Kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 1

     

Đề đánh giá 1 ngày tiết Toán 9 Chương 1 Đại số ( Đề 8)

Đề 8:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số gồm căn bậc nhì số học tập của nó bởi 9 là:

-3 B. 3 C. -81 D.81

Câu 2: Biểu thức

*
xác định với cái giá trị:

*

Câu 3:

*
sau khi vứt dấu căn, công dụng là:

A.x - 2 B.2 - x C.2 - x với x - 2 D.|x - 2|

Câu 4: Giá trị của biểu thức

*
bằng:

A.-2√3 B.2√3 C.4 D.1

Câu 5: Giá trị của biểu thức 

*
 bằng:

A.1 B.√3 - 2 C. 2 - √3 D.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 1Xem thêm: Thị Trường Website Tại Việt Nam 2021, Phân Tích Thị Trường Thiết Kế Website Ở Việt Nam

√5

Câu 6: Rút gọn gàng biểu thức 

*
được hiệu quả là:

A.-1 B.1 C.-11 D.11

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) tiến hành phép tính:

*

Bài 2: (2 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức:

*

b) với x > 0, x ≠ 4 và x ≠ 9. Hãy chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức sau không nhờ vào vào quý hiếm của biến x

*

Bài 3: (2,5 điểm) mang đến biểu thức:

*

a) Rút gọn gàng A.

b) search a để A Bài 4: (0,5 điểm) chứng tỏ rằng không tồn trên một tam giác bao gồm độ dài bố đường cao là 1; √3; √3 + 1 ( cùng đơn vị đo).

Đáp án với thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D

2.C

3.D

4.A

5.C

6.B

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1: Thực hiện những phép tính:

*

= |3 + √2| - |3 - √2|

= 3 + √2 - 3 + √2

= 2√2

*

Bài 2:

*

b) cùng với x > 0; x ≠ 4; x ≠ 9 ta có:

*

Vậy quý hiếm của B không phụ thuộc vào vào quý giá của biến đổi x

Bài 3:

*

Bài 4:

Giả sử vĩnh cửu một tam giác có độ dài các đường cao là : h1 = 1; h2 = √3; h3 = 1 + √3 (cùng đơn vị chức năng đo )

Gọi a1; a2; a3 lần lượt là độ dài bố cạnh tương ứng với các đường cao h1; h2 ; h3 .

Ta có: 

*

a1; a2; a3 lần lượt là 3 cạnh của tam giác nên:

*

Vậy không tồn tại một tam giác bao gồm độ lâu năm 3 đường cao thứu tự là 1; √3; 1 + √3 (cùng đơn vị chức năng đo)


Chuyên mục: Domain Hosting