Lập trình hướng Đối tượng trong php là gì? tính chất của hướng Đối tượng trong php

     

OOP trong PHP là nội dung bài viết trình bày về lập trình sẵn hướng đối tượng người dùng troing PHP. Bí quyết tạo và dùng class, hàm, kế thừa, các cách truy tìm cập…

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming gọi tắt là OOP ) là phương pháp lập trình hiện tại đại, có rất nhiều ưu điểm vào việc phát triển project.

Với OOP , những thông tin buộc phải xử lý sẽ được diễn tả thành những đối tượng. Như mỗi sản phẩm, mỗi tin tức , mỗi bên sản xuất, mỗi user… là từng đối tượng. Vào 1 đối tượng người sử dụng sẽ có rất nhiều thông tin (properties), nhiều hàm(methods) được khai báo, tùy nhu cầu nghiệp vụ cùng cách chúng ta tổ chức.

Bạn đang xem: Lập trình hướng Đối tượng trong php là gì? tính chất của hướng Đối tượng trong php

*
Mỗi đối tượng có tương đối nhiều thuộc tính và hàm

Các phương pháp lập trình cũ hơn rất lâu rồi là đẳng cấp lập trình hướng thủ tục, phía modun…

Ưu điểm của OOP

Với OOP, bạn sẽ dễ dàng làm chủ code khi có biến hóa .Có tính tái áp dụng cao.Dễ mở rộng dự án.Có tính bảo mật cao.Tiết kiệm được tài nguyên đáng kể cho hệ thống.

Class vào OOP

Trong OOP, bạn sẽ khai báo ra nhiều class, từng class đặt trong vết . Phía bên trong là các biến và những hàm vào class. Những biến với hàm khai báo tại đây có tầ, vực áp dụng chỉ sống trong class .

Class là khuôn mẫu để theo này mà các đối tượng người tiêu dùng được tạo ra. Ví dụ trước khi tạo đối tượng người tiêu dùng sản phẩm, bạn phải tạo class mang tên sanpham. Trong class này chúng ta khai báo bao gồm tênsp, giásp, hìnhsp…thì các đối tượng người tiêu dùng bạn khai báo về sau dựa trên class sanpham sẽ sở hữu được các tin tức tênsp, giásp, hìnhsp

Khai báo class và thực hiện class trong PHP

Sau đây là ví dụ khai báo những class trong php

Ví dụ 1: Khai báo class

Ví dụ 2: khai báo class và tạo đối tượng người sử dụng theo class

hoten ="https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpgMai Thanh Toán"https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg; $kh1->namsinh = 1970; echo "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpgHọ tên: "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg, $kh1->hoten , "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg

"https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg; ?>

Sử dụng hàm trong class với từ khóa $this:


class hocsinh var $ho; var $ten; var $ngaysinh; var $diemtb; function hoten() return $this->ho . "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg . $this->ten; function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinh ); return date("https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpgY"https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg) - $ns<2>; $hs1 = new hocsinh;$hs1->ho ="https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpgĐào Được"https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg;$hs1->ten = "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpgVàng"https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg;echo "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpgHọ tên: "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg, $hs1->hoten(), "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg"https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg;echo "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpgTuổi: $hs1->tuoi()

"https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg;?>

Constructor của class

Khi làm việc với OOP trong PHP, các bạn rất thường thao tác làm việc với một hàm đặc biệt, sẽ là hàm Constructor – hàm auto chạy khi 1 đối tượng được sản xuất từ class.

Trong từng class, hàm Contructor có tên là __construct. Trong hàm này, bạn sẽ thường viết code khởi sản xuất giá trị cho các biến, kết nối database, kiểm tra quyền của user…

Hàm __construct hoàn toàn có thể dùng nhiề u tham số ví như muốn.

