Hợp Đồng Đại lý cấp 1, hợp Đồng Đại lý mua bán hàng hóa 2021

     
*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp Đồng Đại lý cấp 1, hợp Đồng Đại lý mua bán hàng hóa 2021


*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

Đại lý cấp 1

Số: …….

Hôm nay ngày ….. Tháng…..năm….., tại……….…………., cửa hàng chúng tôi bao gồm:

Hợp đồng đại lý độc quyền - Đại lý cấp 1 (dưới trên đây được điện thoại tư vấn là “Hợp đồng”) được lập ngày… tháng … năm 20…. Giữa những Bên sau đây:

BÊN GIAO ĐẠI LÝ: CÔNG TY ………………………………………

Điện thoại: ………………………….

Mã số thuế: ………………………….

Đại diện: ………………………… Chức vụ: …………………………

BÊN ĐẠI LÝ: CÔNG TY ……………………………………………………

Điện thoại: ………………………….

Mã số thuế: ………………………….

Đại diện: ………………………… Chức vụ: …………………………

XÉT RẰNG

Bên giao đại lý là một trong những công ty được thành lập và hoạt động và chuyển động hợp pháp tại việt nam và là công ty sản xuất/Phân phối các thành phầm tại Phụ lục 1 vừa lòng đồng (Sau đây gọi tắt là “Sản phẩm”); bên giao đại lý hiện giờ đang mong ý muốn thiết lập, duy trì và phạt triển hệ thống đại lý phân phối thành phầm trên giáo khu Việt Nam;

Việc sản xuất/Phân phối các sản phẩm của mặt giao đại lý là vừa lòng pháp;

Các thành phầm do bên giao đại lý sản xuất/Phân phối cho Bên đại lý theo Phụ lục 1 phù hợp đồng đều bảo đảm các tiêu chuẩn chỉnh về chất lượng và đủ đk phân phối theo quy định luật pháp hiện hành;

Bên đại lý là một trong những đơn vị được ra đời và hoạt động hợp pháp theo nguyên lý của pháp luật Việt Nam, có rất đầy đủ chức năng, đk và tay nghề trong bài toán trực tiếp hoặc thông qua khối hệ thống các kênh phân phối cách tân và phát triển thị trường tiêu hao Sản phẩm.

Với các điều khiếu nại như trên, các Bên đã tiến hành trao đổi, trao đổi và đi cho thống độc nhất vô nhị hợp tác, thiết lập mối quan hệ tình dục kinh doanh lâu dài giữa những Bên theo các pháp luật như sau:

ĐIỀU 1.          ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trừ khi gồm quy định ví dụ khác trong thích hợp đồng này hoặc ngữ cảnh đề nghị phải giải thích theo một chân thành và ý nghĩa khác, các thuật ngữ sau đây sẽ được hiểu và diễn giải như sau:

1.1.       “Khu vực độc quyền” tức là toàn bộ diện tích quanh vùng tỉnh/thành phố, hoặc toàn thể diện tích khu vực quận/huyện, thuộc tỉnh/thành phố được phân định theo địa giới hành thiết yếu cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc địa giới hành chính cấp quận/huyện vị cơ quan nhà nước tất cả thẩmquyền phát hành theo từng thời kỳ.( chi tiết theo phụ lục 1).

1.2.       “Thù lao đại lý” là khoản tiền mà lại Bên đại lý phân phối nhận được từ những việc làm cửa hàng đại lý cho mặt giao đại lý;

1.3.       “Tiền hàng” là khoản tiền được tính trên thành phầm mà Bên đại lý đã bán tốt cho bên giao cửa hàng đại lý khi làm cửa hàng đại lý cho bên giao đại lý;

1.4.       “Sản phẩm đối đầu trực tiếp” là những hàng hóa cùng chức năng, chủng các loại và gồm khả năng ảnh hưởng tiêu cực mang lại sức tiêu tốn của thành phầm được bày bán theo thích hợp đồng này;

1.5.       “Kiểm soát” tức là khả năng chỉ huy việc quản lý hay các cơ chế một giải pháp trực tiếp hoặc loại gián tiếp,

1.6.       “Giá phân phối lẻ” có nghĩa là giá nhỏ lẻ Sản phẩm cho những người tiêu dùng cuối cùng trên thị trường;

