Hướng dẫn cài Đặt oracle 11g release 2 trên oracle linux 6, làm cách nào Để cài Đặt oracle 11g r2

     
NHẬP. MÔN Squốc lộ,PL/SQL ADMIN TUNNING RAC 12C-21C DB KHÁC ĐỒNG BỘ SYSTEM WEBLOGIC ĐÀO TẠO DỊCH VỤ
*

Oracle Linux 7 là 1 trong bản phát hành cung cấp, dẫu vậy Cửa hàng tài liệu Oracle chỉ được cung cấp trên nó tự Trung tâm dữ liệu Oracle 11g (11.2.0.4) trsống đi.Không yêu cầu áp dụng thiết đặt này cho 1 hệ thống thực Khi thực hiện các phiên bạn dạng các đại lý tài liệu trước 11.2.0.4.Bài viết này biểu lộ câu hỏi thiết đặt Thương hiệu tài liệu Oracle 11g Phiên bạn dạng 2 (11.2.0.4) 64 bit bên trên Oracle Linux 7 (OL7) 64 bit.Bài viết này dựa vào cài đặt sever với tối tgọi 2G dàn xếp và Linux an ninh được đặt thành cho phép.Tải cmùi hương trinhGiải nén tập tinTập tin máy chủĐiều kiện tiên quyết cài đặt của OracleCài đặt tự độngCài đặt thủ côngCài đặt vấp ngã sungCài đặtTải xuống phần mềmTải xuống phần mềm Oracle bằng một trong nhì links sau đây.Nếu bạn gồm quyền truy vấn vàoHỗ trợ Oracle của tôi (MOS), thì tốt rộng là tải xuống phiên phiên bản 11.2.0.4, vị đấy là phiên bạn dạng thứ nhất của 11.2 được cung ứng trên Oracle Linux 7.Giải nén tập tinGiải nén tập tin.unzip linux.x64_11gR2_database_1of2.zipunzip linux.x64_11gR2_database_2of2.zipBây giờ đồng hồ bạn sẽ bao gồm một thỏng mục tuyệt nhất điện thoại tư vấn là "database" chứa các tệp thiết đặt.Tệp máy chủ Tệp"/etc/hosts" đề xuất cất thương hiệu đủ điều kiện mang lại sever. Ví dụ127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4192.168.0.215 ol7.localdomain ol7Đặt tên sever đúng mực vào tệp"/etc/hostname" .ol7.localdomainĐiều kiện tiên quyết thiết lập OracleThực hiện tại Cài đặt tự động hoặc Cài đặt bằng tay thủ công nhằm xong những ĐK tiên quyết cơ phiên bản.Thiết lập bổ sung cập nhật là cần thiết đến toàn bộ các thiết đặt.Cài đặt từ độngNếu các bạn có kế hoạch thực hiện gói "oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall" nhằm tiến hành tất cả setup tiên quyết của chính mình, hãy làm theo lý giải tạihttp://public-yum.oracle.comnhằm tùy chỉnh thiết lập kho tàng trữ yum đến OL, tiếp nối thực hiện lệnh sau.# yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstallTất cả các điều kiện tiên quyết cần thiết sẽ được thực hiện tự động hóa.Có lẽ cũng đáng nhằm triển khai cập nhật tương đối đầy đủ, mà lại điều đó không thực sự cần thiết.# yum updateCài đặt thủ côngNếu bạn chưa áp dụng gói "oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall" để tiến hành toàn bộ các ĐK tiên quyết, bạn sẽ cần thực hiện bằng tay thủ công những tác vụ tùy chỉnh cấu hình sau.Thêm hoặc sửa thay đổi các chiếc sau vào tệp "/etc/sysctl.conf".fs.aio-max-nr = 1048576fs.file-max = 6815744kernel.shmall = 2097152kernel.shmmax = 536870912kernel.shmmni = 4096# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmnikernel.sem = 250 32000 100 128net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500net.core.rmem_default=262144net.core.rmem_max=4194304net.core.wmem_default=262144net.core.wmem_max=1048586Chạy lệnh sau để biến hóa những ttê mê số hiện thời./sbin/sysctl -pThêm các cái sau vào tệp "/etc/security/limits.conf".oracle soft nproc 2047oracle hard nproc 16384oracle soft nofile 4096oracle hard nofile 65536oracle soft stachồng 10240Thêm loại sau vào tệp "/etc/pam.d/login", giả dụ nó vẫn chưa tồn tạisession required pam_limits.soCác gói sau được liệt kê theo thử dùng, bao hàm phiên bạn dạng 32 bit của một số trong những gói.Nhiều gói đề xuất được thiết đặt.yum install binutils -yyum install compat-libstdc++-33 -yyum install compat-libstdc++-33.i686 -yyum install gcc -yyum install gcc-c++ -yyum install