Composer là gì? hướng dẫn cài Đặt composer làm thế nào Để cài Đặt và sử dụng composer

     

Composer là công cụ quản lý thư viện của PHP. Để lập trình trên Laravel bạn cần phải cài đặt Composer.

Bạn đang xem: Composer là gì? hướng dẫn cài Đặt composer làm thế nào Để cài Đặt và sử dụng composer

Trong nội dung bài viết này, tôi sẽ chỉ dẫn bạn cài đặt Composer trên hệ quản lý và điều hành Windows với Linux.

Xem thêm: Thông Báo Team Building (Chào Tân, Chương Trình Sự Kiện Teambuilding

*

Chuẩn bị trước khi cài đặt Composer

Để thiết đặt Composer, bạn cần phải cài để PHP trước. Nếu như bạn đang thực hiện trên đồ vật tính cá nhân có thể cài đặt PHP qua các ứng dụng như Xampp, Ampps,…

Cách cài đặt các ứng dụng này rất đối kháng giản, download phần mềm Xampp trên đây: https://www.apachefriends.org/download.html

Cài đặt Composer bên trên Windows

Download Composer Windows

Với các bạn dùng hệ quản lý Windows, rất có thể download Composer-Setup.exe trên đây: https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe

Các cách cài đặt

Sau khi tải về về máy, bạn tiến hành thiết đặt như các phần mềm khác:

Click “Next” để thực hiện cài đặtNếu gặp lỗi chúng ta cứ việc bấm “Next” để bỏ qua

*

Đến bước này, bạn chọn đường dẫn tới file php.exe vào xampp hoặc ampps của bạn.

C:xamppphpphp.exe

Lưu ý: Đường dẫn tê chỉ mang tính chất tham khảo, bao gồm phiên phiên bản Xampp còn phụ thuộc vào phiên phiên bản PHP cho nên vì thế folder cũng trở nên thay đổi. Để đúng chuẩn bạn bắt buộc tìm trong thư mục cài đặt xampp, ampps trên máy vi tính của bạn

Phần Proxy URL các bạn bỏ trống với bấm nút “Next” nhằm tiếp tục

Bấm nút “Install” để cài đặt đặt

Bấm nút “Finish” nhằm hoàn tất tải đặt

Kiểm tra Composer

Bạn mở cmd bên trên Windows cùng gõ lệnh sau:

composer -v

Nếu ra giao diện như sau thì Composer sẽ được setup thành công

*

Cài đặt Composer bên trên Linux

Quá trình thiết lập Composer trên Linux sẽ được setup thông qua đồ họa dòng lệnh (Command Line)

Các bước cài đặt

Bạn gõ lần lượt các lệnh sau:

php -r "copy("https://getcomposer.org/installer", "composer-setup.php");"HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"php -r "if (hash_file("SHA384", "composer-setup.php") === "$HASH") echo "Installer verified"; else echo "Installer corrupt"; unlink("composer-setup.php"); echo PHP_EOL;"sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Kiểm tra Composer

Tại đồ họa dòng lệnh, chúng ta gõ lệnh sau:

composer -v

Nếu màn hình mở ra giao diện như sau thì chúng ta đã setup Composer thành công

Kết luận

Trên đây, tôi đã chia sẻ cách thiết lập Composer bên trên Windows cùng Linux. Với bạn nào sử dụng hệ điều hành và quản lý MacOS thì cách cài đặt giống như bên trên Linux.


Chuyên mục: Domain Hosting