1.7.       “Cơ sở ghê doanh” là chỗ Bên cửa hàng đại lý sẽ thực hiện vận động phân phối bán buôn, nhỏ lẻ Sản phẩm mang đến Khách hàng;

1.8.       “Nhà phân phối” nghĩa là các đơn vị, tổ chức và/hoặc cá thể thực hiện tởm doanh mua sắm Sản phẩm trên thị trường việt nam hoặc nước ngoài;

1.9.       “Bên khác” là cá nhân, tổ chức không hẳn là mặt giao đại lý, mặt đại lý;

1.10.   “Pháp pháp luật Việt Nam” có nghĩa là bất kỳ văn phiên bản nào trong hệ thống văn phiên bản quy phạm pháp luật theo luật pháp tại Luật ban hành văn phiên bản quy bất hợp pháp luật.

1.11.   “Ngày” tức là ngày tính theo dương lịch cùng là ngày làm việc. Ngày làm việc là ngày chưa phải là ngày nghỉ ngơi lễ, đầu năm theo quy định của bộ luật Lao động.

1.12.   Đại lý cấp cho 1: Là đơn vị chức năng được ký kết hợp đồng đại lý phân phối và được thống trị một tỉnh giấc hoặc một tp (Trừ một số thành phố lớn).

1.13.   Đại lý cấp 2: Là các đơn vị được ký hợp đồng đại lý phân phối nhưng chưa đủ điều kiện làm đại lý phân phối cấp 1. Việc quyết định đơn vị nào là đại lý cấp 2 phải xem thêm ý con kiến của đại lý cấp 1 ở trong vùng làm chủ của đại lý phân phối đó.

ĐIỀU 2.          ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

2.1.       bên giao đại lý sau đây chỉ định và bên đại lý gật đầu đồng ý nhận làm Đại lý cấp cho 1 triển lẵm độc quyền thành phầm quy định tại Phụ lục 1 của phù hợp đồng này trong quanh vùng độc quyền.

2.2.       những Bên xác nhận và đồng ý rằng hợp đồng này mang tính chất độc quyền và vì thế Bên đại lý trải qua Hợp đồng này được độc quyền trưng bày các sản phẩm tại khu vực độc quyền của mặt đại lý. Những Bên hiểu rằng Bên giao đại lý sẽ không tự mình phân phối sản phẩm và/hoặc giao quyền Đại lý phân phối sản phẩm cho mặt khác (dù là cấp 1 hay cấp cho 2) và/hoặc bắt tay hợp tác cùng bên khác để tiến hành việc phân phối sản phẩm trong quanh vùng độc quyền của Bên cửa hàng đại lý theo đúng theo đồng.

2.3.       bên giao đại lý bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa thay đổi danh mục sản phẩm quy định tại Phụ lục 1 của hợp đồng này. Việc điều chỉnh, sửa thay đổi danh mục sản phẩm sẽ được thông báo cho Bên đại lý phân phối bằng văn phiên bản trước 30 (ba mươi) ngày tính từ lúc ngày áp dụng danh mục thành phầm mới. Trong trường hợp này, Bên đại lý phân phối có quyền chấp nhận hoặc không đồng ý tiếp tục làm đại lý phân phối cho bên giao đại lý:

2.3.1. Nếu bên đại lý gật đầu đồng ý tiếp tục làm Đại lý, các Bên sẽ thực hiện chỉnh sửa các pháp luật trong hợp đồng bị tác động do biến đổi danh mục Sản phẩm.

2.3.2. Trường hợp Bên đại lý phân phối không đồng ý tiếp tục làm đại lý phân phối thì Bên đại lý có quyền đình chỉ tiến hành Hợp đồng.

ĐIỀU 3.          KẾ HOẠCH ghê DOANH

3.1.       trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm cho việc tính từ lúc ngày ký phối kết hợp đồng này, Bên đại lý sẽ đệ trình kế hoạch sale phát triển thị phần phân phối thành phầm (sau đây call tắt là “Kế hoạch kinh doanh”) trên khu vực độc quyền cho bên giao đại lý. Kế hoạch sale được lập cho thời hạn từ ngày thứ 30 (ba mươi) (tính từ thời điểm ngày Hợp đồng có hiệu lực) cho tới ngày sau cùng của năm đó.

