Cách Đổi tên cf, liên minh huyền thoại

     

Từ 04/06 cho đến khi xong 10/06, Thẻ Đổi Tên đã được giảm ngay tới 100 RP trong cửa hàng Liên Minh Huyền Thoại. Các bạn sẽ chỉ tốn gồm 59 RP là đã đổi tên được rồi!


Để cài đặt Thẻ Đổi Tên, chúng ta hãy vào cửa Hàng, chọn biểu tượng Tài Khoản ở góc cạnh trên bên buộc phải nhé:

Domain Hosting