.vn

830,000 VNĐ

.com.vn

700,000 VNĐ

.com

240,000 VNĐ

.net

240,000 VNĐ

.org

240,000 VNĐ

.info

240,000 VNĐ

159,000 VNĐ
/năm
 • Chính sách bảo hiểm
 • Số domain bảo mật
 • Độ tin cậy
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • SANs
 • 10K
 • 1
 • Cơ bản
 • Không
 • Không
275,000 VNĐ
/năm
 • Chính sách bảo hiểm
 • Số domain bảo mật
 • Độ tin cậy
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • SANs
 • 10K
 • No limit
 • Chuẩn
 • Không
 • Không
760,000 VNĐ
/năm
 • Chính sách bảo hiểm
 • Số domain bảo mật
 • Độ tin cậy
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • SANs
 • 10K
 • No limit
 • Cao
 • Không
 • Không
1,650,000 VNĐ
/năm
 • Chính sách bảo hiểm
 • Số domain bảo mật
 • Độ tin cậy
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • SANs
 • 1,2M
 • No limit
 • Cao
 • Không
 • Không