3.2.       Kế hoạch kinh doanh sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở những nội dung thiết yếu như sau:

- máy bộ tổ chức chuyển động kinh doanh của bên đại lý;

- các cơ sở sale của bên đại lý, nguồn lực tài thiết yếu và các bước thực hiện kế hoạch kinh doanh để bảo vệ đáp ứng doanh thu bán thành phầm tối thiểu theo vẻ ngoài tại Khoản 3.3 sau đây của đúng theo đồng này;

- Nguồn khách hàng mục tiêu có xu hướng tiêu sử dụng cao so với Sản phẩm và các chiến lược nhằm tiếp cận nguồn quý khách hàng này trên khu vực độc quyền;

- Bảng giá sắm sửa và nhỏ lẻ Sản phẩm;

3.3.       Bên cửa hàng đại lý phải bảo đảm an toàn doanh số bán sản phẩm theo luật của bên giao đại lý

3.3.1. Buổi tối thiểu là 500 sản phẩm/tháng (Trong vòng 06 tháng thứ nhất tiên). Từ thời điểm tháng thứ 06 trở đi buổi tối thiểu là 800 sản phẩm/tháng.

3.3.2. Được phép cộng hàng quý giả dụ 06 mon đầu không đạt doanh số trên một tháng.

3.4.       trong thời hạn 10 (mười) ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận ra Kế hoạch kinh doanh của mặt đại lý, bên giao đại lý phải vấn đáp bằng văn bạn dạng về việc gật đầu phê coi xét hoặc khuyến cáo sửa thay đổi Kế hoạch marketing của bên đại lý. Trong thời hạn 05 (năm) ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày thừa nhận được chủ ý của bên giao cửa hàng đại lý về lời khuyên sửa đổi planer kinh doanh:

3.4.1. Bên đại lý phân phối gửi Kế hoạch marketing đã được sửa đổi theo đề xuất của mặt giao đại lý; hoặc

3.4.2. Bên cửa hàng đại lý gửi văn bản từ chối sửa đổi planer kinh doanh. Trường đúng theo này, Bên đại lý phân phối có quyền đình chỉ tiến hành hợp đồng.

3.5.       Kế hoạch kinh doanh được duyệt sẽ sở hữu hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày được coi xét tới ngày có tác dụng việc sau cuối của năm đó.

3.6.       ngôi trường hợp điều chỉnh kế hoạch ghê doanh: mặt đại lý thông báo bằng văn phiên bản điều chỉnh planer và được mặt giao đại lý duyệt trong tầm 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi. Sau 10 (mười) ngày, nếu mặt đại lý không sở hữu và nhận được sự phê duyệt y của bên giao đại lý phân phối thì coi như mặt giao đại lý chấp nhận với Kế hoạch sale được điều chỉnh.

3.7.       trong các năm tiếp theo, vào ngày làm việc cuối cùng của tuần thứ hai tháng 12, Bên đại lý sẽ đệ trình Kế hoạch sale bằng văn bạn dạng cho bên giao đại lý;

3.8.       kết thúc ngày có tác dụng việc ở đầu cuối của tuần thứ cha tháng đồ vật 12 của năm, vào trường hòa hợp Bên đại lý chỉ đáp ứng nhu cầu được dưới 50 % Kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt, bên giao đại lý giao dịch thanh toán hoa hồn và có quyền đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng mà phải thông báo bằng văn bạn dạng cho Bên cửa hàng đại lý trước 15 (mười lăm) ngày kể từ đình chỉnh triển khai Hợp đồng;

3.9.       Trường hòa hợp Bên đại lý không đạt được doanh thu bán thành phầm tại Khoản 3.3 đúng theo đồng thừa 03 lần liên tục/năm thì bên giao đại lý phân phối có quyền đình chỉ thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 4.          YÊU CẦU ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG

4.1.       chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng, Bên đại lý phân phối sẽ nhờ cất hộ Yêu cầu đặt đơn hàng bằng văn phiên bản cho mặt giao đại lý trong các số đó nêu rõ tên, chủng loại, số số lượng sản phẩm cần để hàng, thời gian giao hàng và thủ tục giao hàng.

