Code thêm sửa xóa trong laravel

     
Bài học này để giúp đỡ các bạn tiến hành xóa một dữ liệu không hề muốn.Kết quả bài bác trước ta bao gồm trang hiển thị bảng dữ liệu sau http://localhost:82/admin/news:


Bạn đang xem: Code thêm sửa xóa trong laravel

*

Chuẩn bị

Việc xóa dữ liệu sẽ không phức hợp nhỏng các làm việc khác, bài toán bắt buộc có tác dụng là nhận diện dữ liệu bắt buộc xóa trải qua id, tiếp đến tiến hành cách xử lý xóa tài liệu, ta có tác dụng các thao tác làm việc sau:Thêm liên kết làm thế nào để cho click vào đang gửi id tới trang cách xử trí xóa tài liệu.Viết Controller tinh chỉnh và điều khiển vấn đề xóa tài liệu.Cuối cùng là chế tạo ra một Route điều phối tài liệu tự Controller lịch sự view.quý khách hàng đang xem: Code thêm sửa xóa trong laravel

Các file xử lý vẫn nằm trong kết cấu sau:

myproject

app

Http

Controllers

Admin

resources

views

admin

routes

Thêm links xóa tài liệu đến /resources/views/admin/news.blade.php

Liên kết phải đựng id nhằm hoàn toàn có thể dấn dạng tài liệu nên xóa, liên kết này ta viết dạng khung submit tài liệu, action cho tới trang trang giải pháp xử lý delete (thực tế là điều hướng tới Controller cách xử trí dữ liệu), cách tiến hành được áp dụng là DELETE, ta viết như sau:
Xem thêm: 15 Thủ Thuật Tăng Tốc Win 8 Đơn Giản Bạn Nên Biết Khi Sử Dụng Win 8, 8 /8

*

Thực hiện xóa dữ liệu

Thêm câu chữ Controller

Thêm ngôn từ mang lại function show($id) của Controller AdminNewsController để hotline trang view coi danh sách:

/** * Remove sầu the specified resource from storage. * * param int $id * return IlluminateHttpResponse */ public function destroy($id) $news = News::find($id); $news->delete(); return redirect()->action("Admin")->with("success","Dữ liệu xóa thành công."); $news = News::find($id);: lựa chọn dữ liệu đúng với điều kiện id bằng cùng với id nhận ra tự khung.$news->delete();: triển khai xóa dữ liệu cùng với id tương ứng.Thêm câu chữ RouteTa tiếp tế Route /routes/website.php nội dung sau:

Route::DELETE("/admin/news/delete/id", "AdminAdminNewsControllerdestroy");DELETE: áp dụng cách làm DELETE để điều hướng tài liệu xóa./admin/news/delete/id: đường truyền tới delete với id được xác minh.AdminAdminNewsController: tlỗi mục Admin đựng Controller AdminNewsController.destroy: đó là function destroy($id) trong Controller AdminNewsController.Thực hiện tại xóa dữ liệuMnghỉ ngơi trang http://localhost:82/admin/news lên trình chăm sóc, clichồng vào button Delete ngẫu nhiên (VD: button tất cả ID 4) ta sẽ coi được kết quả sau:


*

Ta thấy mục bao gồm ID là 4 đã có xóa.

Laravel - update

Laravel - tổng kết

PHP

HƯỚNG DẪN HỌCHướng dẫn XAMPPHướng dẫn học tập LaravelHướng dẫn học XHTML và HTML5những bài tập HTML và HTML5Hướng dẫn học tập CSSHướng dẫn học CSS3các bài luyện tập CSS & CSS3Hướng dẫn học SCSSHướng dẫn học ResponsiveHướng dẫn học jQuerycác bài tập luyện jQueryHướng dẫn học tập ES6Hướng dẫn học React.jsHướng dẫn học WebpackHướng dẫn XAMPPHướng dẫn học PHPHướng dẫn học tập LaravelHướng dẫn học tập htaccessTHAM KHẢOCHUYÊN ĐỀGÓP Ý - LIÊN HỆ

Hướng dẫn học


Chuyên mục: Domain Hosting