Khắc phục lỗi truy xuất thông tin từ máy chủ rh

     
mình cũng tự nhiên và thoải mái bị vậy. đang xài ầm ầm loại bị luôn ah. Mình xài sky a820l ai biết góp mình với.