Máy tính bị chậm và cách kiểm tra máy tính chạy chậm trên windows 10/8/8

     

Đối cùng với máy vi tính tải hệ điều hành Windows, sau một thời gian sử dụng sẽ sở hữu được hiện tượng kỳ lạ máy tính ậm ạch, khởi cồn lờ đờ dẫn mang đến ức chế khi sử dụng