Không hỗ trợ plugin này android

     
Sử dụng tủ đồ để bố trí ngăn nắp những trang Lưu và phân một số loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Kho tàng trữ JCenter chuyển sang chế độ chỉ đọc từ ngày 31 mon 3 năm 2021. Để hiểu biết thêm thông tin, hãy xem nội dung cập nhật dịch vụ JCenter.

Bạn đang xem: Không hỗ trợ plugin này android


Lưu ý quan lại trọng: Để đọc toàn bộ nhật ký cụ thể về việc ngừng sử dụng cùng xoá API của trình bổ trợ jdomain.vn mang lại Gradle, sung sướng xem Thông tin cập nhật về API của trình hỗ trợ jdomain.vn đến Gradle .

jdomain.vn Studio là một khối hệ thống xây dựng dựa trên Gradle còn Plugin jdomain.vn cho Gradle bổ sung một số tính năng dành riêng cho việc xây dựng vận dụng jdomain.vn. Mặc dù Plugin jdomain.vn thường được cập nhật ở dạng khoá trong app jdomain.vn Studio, nhưng lại trình hỗ trợ này (và phần sót lại của hệ thống Gradle) rất có thể hoạt động độc lập và được update riêng.

Trang này giải thích cách cập nhật các luật pháp Gradle cũng tương tự nội dung các bạn dạng cập nhật ngay gần đây.

Để đọc toàn bộ tóm tắt đặc biệt về những chuyển đổi có thể gây lỗi sắp tới trong Plugin game jdomain.vn cho Gradle, phấn kích xem lộ trình cải cách và phát triển Plugin apk cho Gradle.

Để biết thông tin cụ thể về bí quyết định cấu hình bản dựng jdomain.vn bằng Gradle, hãy xem các trang sau đây:

Để biết thêm tin tức về khối hệ thống xây dựng Gradle, hãy xem hướng dẫn thực hiện Gradle.

Cập nhật trình hỗ trợ jdomain.vn đến Gradle

Khi update jdomain.vn Studio, bạn có thể nhận được lời nhắc tự động cập nhật Plugin apk cho Gradle lên phiên bản mới nhất. Chúng ta cũng có thể chọn chấp nhận bạn dạng cập nhật hoặc chỉ định và hướng dẫn một phiên bản theo cách thủ công bằng tay dựa trên yêu cầu phiên bản dựng của dự án.

bạn cũng có thể chỉ định phiên phiên bản trình bổ trợ trongFile (Tệp) >Project Structure (Cấu trúc dự án) >Project (Dự án) trong app jdomain.vn Studio hoặc tệp build.gradle cao cấp nhất. Phiên bản trình hỗ trợ này áp dụng cho mọi mô-đun được chế tạo ra trong dự án công trình jdomain.vn Studio đó. Ví dụ dưới đây sẽ tùy chỉnh trình hỗ trợ thành phiên phiên bản 7.3.0 trong tệp build.gradle:


Groovy

plugins id "com.jdomain.vn.application" version "7.3.0" apply false id "com.jdomain.vn.library" version "7.3.0" apply false id "org.jetbrains.kotlin.jdomain.vn" version "1.5.31" apply false

Kotlin

plugins id("com.jdomain.vn.application") version "7.3.0" apply false id("com.jdomain.vn.library") version "7.3.0" apply false id("org.jetbrains.kotlin.jdomain.vn") version "1.5.31" apply false
Thận trọng: Bạn tránh việc sử dụng các phần nhờ vào động trong số phiên bản, chẳng hạn như "com.jdomain.vn.tools.build:gradle:2.+". Việc sử dụng chức năng này hoàn toàn có thể gây ra tình trạng update phiên bạn dạng không mong ước và gây trở ngại cho việc phân biệt phiên bản.

ví như phiên phiên bản trình hỗ trợ đã chỉ định chưa được tải xuống, Gradle sẽ cài đặt phiên phiên bản này xuống vào lần tiếp theo bạn tạo dự án hoặc nhấp vàoFile (Tệp) >Sync Project with Gradle Files (Đồng cỗ hoá dự án công trình với tệp Gradle) qua thanh trình đơn trong app jdomain.vn Studio.

Cập nhật Gradle

Khi cập nhật jdomain.vn Studio, chúng ta có thể nhận được lời nhắc update Gradle lên phiên bạn dạng mới nhất. Bạn có thể chọn chấp nhận phiên bản cập nhật hoặc chỉ định và hướng dẫn một phiên bạn dạng theo cách bằng tay thủ công dựa trên yêu cầu bản dựng của dự án.

Bảng sau đây liệt kê phiên phiên bản Gradle cần thiết cho mỗi phiên phiên bản của Plugin game jdomain.vn cho Gradle. Để đạt công dụng tối đa, chúng ta nên áp dụng phiên bạn dạng mới nhất hoàn toàn có thể của cả Gradle và trình bửa trợ.