4.2.       trong thời hạn 04 ngày làm việc tính từ lúc ngày cảm nhận văn phiên bản Yêu cầu đặt hàng của mặt đại lý, mặt giao cửa hàng đại lý sẽ trả lời thông tin bằng văn bản về việc đồng ý chấp thuận hoặc không chấp thuận đồng ý Yêu cầu đặt đơn hàng của bên đại lý.

4.2.1. Trường hợp bên giao đại lý trả lời thông tin bằng văn phiên bản về việc đồng ý chấp thuận hoặc không đánh giá Yêu cầu đặt hàng của mặt đại lý, yêu thương cầu đặt đơn hàng sẽ có giá trị ràng buộc những Bên phải tiến hành và được xem là 1 phần không thể tách rời của hợp đồng này.

4.2.2. Trường hợp bên giao cửa hàng đại lý trả lời thông tin bằng văn phiên bản về vấn đề không chấp thuận đồng ý Yêu cầu mua hàng của Bên đại lý thì mặt giao đại lý phải phân tích và lý giải bằng văn phiên bản lý vì từ chối. Trường hợp lý do mặt giao đại lý khước từ không phù hợp thì mặt giao đại lý phải tiến hành theo yêu thương cầu mua hàng của Bên cửa hàng đại lý và bồi thường các thiệt hại cho mặt đại vì sao sự không đồng ý của bên giao đại lý phân phối (nếu có).

4.3.       trong trường hợp tất cả sự xích míc giữa các luật pháp trong yêu thương cầu đặt đơn hàng và các quy định trong phù hợp đồng này, các luật pháp trong yêu thương cầu đặt đơn hàng sẽ được ưu tiên áp dụng. Quy định này sẽ không áp dụng đối với các thỏa thuận liên quan tiền đến những nội dung nêu trên Điều 6 của đúng theo đồng này;

ĐIỀU 5.          THÙ LAO ĐẠI LÝ VÀ TIỀN HÀNG

5.1.       Thù lao đại lý

5.1.1. Bên đại lý sẽ tiến hành hưởng Thù lao cửa hàng đại lý dưới bề ngoài tỷ lệ tỷ lệ hoa hồng bên trên giá sản phẩm bán được (giá thành phầm để tính xác suất hoa hồng là giá bán đã bao hàm thuế GTGT). Tỷ lệ xác suất hoa hồng cố định và thắt chặt của Bên cửa hàng đại lý là 50% (năm mươi phần trăm).

5.1.2. Mọi đổi khác về Thù lao đại lý sẽ tiến hành Bên giao đại lý thông báo trước bởi văn phiên bản trước 30 (ba mươi ngày) trước thời khắc chính thức áp dụng.

5.1.3. Biến hóa về Thù lao đại lý sẽ không còn áp dụng cho những yêu cầu đặt đơn hàng đã có hiệu lực hiện hành trước ngày bên giao đại lý vận dụng chính sách biến đổi Thù lao đại lý.

Xem thêm: Usb Bluetooth Cho Pc Là Gì? Cách Cài Đặt Usb Bluetooth Orico Giá Rẻ

5.1.4. Giá bán buôn và kinh doanh nhỏ Sản phẩm của Bên đại lý cho đối tác và quý khách của Bên cửa hàng đại lý sẽ do bên giao đại lý đưa ra quyết định trong từng thời điểm khác biệt và được quy định ví dụ tại Phụ lục 2 của vừa lòng đồng.

5.1.5. Trường phù hợp Bên đại lý không gật đầu sự biến hóa Thù lao cửa hàng đại lý từ bên giao đại lý, Bên cửa hàng đại lý có quyền đình chỉ triển khai hợp đồng.

5.1.6. Bên giao cửa hàng đại lý sẽ thanh toán Thù lao cửa hàng đại lý cho Bên đại lý phân phối bằng tiền mặt hoặc bằng cách chuyển khoản đến tài khoản do Bên cửa hàng đại lý chỉ định trong thời hạn 07 (bảy) ngày có tác dụng việc kể từ ngày các Bên chốt nợ công theo Điều 6 hợp đồng này. Trường hợp vượt thừa thời hạn trên mà mặt giao cửa hàng đại lý không chấm dứt việc giao dịch cho Bên đại lý phân phối thì bên giao đại lý phân phối sẽ trả lãi vay trả chậm khớp ứng với mức lãi suất trả lờ lững do bank cổ phần thương mại dịch vụ Ngoại thương nước ta (Vietcombank) ra mắt ở thuộc thời điểm, tính trên số ngày chậm rãi trả và số tiền chậm trả.

