Đồng bộ hóa dữ liệu trên 2 server

     
2 hệ thống có thiết đặt SQL vps 2008 (hoặc phiên bản khác tương đương). Trong những số ấy một server chính đặt thương hiệu là: VanLe-PCSQL2008DEV và một server phụ mang tên là MXG_PCSQL2008DEV.(lưu ý tên server hoàn toàn có thể khác tuỳ vào lúc thiết đặt SQL Server. Server đó là server đang chuyển động và tất cả cơ sở dữ liệu. Server phụ là server dự phòng)Giả sử cơ sở tài liệu nguồn đang chuyển động trên hệ thống chính có tên là DULIEU, Trên vps phụ tạo thành một cửa hàng dữ liệu có tên là DULIEU_DUPHONG (chỉ chế tác database, không chế tạo bảng).

Bạn đang xem: Đồng bộ hóa dữ liệu trên 2 server

Bạn đã xem: đồng bộ hóa tài liệu trên 2 server

Tiến hành thực hiện nhất quán dữ liệu:

Bước 1: Vào SQL hệ thống Configuration Manager để start các dịch vụ sau trên cả 2 server:

SQL ServerSQL hệ thống AgentSQL vps Browser


*

*

Sau kia mở cổng 1433 (đây là cổng mang định mang đến SQL Server)

Kiểm tra cổng đã mở chưa:

Vào cmd bên trên window gõ vào: netstat –an –p TCP nếu thấy 1433 nghĩa là cổng đang mở.

Xem thêm: Cách Tìm Tập Tin Có Phần Mở Rộng, Cách Tìm Tập Tin Dung Lượng Lớn Trên Windows 10


*

*

Bước 2: thiết lập cấu hình Firewall:

Trên cả 2 máy server cần thiết lập thêm nước ngoài lệ Exception SQL hệ thống vào Firewall:

Mở hành lang cửa số Firewall trên windows 7


*

Sau khi tùy chỉnh xong, kiểm tra kết nối giữa 2 hệ thống trên SQL vps 2008:

Trên server bao gồm vào SQL server management studio>vào file > lựa chọn Connect Object Explorer


Chọn hiệ tượng xuất bản, mỗi một số loại có điểm lưu ý riêng. Ở trên đây ta chọn hình thức Merge publication > chọn Next


Chọn những bảng bắt buộc thực hiện đồng hóa dữ liệu> lựa chọn Next

Tiếp tục chọn Next cho đến khi xuất hiện thêm bảng sau:


Chọn Security Settings và nhập vào những thông tin như hình dưới:

Process acount là acount singin vào hệ quản lý điều hành windows. Gõ theo mô hình domainacount


Gõ tên Publication tại Publication name > chọn Finish hệ thống sẽ tạo ra một Publication. Nếu thành công sẽ mở ra bảng sau:


KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU


Khi thêm thành công, ngóng vài giây rồi mở database DULIEU_DUPHONG trên server phụ ta đã thấy xuất hiện các bảng giống hệt các bảng trên database DULIEU và toàn bộ dữ liệu đang được nhất quán trên 2 server.


LƯU Ý: Tại từng bảng sẽ sở hữu thêm một cột phụ mang tên là rowguid. Cột này vày hệ thống tự động hóa tạo ra nhằm mục tiêu mục đích cho vấn đề thực hiện đồng bộ dữ liệu. Lúc xoá Publicate thì cột này sẽ tự động biến mất nên bọn họ ko cần xem xét cột này.


Chuyên mục: Domain Hosting