Tìm hiểu rõ tiếng anh là gì, cách sử dụng cụm từ tìm hiểu” trong tiếng anh

     
Thế dẫu vậy hiểu rõ được điều này là khôn cùng quan trọng đặc biệt để sở hữu được một hôn nhân hạnh phúc (Châm-ngôn 17:1; 21:9).

Bạn đang xem: Tìm hiểu rõ tiếng anh là gì, cách sử dụng cụm từ tìm hiểu” trong tiếng anh


Họ cũng cảm giác rằng chúng ta nắm rõ được đa số sự kín đáo nhiệm của thiên hà rộng là rất nhiều tín hữu khác của Giáo Hội.
10 Chúng ta đang nắm rõ được tình trạng của rất nhiều tín đồ bị tiêu diệt qua ngôi trường đúng theo của La-xa-rơ, một fan đã chết tứ ngày.
10 What happened lớn Lazarus, who was dead for four days, helps us to lớn understand the condition of the dead.
Vì chũm, khi xem xét một câu Kinh Thánh, tốt rộng đề nghị luôn xem xét cho vnạp năng lượng chình ảnh nhằm hoàn toàn có thể làm rõ được đông đảo gì tác giả mong diễn đạt.
For this reason, when we study a Bible verse, it is always wise lớn look at the context & see the verse in its setting in order to lớn underst& better what the writer was talking about.
Anh tuyên bố rằng anh "nắm rõ được các thách thức" về việc nhượng quyền thủ vai James Bond cơ mà anh cho là "một cỗ máy lớn" để "tạo ra sự các tiền".
He stated he "was aware of the challenges" of the Bond franchise, which he considered "a big machine that makes a lot of money".
Nếu không hiểu rõ được rất nhiều sự yếu hèn kém của hệ thống kinh tế tài chính Trung Hoa, có lẽ rằng tôi chẳng thể tất cả một sự nhanh chóng khỏe khoắn như thế trong việc cải cách.

Xem thêm:


Without an understanding of the deficiencies of China’s economic system, I could not possibly have had such a svào urge for reform.
4 Trước lúc rất có thể làm rõ được sự sống lại là 1 trong sự sắp xếp vi diệu ra sao, những người như thế cần phải đọc linc hồn là gì cùng triệu chứng của fan bị tiêu diệt.
4 Before such ones can appreciate what a wonderful provision the resurrection is, they need lớn understand what the soul is and the condition of the dead.
Nếu những tín đồ đấng Christ bạn Hê-bơ-rơ có thể hiểu rõ được sự khiếu nại Chúa Giê-su lớn hơn Môi-se, chúng ta không tồn tại lý do gì để nghi hoặc về việc cao trọng của đạo đấng Christ so với đạo Do Thái.
If Hebrew Christians could wholeheartedly grasp the fact that Jesus is greater than Moses, they would have no reason lớn doubt the superiority of Christianity over Judaism.
11 Một lúc làm rõ được sự kiện đích xác, thì liệu một người dân có lòng mếm mộ thật thà đối với Đức Giê-hô-va hoàn toàn có thể làm sao lại liên tiếp chấp nhận các tin cẩn với thực hành thực tế dựa trên sự hòa giải cùng với tà giáo, tốt không?
11 After he learns the facts, what person who sincerely loves Jehovah would continue khổng lồ accept beliefs & practices based on a compromise with pagan worship?
Đúng rộng, kia là một trong những sự kính trọng nâng cao trước việc tôn nghiêm thất đảm kinh hồn và trước các đức tính thần thiêng của Ngài. Nhờ học hỏi và giao lưu Lời của Đức Chúa Trời chúng ta bao gồm sự thông sáng để nắm rõ được sự kính sợ hãi sâu sát này.
Rather, it is a profound respect for his awesome majesty and godly qualities, based on the insight we receive through a study of God’s Word.
Nếu đọc rõ cùng được dẫn dẵn đúng đắn, dân công ty rất có thể giành được hầu hết điều hết sức tuyệt đối, với cùng 1 ĐK tiên quyết.
Những fan gọi giờ đồng hồ Nga chắc chắn là vẫn hiểu rõ với được cải thiện về mặt tôn giáo và đạo đức nghề nghiệp nhờ vào cuốn Kinh-thánh new này.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Domain Hosting