Backup windows server 2008 r2, sao lưu & phục hồi active directory, system state

     

– thiết lập Windows vps Backup Feature sau đó:– tạo ra một lịch sao lưu (Scheduled Backup).– thực hiện sao lưu lại (Backup AD).– phục hồi lại cơ sở tài liệu của Active Directory domain Service ở cả 2 chế độ:– chính sách 1: Authoritative Restore.– cơ chế 2: Non Authoritative Restore.Các bước đề xuất thực hiện:– chế tạo một định kỳ sao lưu (Scheduled Backup).– tiến hành sao lưu lại (Backup AD).– khôi phục lại đại lý dữ liệu: theo phong cách Authoritative Restore.– phục sinh lại cơ sở dữ liệu: theo phong cách Non Authoritative Restore.Mô hình lab:


*

Yêu cầu chuẩn chỉnh bị:– Một máy cài đặt Windows server 2008 (BKNP-DC08-01) upgrade lên DC (BKNP-DC08-01.BKNPOWER.VN).Hướng dẫn chi tiết:*Cài đặt Windows vps Backup Feature– chọn Start > chọn Programs > lựa chọn Administrative Tools > chọn Server Manager > chọn Features > lựa chọn Add Features


*

– Trong hành lang cửa số “Select Features”, lựa chọn Windows vps Backup Features, chọn Windows hệ thống Backup với Command-line Tools, chọn Next nhằm tiếp tục


*

*

*

*Tạo một Scheduled Backup– chọn Start > lựa chọn Progams > lựa chọn Administrative Tools > chọn Windows hệ thống Backup


– Click phải chuột vào OU IT -> chọn Properties, lựa chọn Tab Object, bỏ dấu kiểm tra ở mục Protect object from accidental deletion -> chọn OK


*Restore database AD DS– Trên sản phẩm DC, lựa chọn Start > chọn Command Prompt, Nhập bcdedit /set safeboot dsrepair, dìm phím ENTER.

Bạn đang xem: Backup windows server 2008 r2, sao lưu & phục hồi active directory, system state


Chú ý: Restart máy, kế tiếp nhấn F8, lựa chọn Directory Services Restore ModeRestore tài liệu system state– Nhập shutdown -t 0 -r, dìm phím ENTER. Máy vi tính sẽ Restart– Logon với tài khoản Local Administrator.


– chọn Start, bấm chuột phải Command Prompt, chọn Run as administrator.– trên Command prompt, Nhập lệnh : wbadmin get versions– Restored tin tức của đối tượng người tiêu dùng bị delete– tại Command prompt, nhập ntdsutil, dìm phím ENTER.– Tại dấu nhắc ntdsutil nhập Activate instance ntds, nhấn phím ENTER.– Nhập tiếp: authoritative restore, dấn phím ENTER– tại restore subtree nhập: “OU=IT,DC=bknpower,DC=vn” , dấn phím ENTER, tiếp nối chọn Yes.

Xem thêm: Lỗi Không Kết Nối Được Wifi Trên Win 10, Cách Sửa Lỗi Laptop Không Bắt Được Wifi Win 10


– Nhập quit, thừa nhận phím ENTER. Nhập tiếp quit, dìm phím ENTER.– soát sổ lại đối tượng delete đã có restore– Để khởi cồn lại vps ở cơ chế bình thường, nhập bcdedit /deletevalue safeboot, ENTER.


– Nhập shutdown -t 0 –r, thừa nhận phím ENTER.– sau thời điểm Server restarts, logon với tài khoản Administrator.– Mở Active Directory Users & Computers, kiểm soát OU IT đã được Restored.


Chuyên mục: Domain Hosting