Đăng ký gmail, tạo lập Địa chỉ email mới chi tiết, không cần xác minh Điện thoại

     
Trang này được in ấn vào Sep 01, 2022. Để rước phiên bạn dạng hiện tại, vui mừng truy cập https://jdomain.vn/vi/manual/domains/email-forwarding-and-hosting/email-forwarding.

Bạn đang xem: Đăng ký gmail, tạo lập Địa chỉ email mới chi tiết, không cần xác minh Điện thoại


Chuyển tiếp e-mail là dịch vụ cho phép bạn chuyển e-mail gửi cho tới một địa chỉ cửa hàng email cho một add email khác. Nếu cài miền vày jdomain.vn cai quản lý, chúng ta có thể thiết lập không giới hạn số lượng địa chỉ cửa hàng email miền tùy chỉnh cấu hình để chuyển kế tiếp một tài khoản e-mail được mặt thứ ba lưu trữ. Ví dụ: Nếu mua tên miền johns-apparel.com, chúng ta cũng có thể tạo địa chỉ cửa hàng email miền tùy chỉnh info
gmail.com mà nhiều người đang sở hữu.

Để đảm bảo an toàn tin nhắn thư điện tử được chuyển tiếp thành công, hãy thêm bạn dạng ghi Khung chính sách người giữ hộ (SPF) vào miền bởi vì jdomain.vn cai quản lý.

Nếu thực hiện miền của mặt thứ ba, chúng ta không thể thiết lập showroom chuyển tiếp email trong trang quản trị jdomain.vn. Nhà hỗ trợ tên miền bên thứ ba hoàn toàn có thể cung cấp dịch vụ thương mại chuyển tiếp hoặc lưu giữ trữ thư điện tử hoặc chúng ta có thể chuyển miền lịch sự jdomain.vn.

Thiết lập chuyển tiếp email

Bạn nên chuyển tiếp tất cả địa chỉ cửa hàng email bắt đầu do mình sinh sản trong trang quản ngại trị jdomain.vn đến địa chỉ email hiện tất cả do bên thứ bố lưu trữ, ví dụ như Gmail hoặc Outlook. Bạn có thể thiết lập gửi tiếp xuất phát điểm từ một hoặc nhiều địa chỉ email của siêu thị đến một địa chỉ cửa hàng email hiện tại có. Mỗi showroom email của shop chỉ rất có thể chuyển tiếp nối một add email của bên thứ ba.

Lưu ý

chúng ta không thể sử dụng sever email bên thứ ba áp dụng Thư được xác thực bởi khóa miền (DKIM) làm add chuyển tiếp email. AOL và Yahoo là ví dụ như về máy chủ email vận dụng DKIM.


Các cách thực hiện:

Nhấp vào miền bạn có nhu cầu thiết lập địa chỉ chuyển tiếp e-mail tùy chỉnh.

Trong mục Chuyển tiếp email, nhấp vào Thêm thư điện tử chuyển tiếp.

Trong ngôi trường Địa chỉ email chuyển tiếp, nhập địa chỉ email mà bạn có nhu cầu tạo đến miền tùy chỉnh. Chúng ta không phải nhập cam kết hiệu
hoặc bất kỳ nội dung nào phía sau địa chỉ. Ví dụ: Nếu bạn có nhu cầu tạo địa chỉ email info
johns-apparel.com, hãy nhập info. Đây là showroom email mà người tiêu dùng sử dụng nhằm gửi e-mail cho shop của bạn.

Trong ngôi trường Địa chỉ e-mail tiếp nhận, nhập đầy đủ địa chỉ chuyển tiếp email đích. Ví dụ: john
gmail.com. Đây là địa chỉ email sẽ nhận được tin nhắn e-mail được chuyển tiếp. Nếu như bạn trả lời e-mail được đưa tiếp, địa chỉ cửa hàng email này vẫn hiển thị trong hộp thư đến của người nhận.

Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý

ví như Thêm e-mail chuyển tiếp không hiển thị trên miền vày jdomain.vn quản ngại lý, hãy liên hệ với phần tử hỗ trợ của jdomain.vn.

Thêm bạn dạng ghi SPF vào miền của bạn

Để bảo vệ tin nhắn email được gửi tiếp thành công xuất sắc đến địa chỉ cửa hàng email đích của bạn, hãy thêm bạn dạng ghi SPF vào miền thiết lập do jdomain.vn cai quản lý.

Các cách thực hiện

Nhấp vào miền mà các bạn thiết lập add chuyển tiếp email tùy chỉnh.

Xem thêm: Tổng Các Số Nguyên Âm Nhỏ Nhất Có 3 Chữ Số Và Số Nguyên Âm Lớn Nh

Nhấp vào Cài đặt miền > Chỉnh sửa setup DNS.

Nhấp vào Thêm phiên bản ghi tùy chỉnh, rồi nhấp vào Bản ghi TXT.

Nhập
vào ngôi trường Tên.

Nhập v=spf1 include:_spf.hostedemail.com ~all vào trường giá trị TXT.

Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thử nghiệm sự chuyển tiếp giữa email

Thử nghiệm đưa tiếp email để chứng thực chuyển email thành công đến địa chỉ cửa hàng chuyển tiếp thư điện tử của bạn.

Các cách thực hiện

Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử khác với tài khoản thư điện tử bạn cấu hình thiết lập làm địa chỉ cửa hàng email chuyển tiếp.

Gửi thư điện tử thử nghiệm mang đến từng địa chỉ cửa hàng email miền thiết lập cấu hình mà các bạn đã tạo. Ví dụ: info
johns-apparel.com.

Đăng nhập vào tài khoản email chuyển tiếp. Ví dụ: john
gmail.com.

Kiểm tra nhằm bảo thư hiển thị trong hộp thư đến.

Trả lời email của doanh nghiệp từ địa chỉ email miền cấu hình thiết lập của bạn

Khi vấn đáp email gửi tiếp, người gửi đang hiển thị showroom email chuyển tiếp, ko phải showroom email miền tùy chỉnh. Chúng ta không thể vấn đáp email của doanh nghiệp từ add email miền tùy chỉnh, trừ khi sử dụng thương mại dịch vụ lưu trữ thư điện tử của bên thứ ba với miền thiết lập cấu hình của mình.


chúng ta đã sẵn sàng bán hàng với jdomain.vn?Dùng thử miễn giá thành

Tài nguyên khác


Cửa mặt hàng trực tuyến

bán sản phẩm trực đường Features (Tính năng) Examples (Ví dụ) website editor (Trình chỉnh sửa trang web) Online retail (Bán lẻ trực tuyển)
Trang web thương mại điện tử tên miền chủ đề Giỏ hàng lưu giữ trữ thương mại điện tử
smartphone commerce (Thương mại trên sản phẩm di động) ứng dụng thương mại điện tử Trình tạo shop trực tuyến

Point of Sale

Point of Sale Features (Tính năng) Hardware (Phần cứng)

Hỗ trợ

hỗ trợ 24/7 xã hội Sự kiện cộng đồng Changelog (Nhật ký kết thay đổi) API documentation (Tài liệu API) không tính tiền tools (Công cầm cố miễn phí) Kho ảnh miễn phí Websites for sale (Trang web đề nghị bán)

jdomain.vn

Chương trình đối tác Chương trình links Nhà phát triển ứng dụng Investors (Nhà đầu tư) tài năng truy cập
Terms of Service (Điều khoản dịch vụ) cơ chế quyền riêng biệt tư

Chuyên mục: Domain Hosting