5.1.7. Đồng tiền thanh toán sẽ là: nước ta Đồng.

5.2.       chi phí hàng

5.2.1. Bên cửa hàng đại lý sẽ giao dịch thanh toán Tiền sản phẩm cho bên giao đại lý phân phối bằng tiền khía cạnh hoặc bằng cách chuyển khoản đến tài khoản do mặt giao cửa hàng đại lý chỉ định cho mỗi Yêu cầu đặt hàng theo 02 (hai) lần với nội dung rõ ràng như sau:

Đợt 1: Thanh toán một nửa (năm mươi phần trăm) tiền hàng tương ứng với yêu thương cầu mua hàng khi những Bên xong việc giao hàng;

Đợt 2: Thanh toán một nửa (năm mươi phần trăm) chi phí hàng tương xứng với yêu cầu đặt đơn hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày các Bên ngừng việc đối chiếu công nợ tại Điều 6 đúng theo đồng;

5.2.2. Trường hòa hợp vượt vượt thời hạn trên nhưng mà Bên cửa hàng đại lý không xong xuôi việc thanh toán cho mặt giao đại lý thì Bên đại lý sẽ trả lãi vay trả chậm khớp ứng với mức lãi vay trả chậm rì rì do bank cổ phần dịch vụ thương mại Ngoại thương nước ta (Vietcombank) chào làng ở thuộc thời điểm, tính trên số ngày đủng đỉnh trả và số tiền đủng đỉnh trả.

5.2.3. Đồng tiền thanh toán giao dịch sẽ là: việt nam Đồng.

ĐIỀU 6.     ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

6.1.       Vào ngày thao tác thứ 02 của mỗi tháng, các Bên sẽ tiến hành đối chiếu nợ công của mon trước đó.

6.2.       Nội dung đối chiếu công nợ là: Số Tiền mặt hàng của Bên đại lý và số Thù lao cửa hàng đại lý của mặt đại lý khớp ứng với số Tiền sản phẩm đó.

6.3.       Việc so sánh công nợ phải được lập thành biên phiên bản có không hề thiếu chữ cam kết và đóng vệt của Giám đốc/Tổng giám đốc và kế toán của những Bên.

6.4.       trong trường hợp các Bên không thống nhất được nợ công do không khớp số dư thì bên không đồng ý vẫn đề xuất ký quyết toán cùng chốt công nợ, đồng thời ghi ý kiến của mình lên bạn dạng xác nhận nợ công đó. Các tranh chấp tuyệt vướng mắc về nợ công phải được giải quyết dứt điểm trong vòng 05 (năm) hôm sau đó. Lúc việc giải quyết khiếu năn nỉ hoặc cân nặng số dư công nợ ngừng thì vấn đề mua bán sản phẩm hoá new được tiếp tục.

ĐIỀU 7.     QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO ĐẠI LÝ

Ngoài những quyền và nhiệm vụ được luật pháp trong các lao lý khác của đúng theo đồng này, bên giao đại lý còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

7.1.       Quyền của mặt giao đại lý

7.1.1. Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền hàng;

7.2.       nghĩa vụ của mặt giao đại lý

7.2.1. Trả Thù lao đại lý phân phối và các chi phí hợp lý khác cho mặt đại lý;

7.2.2. Định kỳ cung cấp cho bên đại lý những thông tin về thành phầm như: hạng mục và Catalogue thành phầm hiện có, chi tiêu sản phẩm, dịch vụ so với Khách hàng;

7.2.3. Cung cấp phiên bản sao những hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và thành phầm cho Bên đại lý phân phối khi Bên đại lý phân phối có yêu thương cầu;

7.2.4. Đảm bảo cung ứng Sản phẩm đúng chủng loại, unique và tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật của luật pháp và thỏa thuận của những Bên và phụ trách trước pháp luật, Bên đại lý phân phối và bên khác nếu sản phẩm do mặt giao đại lý hỗ trợ không đúng với những điều khiếu nại trên;