Destructor của class

Destructor là hàm trong class sẽ tự động hóa chạy lúc 1 đối tượng người sử dụng bị diệt (khi trang web kết thúc hoặc bạn dùng hàm unset để hủy đối tượng)

Thực tập chế tạo ra và sử dụng class vào PHP

Thực hiện nay 2 class mặt dưới

*

Các đặc thù của OOP

*

Tính đóng góp gói

Các nằm trong tính và hàm của đối tượng người sử dụng được đóng gói lại, bên ngoài đối tượng không thấy được mà chỉ có thể truy cập theo quyền tầm nã cập cân xứng (public, private, protected) được cung cấp trước trong class.

public: mang lại phép bên ngoài đối tượng: truy vấn và đổi cực hiếm .protected: Không có thể chấp nhận được truy cập/đổi cực hiếm . Chỉ đến phép bên trong class và các class nhỏ .private: Chỉ có thể chấp nhận được truy cập/thay đổi trong phạm vi class của đối tượng

Tính kế thừa

Một class rất có thể kế thừa những thuộc tính và hàm từ lớp cha. Lớp kế thừa được call là lớp con. Các đối tượng có thể sử dụng lại những đặc tính sẵn có mà không buộc phải định nghĩa lại.

Ví dụ

ho . "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg . $this->ten; } function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinh ); return date("https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpgY"https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg) - $ns<2>; }class hocsinhgioi extends hocsinh public $hocbong;$hsg1 = new hocsinhgioi;$hsg1 ->ho = "https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpgPhan thị"https://jdomain.vn/huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_19459_700.jpg;?>

Tính trừu tượng

Khi liên tưởng với đối tượng, chỉ cần quan tâm đến các trực thuộc tính, hàm yêu cầu thiết. Cụ thể về văn bản không cần chú ý đến. Nhờ đó giảm phức tạp của giải thuật, nghiệp vụ.

PHP bao gồm abstract class cùng interface nhằm trừu tượng hóa những đối tượng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Chuột Với Laptop Nhanh Chóng, Cách Để Kết Nối Chuột Không Dây

Tính nhiều hình

Tính đa hình (polymorphism) trong OOP chất nhận được các class con hoàn toàn có thể viết lại (override) các thuộc tính hoặc hàm trường đoản cú class cha.

Các class thuộc implement một interface nhưng chúng có phương pháp thực hiện khác biệt cho các method của interface đó.

Qua đó thuộc 1 cách làm sẽ cho công dụng khác nhau khi được gọi vì chưng các đối tượng người sử dụng thuộc lớp không giống nhau.

Static

Khi lập trình với OOP trong PHP, có lúc bạn sẽ dùng tới những hàm và thuộc tính dạng static.

*
Static là một trong những dạng quan trọng đặc biệt của hàm cùng thuộc tính vào class, hy vọng dùng thì các bạn thêm chữ static vào trước tên của nó khi khai báo.

Hàm static là hàm hoàn toàn có thể truy cập nhưng không phải khởi tạo ra một đối tượng người dùng của class.

Hàm static ko thể call hàm hoặc thuộc tính non-static. Mà lại hàm non-static hoàn toàn có thể gọi hàm hoặc nằm trong tính static do những thuộc tính cùng hàm static sinh hoạt dạng toàn cục.

static::method() với self::method();

Bài tập OOP trong PHP

Chuẩn bị: sản xuất 1 thư mục trong htdocs để triển khai Lab.

Bài 1 : biểu đạt nhanvien

Trong folder mới tạo, tạo ra file bai1.php để viết code:

1. Chế tạo 1 class để biểu đạt học sinh, gồm những thuộc tính họ, tên, ngày sinh, hàm tuoi cùng hàm hoten

*

2. Tạo đối tượng người dùng và gán thông tin

*

3. Hiện tin tức đối tượng

*

Test: test trang vẫn thấy tên hiện ra, còn hoten cùng tuoi chưa thấy bởi vì chưa code 2 hàm tuoi cùng hoten

4. Định nghĩa hàm tuoi cùng hoten trong class

– quay trở về class nhanvien, code trong 2 hàm hoten với tuoi sẽ được như hình dưới

*

– Chạy trang, giờ sẽ nthấy hoten va tuoi

*

5. Định nghĩa constructor mang lại class

Trong class nhanvien, có mang constructor như sau

*

Chạy lại website và xem những gì bắt đầu xuất hiện, giải thích nhé

6. Định nghĩa class diễn đạt nhanvienuutu, kế thừa từ class nhân viên cấp dưới và có thêm thuộc tính thuong


Chuyên mục: Domain Hosting