Hướng dẫn sử dụng composer, sử dụng composer trong lập trình php

     

997 | ★★★★☆Composer là một trong công cụ cai quản thư viện PHP cho những dự án, một cách đúng chuẩn hơn Composer thống trị sự nhờ vào các tài nguyên trong dự án, Việc thống trị này bao gồm: setup các thư viện yêu cầu tự động, cập nhật các tủ sách khi tất cả phiên bản mới


*

1. Composer là gì?

Composer là một công cụ cai quản các Dependency trong PHP (bạn rất có thể hiểu là những thư viện) sử dụng vào dự án.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng composer, sử dụng composer trong lập trình php

Composer quản lý thư viện dựa trên từng Project PHP riêng biệt, nó setup các thư viện này vào một thư mục mang tên vendor trong dự án. 

Vậy ví dụ Composer là các việc gì mang lại một dự án công trình PHP của bạn?

Bạn có một dự án công trình và dự án này phụ thuộc một số lượng các thư viện khác nhau, từng thư viện này có thể lại nhờ vào một tủ sách khác.

Nếu không có Composer thì sao: bạn phải tìm kiếm tải thủ công bằng tay từng thư viện, rồi những thư viện mà thư viện các bạn dùng tham chiếu đến ..., chúng ta phải tự cấu hình để tất cả load vào dự án làm sao để cho suôn sẻ. Rồi lúc bạn cập nhật phiên phiên bản mới của của thư viện cũng làm cho lại tương tự. Đây thực sự là một công việc mất nhiều thời hạn và thống trị rất phức tạp ...

Lúc này cùng với Composer, bạn chỉ câu hỏi khai báo sử dụng thư viện làm sao đó các việc còn sót lại từ download đặt, kiếm tìm thư viện dựa vào ... Composer sẽ auto làm mang đến bạn.

*

2. Thiết lập Composer bên trên Windows

Vì Composer vận động dựa bên trên PHP nên bảo vệ có một phiên bản PHP sẽ cài đặt lên máy (Ví dụ dã cài đặt Wampserver). Sau đó đơn giản tải Composer-Setup.exe và chạy. Để chạy các lệnh Composer mở đồ họa dòng lệnh cmd và gõ Composer. Ví dụ để chất vấn phiên bạn dạng của Composer:

C:Usersusername>composer -VKhi chạy các lệnh Composer đến từng dự án, phải chyển đến folder chứa dự án để chạy.

3. Sử dụng Composer cơ bản trong dự án PHP

Các thư viện bạn cần composer mua về search ở ở https://packagist.org/. Mong muốn sử dụng cái nào vào đó tìm kiếm cho phù hợp, rồi cần sử dụng lệnh Composer thực hiện tại thư mục dự án để sở hữu về, cập nhật ...

a. Update mới phiên bản Composer

composer self-update

b. Sử dụng Composer cài thư viện

Mỗi dự án PHP bạn phải tạo một tệp tin tên là composer.json đặt sinh sống thư mục cội dự án, trong đó khai báo các thư viện mà chúng ta dùng đến, rồi sử dụng lệnh composer update để cập nhật.

Cách 1:

Giả sử chúng ta tạo một thư mục dự án công trình PHP thương hiệu là vidu, trong đó các bạn sẽ sử dụng thư viện Recipe (chứa một trong những hàm app cho PHP lượm vặt, nó triển lẵm trên packagist.org với tên vendor, thư viên là "ngfw/recipe" phiên bản hiện tại là 1.2).

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Tạo Mạng Lan Trong Win 7, Kết Nối Mạng Với Homegroup Của Windows 7

Tạo file composer.json tại thư mục cội của dự án và khai báo theo câu chữ sau:

"name": "myexample/vidu", "require": "ngfw/recipe": "^1.2" Sau đó từ chiếc lệnh chạy: composer update hoặc composer install . Kết trái là thư viện vẫn được mua và thiết lập cho chúng ta (xem thư viện trong thư mục vendor). Đồng thời nó tạo ra mã trong Autoload của vendor để các bạn nạp vào dự án.

"ngfw/recipe": "^1.2"  => ngfw/recipe là thư viện dùng đến, "^1.2" là khai báo phiên bạn dạng của thư viện. Nếu cần dùng các thư viện khác khai báo dòng tiếp theo sau với cấu tạo tương tự.

Cách 2:

Khi sẽ biết tên thư viên (ngfw/recipe) chỉ việc gõ lệnh composer trên thư mục dự án: composer require tên-thư-viện.

composer require ngfw/recipeThì kết quả cũng tương tự. Nếu chưa có composer.json nó đã tự sinh, nếu gồm nó sẽ update khai báo thư viện mới.

Trở lại lấy một ví dụ trên, Composer đã update thư viện yêu cầu dùng vào vendor và trong vendor bao giờ cũng tất cả một file autoload.php (theo chuẩn PRS) là nơi bạn gộp nó vào dự án của chúng ta để sự dụng.

Ví dụ:

Tạo file index.php và sử dụng thư viện. Giả sử bạn cần dùng Recipe để đổi mã màu sắc dạng hex sang trọng RGB.

use ngfwRecipe;include "/vendor/autoload.php";$hex = "#FFF";$rgb = Recipe::hex2rgb($hex);echo "Convert HEX to RGB : $hex => $rgb"; Như vậy bạn phải dùng autoload.php phát sinh vày Composer để áp dụng cho dự án. Ở thời điểm bất kỳ bạn cần cập nhật lại autoload.php nhằm load thêm những module ứng dụng của người tiêu dùng sau chỉ sửa đổi composer.json hãy sử dụng lệnh:

Để gây ra code AutoLoad nhằm nạp các thư viện của người sử dụng vào dự án, nếu các thư viện của công ty xây dựng đúng theo chuẩn PSR - 4 thì bạn phải nạp bằng cách khai báo vào composer.json rồi cần sử dụng lệnh composer dum-autoload nhằm cập nhật.


Chuyên mục: Domain Hosting