7.2.5. Căn cứ vào lệnh đặt hàng của bên đại lý, bên giao đại lý ship hàng và hoá 1-1 đến vị trí Bên cửa hàng đại lý chỉ định vào thời hạn mà các Bên thỏa thuận;

7.2.6. Thực hiện các công tác hỗ trợ, xúc tiến bán hàng phù hợp định hướng phát triển marketing của bên giao đại lý;

7.2.7. Thông tin bằng văn bạn dạng đến Bên cửa hàng đại lý khi thực hiện các chương trình hỗ trợ, xúc tiến bán sản phẩm hoặc khi đổi khác giá chào bán các sản phẩm của mặt giao đại lý;

7.2.8. Nhấn hàng hoá hoàn trả nếu hàng hoá không đạt yêu cầu do lỗi mặt giao đại lý;

7.2.9. Tiến hành đúng các khẳng định được ghi nhận trong vừa lòng đồng này.

ĐIỀU 8.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐẠI LÝ

Ngoài các quyền và nghĩa vụ được chính sách trong các lao lý khác của hợp đồng này, bên đại lý còn có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

8.1.       Quyền của mặt đại lý

8.1.1. Giao kết hợp đồng cửa hàng đại lý với các bên giao đại lý phân phối khác xung quanh Bên giao đại lý;

8.1.2. Yêu thương cầu bên giao đại lý ship hàng hoặc chi phí theo phù hợp đồng; nhận lại gia sản dùng để đảm bảo an toàn (nếu có) khi xong xuôi Hợp đồng;

8.1.3. Yêu cầu mặt giao cửa hàng đại lý hướng dẫn, báo tin và những điều kiện khác có tương quan để triển khai Hợp đồng;

8.1.4. Tận hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp không giống do chuyển động đại lý có lại;

8.1.5. Bao gồm quyền yêu cầu mặt giao đại lý bồi thường xuyên một khoản tiền cho thời hạn mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý. Quý giá của khoản bồi thường là 1 trong những tháng thù lao cửa hàng đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà lại Bên đại lý phân phối làm đại lý phân phối cho bên giao đại lý. Vào trường hợp thời hạn đại lý dưới 1 năm thì khoản bồi thường được tính là 1 tháng thù lao đại lý phân phối trung bình trong thời hạn nhận đại lý;

8.1.6. Hoàn trả sản phẩm không đạt yêu cầu bởi vì lỗi bên giao đại lý.

8.2.       nghĩa vụ của bên đại lý

8.2.1. Cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp của Bên đại lý phân phối cho mặt giao đại lý;

8.2.2. Ko mua, bán, phân phối các Sản phẩm tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trực tiếp do bên giao đại lý thông báo bằng văn phiên bản trong từng thời gian cụ thể;

8.2.3. Cung cấp và phân phối thành phầm Bên giao đại lý phân phối theo giá kinh doanh nhỏ và/hoặc sắm sửa đã được mặt giao đại lý phân phối quy định theo từng thời gian cụ thể, ship hàng nhanh và thuận lợi đến khách hàng hàng.

8.2.4. Cố gắng để thúc đẩy lợi nhuận bán thành phầm của mặt giao đại lý phân phối trong phạm vi khoanh vùng độc quyền;

8.2.5. Xin phê cẩn thận của bên giao đại lý phân phối trước khi tiến hành các công tác khuyến mại đối với các sản phẩm được phân phối theo đúng theo đồng này;

8.2.7. Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm thông qua các cơ sở gớm doanh, công ty, khối hệ thống phân phối do Bên đại lý phân phối nắm quyền điều hành và kiểm soát trên vùng quanh vùng độc quyền;

8.2.8. Bồi hoàn thiệt hại và chịu phạt vi phạm luật theo vẻ ngoài của quy định trong ngôi trường hợp mặt đại lý vi phạm luật Hợp đồng;

