1ee5c Just enable printer sharing u1edf cu1eeda su1ed5 hiu1ec7n ra, bu1ea5m OK. Bu1ea5m chu1ecdn chia sẻ this printer, gu00f5 tu00ean mu00e1y in (cu00e1c mu00e1y khu00e1c trong mu1ea1ng su1ebd thu1ea5y tu00ean nu00e0y) vu00e0o u00f4 cốt truyện Name, hou1eb7c giu1eefa nguyu00ean tu00ean vu00e0 bu1ea5m OK.Khi thu1ef1c hiu1ec7n cốt truyện thu00e0nh cu00f4ng, hu00ecnh bu00e0n tay su1ebd u0111u01b0u1ee3c thu00eam vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng mu00e1y in.Cu00e0i u0111u1eb7t mu00e1y in u0111u00e3 tóm tắt cho cu00e1c mu00e1y khu00e1cu1ede cu00e1c mu00e1y tu00ednh cu1ea7n su1eed du1ee5ng mang đến mu00e1y in, vu00e0o Control Panel vu00e0 chu1ecdn Printer và Faxes.u1ede cu1eeda su1ed5 hiu1ec7n ra, bu1ea5m add Printer vu00e0 bu1ea5m Next, bu1ea5m chu1ecdn mu1ee5c A network printer, or a printer attached lớn another computer, bu1ea5m Next. Bu1ea5m chu1ecdn Browse for a Printer (nu1ebfu chu01b0a u0111u01b0u1ee3c chu1ecdn su1eb5n), bu1ea5m Next. Bu1ea5m chu1ecdn tu00ean nhu00f3m mu1ea1ng (cu00f3 thu1ec3 lu00e0 Worgroup, mshome, hou1eb7c tu00ean vì ngu01b0u1eddi quu1ea3n tru1ecb u0111u1eb7t vu00e0 tóm tắt mu00e1y in u0111u1ec3 thu1ea5y mu00e1y in), bu1ea5m vu00e0o Next. Bu1ea5m OK u1edf cu1eeda su1ed5 thu00f4ng bu00e1o hiu1ec7n ra. Bu1ea5m chu1ecdn yes u1edf cu1eeda su1ed5 De-fault Printer, bu1ea5m Next, bu1ea5m Finish.Sau u0111u00f3, tru1edf lu1ea1i cu1eeda su1ed5 cu00e0i u0111u1eb7t mu00e1y in, bu1ea5m chuu1ed9t phu1ea3i lu00ean tu00ean mu00e1y in, chu1ecdn Printing Preferences u0111u1ec3 thiu1ebft lu1eadp lu1ea1i cu00e1c thu00f4ng su1ed1 trang in.Nu1ebfu mu00e1y bu1ecb treo sau khi bu1ea5m Browse for a Printer vu00e0 bu1ea5m Next, bu1ea1n khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i mu00e1y tu00ednh vu00e0 cu00e0i lu1ea1i, hou1eb7c kiu1ec3m tra u0111u01b0u1eddng du00e2y mu1ea1ng cu1ee7a mu00e1y in u0111u00e3 cu00e0i u0111u1eb7t phu1ea7n đến phu00e9p chia sẻ mu00e1y in chu01b0a: Vu00e0o Start Settings Network Connections. u1ede cu1eeda su1ed5 hiu1ec7n ra, bu1ea5m phu1ea3i lu00ean biu1ec3u tu01b0u1ee3ng nhì mu00e0n hu00ecnh mu00e1y tu00ednh, chu1ecdn Properties. Trong cu1eeda su1ed5 hiu1ec7n ra xem mu1ee5c File và Printer Sharing for Microsoft Networks u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh du1ea5u chu1ecdn chu01b0a. Nu1ebfu chu01b0a, bu1ea5m install services showroom u0111u1ec3 cu00e0i.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":222120,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

Chuyên mục: Domain Hosting