Đề kiểm tra 15 phút toán 7 chương 1

     

a) (4^20 - 2^20 + 6^20 over 6^20 - 3^20 + 9^20;)

b) (left( - 1 ight)^2nleft( - 1 ight)^nleft( - 1 ight)^n + 1,,,left( n inmathbb Z ight).)

Bài 2: kiếm tìm x biết: (2left| x - 1 ight| + left( - 1 over 2 ight)^5 = left( - 1 over 4 ight)^3.)
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút toán 7 chương 1

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

(x^m:x^n = x^m - n) ((x ≠ 0, m ≥ n)) 

(left( x^m ight)^n = x^m.n)

Lời giải chi tiết:

a) (4^20 - 2^20 + 6^20 over 6^20 - 3^20 + 9^20 = left( 2^2 ight)^20 - 2^20 + left( 2.3 ight)^20 over left( 2.3 ight)^20 - 3^20 + left( 3^2 ight)^20) 

(= 2^40 - 2^20 + 2^20.3^20 over 2^20.3^20 - 3^20 + 3^40)(; = 2^20left( 2^20 - 1 + 3^20 ight) over 3^20left( 2^20 - 1 + 3^20 ight) = 2^20 over 3^20.)

b) (left( - 1 ight)^2nleft( - 1 ight)^nleft( - 1 ight)^n + 1 = left( - 1 ight)^4n + 1 )(;= - 1) (vì (n inmathbb Z) cùng (4n + 1) là số lẻ).


LG bài xích 2

Phương pháp giải:

Biến thay đổi về dạng (left| Aleft( x ight) ight| = bleft( b ge 0 ight) )(Rightarrow Aleft( x ight) = b) hoặc (A(x)=-b)

Lời giải bỏ ra tiết:

(2left| x - 1 ight| + left( - 1 over 2 ight)^5 = left( - 1 over 4 ight)^3)

(Rightarrow 2left| x - 1 ight| - 1 over 2^5 = - 1 over 4^3)

(Rightarrow 2left| x - 1 ight| = - 1 over 64 + 1 over 32 )

(Rightarrow 2left| x - 1 ight| = 1 over 64.)

( Rightarrow left| x - 1 ight| = 1 over 128 )

(Rightarrow x - 1 = 1 over 128) hoặc (x - 1 = - 1 over 128)

( Rightarrow x = 1 over 128 + 1) hoặc (x = - 1 over 128 + 1)

( Rightarrow x = 129 over 128) hoặc (127 over 128.)

jdomain.vn


*
phân tách sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
3.7 trên 28 phiếu

Bài tiếp theo

*
Xem thêm: Các Cách Dịch Văn Bản Nhanh Từ Tiếng Anh Sang Tiếng Việt, Dịch Văn Bản Tiếng Anh Online

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 6 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài xích 6 - Chương 1 - Đại số 7

Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 6 - Chương 1 - Đại số 7

Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 6 - Chương 1 - Đại số 7

Bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1. Đố. Hiểu được 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + 10^2 = 385 ...

Bài 42 trang 23 SGK Toán 7 tập 1

Tìm số thoải mái và tự nhiên n, biết


Báo lỗi - Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp jdomain.vn


Gửi góp ýHủy bỏ
*
Đề kiểm soát giữa kì I
Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải
Đề thi học kì 2 tiên tiến nhất có lời giải
×Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện jdomain.vn.Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?


Chuyên mục: Domain Hosting