8.2.9. Thực hiện đúng các khẳng định được ghi trong hợp đồng.

ĐIỀU 9.  VI PHẠM HỢP ĐỒNG

9.1.       vào trường đúng theo một bên vi phạm các quy định tại hòa hợp đồng này, bên bị phạm luật có quyền thông báo bằng văn phiên bản (Sau đây call tắt là “Thông báo vi phạm”) mang đến Bên phạm luật yêu cầu Bên phạm luật khắc phục hành vi vi phạm luật trong 1 thời hạn do mặt bị vi phạm luật ấn định. Trong gần như trường thích hợp vi phạm, thời hạn hạn chế và khắc phục hành vi phạm luật tối thiểu là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhấn được thông báo vi phạm;

9.2.       giả dụ Bên phạm luật không khắc phục được hành vi vi phạm luật trong thời hạn do mặt bị vi phạm ấn định theo Khoản 9.1 trên phía trên thì mặt bị vi phạm có quyền đình chỉHợp đồng và chưa phải bồi thường thiệt sợ cho bên vi phạm;

9.3.       Không tác động đến hiệu lực hiện hành của Khoản 9.2 bên trên đây, mặt bị vi phạm có quyền áp dụng một khoản phạt vi phạm Hợp đồng so với Bên vi phạm tương ứng với 8% giá trị của phần hòa hợp đồng bị vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt sợ (nếu có);

9.4.       các Bên thống độc nhất vô nhị rằng thiệt hại thực tế để làm căn cứ tính mức bồi hoàn thiệt hại theo nguyên tắc tại Khoản 9.3 trên trên đây không bao hàm các khoản đền bù thiệt sợ hãi mà mặt bị vi phạm luật phải thanh toán giao dịch cho bên khác, các khoản lợi tức đầu tư hoặc lợi thế thương mại bị bỏ lỡ.

ĐIỀU 10.      SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

10.1.   hòa hợp đồng này và những Phụ lục của hợp đồng này rất có thể sửa thay đổi theo thoả thuận bằng văn bạn dạng của những Bên.

10.2.   hợp đồng này sẽ ngừng trong trường thích hợp sau:

10.2.1.  hợp đồng hết hạn cơ mà không được gia hạn; hoặc

10.2.2.  Một trong các Bên bị giải thể, phá sản hoặc tạm chấm dứt hoặc bị đình chỉ hoạt động kinh doanh; hoặc

10.2.3.  những Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; hoặc

10.2.4.  các trường thích hợp theo cơ chế của luật pháp Việt Nam; hoặc

10.2.5.  Một mặt đình chỉ thực hiện hợp đồng trong các trường phù hợp sau:

- bên giao đại lý đình chỉ đúng theo đồng theo điều khoản tại các Khoản 3.7 và/hoặc Khoản 3.8 của vừa lòng đồng này bằng cách báo trước cho mặt đại lýmột khoảng thời hạn là 15 (mười lăm) ngày làm việc;

- Bên cửa hàng đại lý đình chỉ hợp đồng theo dụng cụ tại những Khoản 2.3.2 và/hoặc Khoản 3.4.2 và/hoặc Khoản 5.1.5 của hòa hợp đồng này bằng phương pháp báo trước cho mặt giao đại lý một khoảng thời hạn là 15 (mười lăm) ngày có tác dụng việc;

- Một trong những Bên đình chỉ hợp đồng theo luật pháp tại Khoản 9.1của phù hợp đồng này bằng cách báo trước đến Bên sót lại 15 (mười lăm) ngày có tác dụng việc.

10.3.   các Bên thống độc nhất vô nhị rằng việc hoàn thành Hợp đồng này sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của các Bên phát sinh hiệu lực hiện hành trước ngày xong xuôi Hợp đồng và nghĩa vụ bảo mật thông tin theo phép tắc tại Khoản 11.4 của đúng theo đồng này, trừ khi những Bên có thỏa thuận khác bởi văn bản.

ĐIỀU 11.      ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1.   quy định áp dụng: pháp luật Việt phái nam sẽ áp dụng cho vừa lòng đồng này.

11.2.   Mọi bửa sung, sửa đổi lao lý nào trong thích hợp đồng này đều phải được các Bên thỏa thuận hợp tác bằng văn bạn dạng và là một phần không thể bóc tách rời của hòa hợp đồng này.

11.3.   Nếu bất kể quy định như thế nào của phù hợp đồng này trở buộc phải vô hiệu, trái hiện tượng hoặc không có công dụng thi hành, thì những điều khoản vô hiệu, trái quy định hoặc không có chức năng thi hành này sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của phù hợp đồng này.