Phiên phiên bản trình bửa trợPhiên bạn dạng Gradle về tối thiểu đề nghị có
8.08.0
7.47.5
7.37.4
7.27.3.3
7.17.2
7.07.0
4.2.0 trở lên6.7.1

Các phiên phiên bản cũ hơn

Phiên bạn dạng trình vấp ngã trợPhiên phiên bản Gradle bắt buộc
4.1.0 trở lên6.5 trở lên
4.0.0 trở lên6.1.1 trở lên
3.6.0 – 3.6.45.6.4 trở lên
3.5.0 - 3.5.45.4.1 trở lên
3.4.0 – 3.4.35.1.1 trở lên
3.3.0 – 3.3.34.10.1 trở lên
3.2.0 – 3.2.14.6 trở lên
3.1.0 trở lên4.4 trở lên
3.0.0 trở lên4.1 trở lên
2.3.0 trở lên3.3 trở lên
2.1.3 – 2.2.32.14.1 – 3.5
2.0.0 – 2.1.22.10 – 2.13
1.5.02.2.1 – 2.13
1.2.0 – 1.3.12.2.1 – 2.9
1.0.0 – 1.1.32.2.1 – 2.3

chúng ta cũng có thể chỉ định phiên bản Gradle trên trình 1-1 File (Tệp) > Project Structure (Cấu trúc dự án) > Project (Dự án) trong jdomain.vn Studio hoặc bằng phương pháp cập nhật phiên bản Gradle qua dòng lệnh.Bạn nên áp dụng công cụ loại lệnh Trình bao quanh Gradle để update tập lệnh gradlew. Ví dụ sau đây sẽ tùy chỉnh cấu hình phiên phiên bản Gradle thành 7.5.1 bằng Trình phủ bọc Gradle.Lưu ý: bạn cần chạy lệnh này 2 lần để nâng cấp cả Gradle và chủ yếu Trình bao bọc Gradle (để biết thêm thông tin, hãy xem phần nâng cấp Trình bảo phủ Gradle).

./gradle wrapper --gradle-version --7.5.1 tuy nhiên, việc này có thể không thành công trong một số trong những trường hợp, chẳng hạn như khi chúng ta vừa cập nhật AGP cùng AGP đó không vâng lệnh phiên bản Gradle lúc này nữa. Trong trường hợp này, các bạn cần chỉnh sửa thông tin tham chiếu cung cấp Gradle vào tệp gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties. Ví dụ tiếp sau đây sẽ thiết lập cấu hình phiên phiên bản Gradle thành 7.5.1 vào tệp gradle-wrapper.properties.

...distributionUrl = "https://services.gradle.org/distributions/gradle-7.5.1-bin.zip"...

Trình bổ trợ jdomain.vn mang lại Gradle và khả năng tương say mê với apk Studio

jdomain.vn Studio là một hệ thống xây dựng dựa vào Gradle, còn trình hỗ trợ jdomain.vn cho Gradle bổ sung cập nhật một số tính năng dành cho việc xây dựng ứng dụng jdomain.vn. Bảng sau đây liệt kê yêu mong về phiên bạn dạng trình hỗ trợ jdomain.vn mang đến Gradle đối với từng phiên phiên bản jdomain.vn Studio.

Nếu dự án của khách hàng không được cung cấp bởi một phiên phiên bản jdomain.vn Studio gắng thể, chúng ta vẫn rất có thể mở và update dự án đó bằng một phiên bản jdomain.vn Studio cũPhiên bạn dạng jdomain.vn Studio Phiên bạn dạng trình bổ trợ cần gồm
Flamingo | 2022.2.1 3.2-8.0
Electric Eel | 2022.1.1 3.2-7.4
Dolphin | 2021.3.1 3.2-7.3
Chipmunk | 2021.2.1 3.2-7.2
Bumblebee | 2021.1.1 3.2-7.1
Arctic Fox | 2020.3.1 3.1-7.0

Để biết tin tức về các tính năng được cải thiện trong trình hỗ trợ Gradle bên trên jdomain.vn, hãy xem Ghi chú thi công của trình hỗ trợ jdomain.vn mang lại Gradle.

Xem thêm: Phần Mềm Cover Ảnh Bìa Facebook 7 Màu Nhấp Nháy Cực Đẹp Cho Facebook

Thay thay đổi về phiên phiên bản (tháng 11 năm 2020)

Chúng tôi đang cập nhật cách đánh số phiên bạn dạng cho Plugin app jdomain.vn cho Gradle (AGP) để cân xứng hơn với công cụ bản dựng Gradle cơ bản.

Sau đây là những chuyển đổi đáng chú ý:

AGP sẽ sử dụng phiên bạn dạng ngữ nghĩa với các biến hóa có thể gây lỗi sẽ dành cho các bản phát hành chính.