glibc -yyum install glibc.i686 -yyum install glibc-devel -yyum install glibc-devel.i686 -yyum install ksh -yyum install libgcc -yyum install libgcc.i686 -yyum install libstdc++ -yyum install libstdc++.i686 -yyum install libstdc++-devel -yyum install libstdc++-devel.i686 -yyum install libaio -yyum install libaio.i686 -yyum install libaio-devel -yyum install libaio-devel.i686 -yyum install libXext -yyum install libXext.i686 -yyum install libXtst -yyum install libXtst.i686 -yyum install libX11 -yyum install libX11.i686 -yyum install libXau -yyum install libXau.i686 -yyum install libxcb -yyum install libxcb.i686 -yyum install libXi -yyum install libXi.i686 -yyum install make -yyum install sysstat -yyum install unixODBC -yyum install unixODBC-devel -yyum install zlib-devel -yyum install elfutils-libelf-devel -yTạo những team cùng người tiêu dùng new.groupadd -g 54321 oinstallgroupadd -g 54322 dbagroupadd -g 54323 oper#groupadd -g 54324 backupdba#groupadd -g 54325 dgdba#groupadd -g 54326 kmdba#groupadd -g 54327 asmdba#groupadd -g 54328 asmoper#groupadd -g 54329 asmadminuseradd -g oinstall -G dbố,oper oracleChúng tôi sẽ không còn thực hiện các nhóm bổ sung, tuy nhiên bao gồm chúng nếu khách hàng bài bản áp dụng bọn chúng.Thiết lập té sungCác bước sau cần được thực hiện, mặc dù bạn sẽ thực hiện thiết đặt thủ công bằng tay tốt tự động.Đặt mật khẩu cho người sử dụng "oracle".passwd oracleĐặt Linux bình yên được cho phép bằng cách sửa đổi tệp "/etc/selinux/config", bảo đảm an toàn cờ SELINUX được đặt như sau.SELINUX=permissiveSau lúc đổi khác hoàn toàn, hãy khởi rượu cồn lại máy chủ hoặc chạy lệnh sau.# setenforce PermissiveNếu các bạn đã bật tường lửa Linux, các bạn sẽ rất cần phải tắt hoặc định thông số kỹ thuật nó.Để loại bỏ hóa nó, làm như sau.# systemctl stop firewalld# systemctl disable firewalldTạo những thỏng mục trong các số ấy ứng dụng Oracle sẽ được cài đặt.mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1chown -R oracle:oinstall /u01chhack -R 775 /u01Trừ khi chúng ta vẫn thao tác làm việc trường đoản cú bảng điều khiển và tinh chỉnh hoặc thực hiện SSH đường hầm, hãy singin bởi root cùng xây dựng theo lệnh.xhost +Thêm những dòng sau vào cuối tệp "/home/oracle/.bash_profile".# Oracle SettingsTMP=/tmp; export TMPTMPDIR=$TMP; export TMPDIRORACLE_HOSTNAME=ol7.localdomain; export ORACLE_HOSTNAMEORACLE_UNQNAME=DB11G; export ORACLE_UNQNAMEORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASEORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0.4/db_1; export ORACLE_HOMEORACLE_SID=DB11G; export ORACLE_SIDORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERMPATH=/usr/sbin:$PATH; export PATHPATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATHLD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATHCLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATHCài đặtĐăng nhập lệ người dùng oracle.Nếu ai đang sử dụng hiển thị bằng X thì hãy đặt phát triển thành môi trường xung quanh DISPLAY.DISPLAY=:0.0; export DISPLAYKhởi cồn Trình setup phổ biến của Oracle (OUI) bằng phương pháp ban hành lệnh sau trong thư mục đại lý tài liệu../runInstallerTiến hành cài đặt của sự việc chọn lựa của chúng ta.Quý khách hàng hoàn toàn có thể coi loại cài đặt tôi vẫn tiến hành bằng phương pháp nhấp vào những link bên dưới giúp xem hình họa chụp màn hình của từng giai đoạn.Gói "pdksh" sẽ tiến hành liệt kê là thiếu, có thể bỏ qua vày Cửa Hàng chúng tôi sẽ setup gói "ksh".Nếu nhiều người đang triển khai thiết đặt mang lại kho tàng trữ Enterprise Manager, hãy ghi nhớ triển khai setup nâng cấp cùng chọn bộ ký kết trường đoản cú ALT32UTF8.

Chuyên mục: Domain Hosting