Hướng dẫn sử dụng veeam backup

     

Trong bài trước chúng ta đã cùng nhau cài đặt và add license cho Veeam Backup & Replication 8.0.0.817

Trong phần 2 này mình sẽ cùng các bạn cấu hình để Veamm Backup máy ảo trong ESXi ,kiểm tra thông số và tìm hiểu 2 cách thức backup của Veeam là

Reversed incremental backupIncremental backup

Cuối cùng sẽ là cấu hình email thông báo quá trình backup gửi về mail của quản trị viên nhé