Sẽ tất cả một phiên phiên bản lớn của AGP được chế tạo mỗi năm, cân xứng với bạn dạng phát hành chủ yếu của Gradle.

Bản thành lập sau AGP 4.2 vẫn là phiên bạn dạng 7.0 với yêu cầu phải nâng cấp lên Gradle phiên phiên bản 7.x. Mọi phiên bản phát hành thiết yếu của AGP đang yêu cầu upgrade phiên phiên bản lớn trong quy định Gradle cơ bản.

Các API sẽ không được áp dụng nữa trước khoảng tầm 1 năm, đôi khi ra mắt chức năng thay thế. API đã xong sử dụng sẽ ảnh hưởng xoá sau khoảng một năm trong lần update chính tiếp theo.

7.3.0 (tháng 9 năm 2022)

Trình hỗ trợ jdomain.vn cho Gradle 7.3.0 là một bản phát hành chính bao hàm nhiều tác dụng và điểm nâng cao mới.

Khả năng tương thích

Phiên bản tối thiểuPhiên bạn dạng mặc địnhLưu ý
Gradle7.47.4Để khám phá thêm, hãy coi nội dung cập nhật Gradle.
Công cầm tạo SDK30.0.330.0.3Cài để hoặc định cấu hình Công ráng tạo SDK.
NDKKhông áp dụng23.1.7779620Cài đặt hoặc định thông số kỹ thuật phiên bạn dạng khác của NDK.
JDK1111Để tìm hiểu thêm, hãy coi nội dung thiết lập phiên bản JDK.

Hỗ trợ khối hệ thống xây dựng C/C++ tuỳ chỉnh

Bây giờ, bạn cũng có thể tạo một khối hệ thống xây dựng C/C++ tuỳ chỉnh bằng phương pháp tạo tập lệnh shellghi thông tin phiên bản dựng trongđịnh dạng tệp bạn dạng dựng Ninja. Để tham khảo thêm về các hệ thống xây dựng C/C++ tuỳ chỉnh, hãy xembài viết Tích vừa lòng các khối hệ thống xây dựng C/C++ tuỳ chỉnh bởi Ninja (thử nghiệm).

*

Phiên bạn dạng trình bổ trợ Kotlin buổi tối thiểu là 1.5.20

Kể tự trình hỗ trợ jdomain.vn mang đến Gradle 7.3.0-alpha08, AGP đã yêu cầu trình hỗ trợ Kotlinphiên phiên bản 1.5.20 trở lên. Để bảo trì khả năng tương thích, hãy nhớ chỉ định trình bổ trợ Kotlinphiên bản 1.5.20 trở lên trên trong tệp build.gradle:

org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.5.20

Bật anh tài tạo tập game jdomain.vn được lưu lại trữ

Kể từ AGP 7.3, theo khoác định, tất cả jdomain.vn tiện ích Bundle được tạo phần nhiều đã bật chế độKho lưu trữ cửa hàng Lưu trữ là một tính năng được cải thiện của gói áp dụng mà trong tương lai sẽ mang lại phépngười dùng bao gồm ít bộ lưu trữ quản lý kết quả không gian ứng dụng, nếu đượccửa mặt hàng hỗ trợ.

Để lựa chọn không tạo phiên bản lưu trữ cho tệp APK, hãy sửa thay đổi tệpbuild.gradle ở cấp vận dụng như sau:

jdomain.vn bundle storeArchive enable = false

Ngừng áp dụng thuộc tính gói trong tệp kê khai

Kể từ bỏ AGP 7.3.0-alpha04, nếu như khách hàng sử dụng Gradle để sinh sản dự án,thì AGP sẽ tạo ra một cảnh báo nếu như bạn sử dụng ở trong tính package trongtệp kê khai. Để đặt không khí tên mang đến ứng dụng, hãy cần sử dụng thuộc tính namespacetrong tệp build.gradle ở cấp mô-đun. Để khám phá thêm, hãy coi phầnĐặt không gian tên.

Để được trợ giúp gửi sang không gian tên bắt đầu DSL, hãy sử dụng Trợ lý nâng cấpAGP (Tools > AGP tăng cấp Assistant).

hỗ trợ căn cơ jdomain.vn

Kể trường đoản cú AGP 7.3.0-beta05, phiên phiên bản SDK buổi tối thiểu được hỗ trợ cao nhất là 33 (bạn có thể sử dụng minSdk = 33). SDK buổi tối thiểu thể hiện phiên bản jdomain.vn về tối thiểumà áp dụng của chúng ta cũng có thể chạy cùng được đặt trong tệp build.gradleở cấp cho ứng dụng.

7.2.0 (tháng 5 năm 2022)

Trình bổ trợ jdomain.vn đến Gradle 7.2.0 là một bản phát hành chính bao gồm nhiều kỹ năng và điểm cải thiện mới.


Chuyên mục: Domain Hosting