Email address là gì

     
*

KHÁCH HÀNG XÁC THỰC ĐỊA CHỈ EMAIL SAU KHI ĐĂNG KÝ NHƯ THẾ NÀO ?

"Dear Customer,

Your email address, , has been set as the Registrant contact for 1 domain names registered through jdomain.vn.vn. To verify your email address, please click on the following link:

http://dm.jdomain.vn.vn/linkhandler/servlet/ValidateRAAServlet?id=507694&token=5576fxxxx33638bf

This notice is being sent due to the registration, transfer, or change to the WHOIS information on your domain(s). Please note that failure to verify the Registrant contact email address will lead to deactivation of the respective domain name(s) if not completed within 15 days from the date of that action. Once deactivated, the domain names will not function until the email address is verified.

Bạn đang xem: Email address là gì

Affected domain names:

xxxxx.net

Support: For any support with respect to your relationship with us you can always contact us directly using the following Information." 3. Một số điều cần lưu ý đối với quá trình xác minh thông tin chủ tên miền:

1. Email xác nhận sẽ được gửi ngay sau khi địa chỉ email mới được cập nhật trên thông tin Whois của tên miền. Email nhắc nhở sẽ tiếp tục được hệ thống gửi vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 nếu cho tới thời điểm đó, quá trình xác minh chưa được hoàn thành.

2. Việc xác nhận này là bắt buộc, email nhắc nhở là email được gửi tự động từ hệ thống của đơn vị Đăng ký tên miền cấp 1 của ICANN cho nên jdomain.vn cũng không có quyền sửa đổi nội dung hoặc tắt chế độ gửi email này được.

3. Tên miền vẫn sẽ hoạt động bình thường trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thực hiện thay đổi/đăng ký. Tên miền sẽ không bị can thiệp hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi chủ sở hữu tên miền không thực hiện xác nhận trong thời gian quy định.

Xem thêm: 5 Cách Khắc Phục Lỗi Không Vào Được Facebook Trong 3 Phút, Win 7 Làm Thế Nào Để Vào Đc Facebook

4. Một khi địa chỉ email đã được xác nhận, mọi đăng ký, thay đổi hay chuyển đổi tên miền mà sử dụng địa chỉ email này sẽ không phải thực hiện lại bước xác minh nói trên thêm một lần nào nữa.

5. Mỗi năm một lần, hệ thống đều tự động gửi email nhắc nhở Thông tin đăng ký công cộng của tên miền tới chủ sở hũu tên miền (tới địa chỉ đăng ký trên thống tin Whois), theo như quy định của ICANN. Hệ thống sẽ theo dõi quá trình hoạt động của các email thông báo này, nếu như một email thông báo được trả về vì lý do nào đó, đội ngũ quản trị pháp lý của đơn vị cung cấp tên miền cấp 1 sẽ xem xét từng trường hợp và đưa ra quyết định xử lý phù hợp với từng trường hợp.

Quy định mới bổ sung này của ICANN không gì ngoài mục tiêu đảm bảo thông tin đăng ký của chủ sở hữu tên miền là xác thực, cập nhật nhất. Kính mong quý khách hàng tuân thủ đúng quy định mới này để đảm bảo tên miền không bị gián đoạn hoạt động.


Chuyên mục: Domain Hosting