11.4.   các Bên cam kết không ngày tiết lộ bất kỳ thông tin làm sao mà những Bên đã thỏa thuận hợp tác trong phiên bản Hợp đồng này hoặc bằng bề ngoài khác trong thời hạn thích hợp đồng cùng 03 (ba) năm kể từ ngày vừa lòng đồng không còn hạn. Những Bên sẽ không còn bị xem là vi phạm nếu tin tức được bật mý là thông tin công khai minh bạch và/hoặc các Bên cửa hàng đại lý buộc phải bật mí với cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền theo yêu cầu và/hoặc bật mý với những nhân viên, nỗ lực vấn, hiện tượng sư của mình. Khi phải tiết lộ, các Bên cam đoan chỉ bật mí những tin tức được yêu cầu/cần tiết lộ và nên ngay khi hoàn toàn có thể báo cho bên đó về việc tiết lộ đó.

11.5.   Sự khiếu nại Bất khả kháng:

- Sự kiện Bất khả kháng là sự việc kiện xẩy ra một phương pháp khách quan quan yếu lường trước được và quan trọng khắc phục được tuy nhiên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và năng lực cho phép.

- Sự kiện Bất khả kháng bao hàm nhưng không giới hạn các sự kiện: thiên tai như mưa, lũ, hỏa hoạn, bão, sóng thần, núi lửa phun trào....; hiện tượng kỳ lạ xã hội như chiến tranh, hòn đảo chính, đình công, cấm vận, biến đổi chính sách của thiết yếu phủ….

- bên vi phạm sẽ tiến hành miễn trừ các trách nhiệm theo hòa hợp đồng này với vì sao vì Sự khiếu nại Bất khả chống nếu đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện: (i) Vi phạm nhiệm vụ Hợp đồng, không vâng lệnh các cam đoan và gây thiệt hại cho Bên còn lại trong điều kiện Sự kiện Bất khả phòng theo quan niệm tại Khoản này; cùng (ii) mặt vi phạm triển khai nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ lúc xảy ra hoặc hiểu rằng Sự kiện Bất khả kháng.

11.6.   hợp đồng này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày đại diện theo quy định của Bên sau cùng ký và đóng dấu vào thích hợp đồng này cho đến ngày 02 tháng 04 năm 2020.

11.7.   trong thời hạn 01 (một) tháng trước ngày hết hiệu lực hiện hành theo biện pháp tại Khoản 11.6 nêu trên, các Bên sẽ thông báo cho nhau quyết định về câu hỏi gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành của hòa hợp đồng này

11.8.   Mọi thông báo và thông tin liên lạc chính thức liên quan đến vừa lòng đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ cửa hàng của những Bên như nêu ở trong phần đầu của hòa hợp đồng. Mọi thông báo và tin tức liên lạc khác hoặc thỏa thuận được tiến hành theo thích hợp đồng này đã chỉ có hiệu lực hiện hành nếu được lập thành văn bản, bao gồm cả fax và telex, và chỉ được coi là đã gửi với nhận hợp lệ nếu: (i) lúc giao bằng tay thủ công có giấy biên nhận; (ii) ví như gửi bưu năng lượng điện thì 07 (bảy) ngày thao tác làm việc sau khi giữ hộ thư bảo vệ cước phí tổn trả trước, có chứng thực bằng văn bản; (iii) vào trường đúng theo gửi bằng fax xuất xắc telex, khi giữ hộ trong giờ làm việc bình thường tới địa điểm kinh doanh của người nhận, nếu tất cả tín hiệu giỏi giấy xác nhận đã chuyển; cùng (iv) trường hợp gửi bằng thương mại & dịch vụ giao dìm bảo đảm, khi thực tế đã nhận, và trong bất kỳ trường thích hợp nào, cũng đề xuất gửi cho các Bên tại địa chỉ đã được thông báo bằng văn bản tuỳ từng thời điểm.

11.9.   hòa hợp đồng này được lập thành nhì (02) bản, có hiệu lực thực thi ngang nhau. Mỗi mặt giữ một (01) bản để thực hiện.


Chuyên mục: Domain Hosting