Đăng kí tên miền miễn phí

     
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng mon help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn trả phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline


Bạn đang xem: Đăng kí tên miền miễn phí

100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outline30 NGÀY đảm bảo trả phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn tầm giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDN (185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng mon help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn tầm giá help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn tầm giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn giá tiền help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDoanh Nghiệp (185.005 VNĐ) help_outline


Xem thêm: Cách Kết Nối Mạng Lan Win 7 Với Win 8, Win 8, Cách Kết Nối Mạng Lan Trong Windows 8

1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng mon help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn phí tổn help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn hoàn phí tổn help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(199.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn trả phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá chỉ 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDN (185.005 VNĐ) help_outline
Tu1edbi giu1ecf hu00e0ng"}" :loader-props=""heading":"Kiu1ec3m tra tu00ean miu1ec1n, xin vui lu00f2ng chu1edd"" :error-props=""heading":"Xin lu1ed7i, cu00f3 lu1ed7i xu1ea3y ra u1edf phu00eda chu00fang tu00f4i.","subheading":"Developer cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o vu00e0 su1ebd su1eedomain authority lu1ed7i nu00e0y nkhô cứng nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Hu00e3y thu1eed lu1ea1i.","img":"https://assets.jdomain.vn.com/images/domain-checker-2020/error-e0a102fe3c.svg","alt":"Phi hu00e0nh gia"" :idn-error-props=""heading":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 đến tên miền extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!"" :domain-props=""serverError":"Lu1ed7i server: thu1eed lu1ea1i bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n "Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng" lu1ea7n nu1eefa","buttonAddToCart":"Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","cartRedirect":"/cart","buttonContinueToCart":"Vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","save":"GIu1ea2M %percent%%","availableTakenIndicator":"available":"Khu1ea3 du1ee5ng","taken":"u0110u00e3 bu1ecb cài đặt tru01b0u1edbc","availableTakenLabels":"domainIsAvailable":"Domain khu1ea3 du1ee5ng!","domainIsTaken":"Domain u0111u00e3 bu1ecb download tru01b0u1edbc","price":"%price%/nu0103m","routeName":"free-domain","verifyingText":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng...","sorryTakenText":"Xin lu1ed7i, ai u0111u00f3 u0111u00e3 cài đặt tu00ean miu1ec1n nu00e0y tru01b0u1edbc","idnNotSupportedText":"Xin lu1ed7u! Internationalized tên miền name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang lại domain name extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!","idnProhibitedText":"Khu00f4ng u0111u0103ng ku00fd domain name %tld% u0111u01b0u1ee3c u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","domainsProhibitedText":"u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n bu1ecb cu1ea5m u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","rateLimitHitText":"Slow down! You're too fast! Try again in 1 minute.","hostingOffer":"cheapestHostingDiscount":87,"domainPlusHosting":"Tu00ean miu1ec1n %domainName% + Web Hosting","hostingButtonText":"Chu1ecdn gu00f3i hosting","domainPlusHostingSubtitle":"Lu00ean mu1ea1ng ngay lập tức vu1edbi web hosting nkhô cứng nhu1ea5t giu00e1 ru1ebb chu1ec9 tu1eeb 19.900 VNu0110/th"" :default-tld=""com"" :priority-tlds="<"domain-com","domain-online","domain-xyz","domain-live","domain-net","domain-digital","domain-me","domain-link","domain-email","domain-help","domain-click","domain-tech","domain-site","domain-space","domain-website","domain-store","domain-info","domain-asia","domain-uno","domain-host","domain-fun","domain-press">" :invalid-tld-props=""heading":"Tu00ean miu1ec1n %tld% khu00f4ng khu1ea3 du1ee5ng, nhu01b0ng hu00e3y chu1ecdn tu00ean khu00e1c tu1eeb hu00e0ng chu1ee5c tu00ean miu1ec1n u0111u1ed9c u0111u00e1o bu00ean du01b0u1edbi."" :domain-filter-props=""alternativeText":"Xem cu00e1c lu1ef1a chu1ecdn tu00ean miu1ec1n khu00e1c","resetText":"u0110u1eb7t lu1ea1i","applyText":"u00c1p du1ee5ng","cancelText":"Hu1ee7y","optionsText":"Lu1ef1a chu1ecdn","clearAllText":"Xu00f3a tu1ea5t cu1ea3","selectAllText":"Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3","extensionsText":"Phu1ea7n mu1edf ru1ed9ng","okText":"OK","allEndingsText":"Tu1ea5t cu1ea3 u0111uu00f4i tu00ean miu1ec1n","popularEndingsText":"Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t","placeholderText":"Gu00f5 u0111u1ec3 lu1ecdc","priceText":"Giu00e1"" :invalid-filter-props=""heading":"Xin lu1ed7i, khu00f4ng tu00ecm thu1ea5y. Hu00e3y chu1ecdn cu00e1c tu00ean miu1ec1n khu00e1c sau."">

Bắt đầu sự nghiệp của doanh nghiệp với cùng một tên miền miễn phí!

Nhận tên miền miễn tầm giá trường đoản cú jdomain.vn! Bất kỳ ai đăng ký gói web hosting Cao Cấp xuất xắc Doanh Nghiệp một năm trngơi nghỉ lên sẽ tiến hành Tặng Kèm ngay premium domain .com, .net hoặc các tên miền cao cấp không giống. Miễn phí tổn trọn vẹn những năm thứ nhất. khi dùng jdomain.vn các bạn sẽ được cấp cho đầy đủ hình thức quan trọng, để thuận tiện thiết lập thành công tương lai!


Đăng Ký Tên Miền Miễn Phí


Chuyên mục: Domain Hosting