Hướng dẫn cài đặt asterisk16 freepbx14 trên centos7

     
Các bước thiết lập FreePBX 14Đăng nhập SSH và tắt SELINUXBước tiếp sau nên thiết lập cùng cấu hình AsteriskTải về FreePBX 14 với thiết lập đặt

Giới thiệu FreeBPX là gì?

*

FreePBX là một trong những phần mượt tổng đài ảo mã nguồn xuất hiện đời từ bỏ 2004, chất nhận được người dùng thực hiện một tổng đài ảo hoàn toàn miễn chi phí cùng với bối cảnh website thân mật và gần gũi cùng dễ ợt thực hiện. FreePBX được kiến tạo trên hệ điều hành và quản lý Linux, ứng dụng tổng đài là Source Asterisk, được có thể chấp nhận được setup với dạng file iso Hoặc là cài từ những gói thiết đặt. FreePBX được update tiếp tục, cho đến hiện giờ là phiên bạn dạng FreePBX 14.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt asterisk16 freepbx14 trên centos7

Và nghỉ ngơi nội dung bài viết này bản thân vẫn trả lời bạn thiết lập phiên bản FreePBX 14 trên máy chủ CentOS 7, để thiết lập các bạn thực hiện nhỏng sau.

Yêu cầu cấu hình.

Xem thêm: Điểm Mặt Trình Duyệt Web Nhanh Nhất 2015, Trình Duyệt Web

Tùy trực thuộc vào số lượng user tùy chỉnh mà lại bạn cần sử dụng cấu hình vượt trội, với thông số kỹ thuật về tối tgọi cần có nhỏng sau.

Sử dụng OS là Linux: CentOS, Ubuntu, Debian,… CPU: 1 core RAM: 2GB Disk: 20GB

Các bước cài đặt FreePBX 14

Đăng nhập SSH và tắt SELINUX

Điều trước tiên các bạn hãy tắt selinux đi nhằm setup. Quý khách hàng có thể kiểm tra bởi lệnh sau sestatus, ví như hiện disable thì vẫn tắt, nếu như hiện enable bạn hãy tắt bằng phương pháp sau cùng reboot lại server/vps.

sed -i "s/(^SELINUX=).*/SELINUX=disabled/" /etc/sysconfig/selinuxsed -i "s/(^SELINUX=).*/SELINUX=disabled/" /etc/selinux/configreboot Update khối hệ thống yum update -yyum -y groupinstall core base "Development Tools" Cài đặt những gói quan trọng đến hệ thống. Lưu ý: Lệnh dưới sẽ bao hàm thiết đặt mariadb-server. Tuy nhiên chúng ta để ý không đặt pass root mang đến mysqld

yum -y install lynx tftp-server unixODBC mysql-connector-odbc mariadb-hệ thống mariadb httpd ncurses-devel sendmail sendmail-cf sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git crontabs cronie cronie-anacron wget vlặng uuid-devel sqlite-devel net-tools gnutls-devel python-devel texinfo libuuid-devel Cài đặt PHPhường (Tại phía trên mình cài đặt php 5.6) rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpmrpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpmyum remove php*yum install php56w php56w-pbởi vì php56w-mysql php56w-mbstring php56w-pear php56w-process php56w-xml php56w-opcabít php56w-ldap php56w-intl php56w-soap Cài đặt NodeJS curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | bash -yum install -y nodejs Domain Hosting