Chuyển file vcf sang excel online

     

Chuyển đổi VCF to XLSX tài liệu trực tuyến từ mọi thiết bị, với trình duyệt hiện đại như Chrome, Opera và Firefox.
Bạn đang xem: Chuyển file vcf sang excel online

khám phá jdomain.vn.Conversion ứng dụng trực tuyến miễn phí!

Cách đơn giản để chuyển đổi ngay lập tức VCF to XLSX Chuyển đổi VCF từ mọi nơi - nó hoạt động trên tất cả các nền tảng bao gồm Windows, MacOS, Android và iOS Tất cả VCF tệp được xử lý trên máy chủ của chúng tôi để không cần thêm plugin hoặc cài đặt phần mềm
*

Chuyển đổi tài liệu miễn phí, Trình xem, Ứng dụng sáp nhập cho Windows

Dễ dàng chuyển đổi, xem hoặc hợp nhất các tệp không giới hạn theo cách riêng Windows PC. Xử Word, Excel, PowerPoint, PDF và hơn 100 định dạng tệp. Không giới hạn kích thước tệp. Chuyển đổi hàng loạt nhiều tệp. Một ứng dụng có các tính năng phong phú như Chuyển đổi, Trình xem, Sáp nhập, Phân tích cú pháp, So sánh, Chữ ký Cập nhật MIỄN PHÍ thường xuyên với các tính năng mới đến mỗi tháng Tải xuống miễn phí

VCFvCard File

VCF (Virtual Card Format) or vCard is a digital file format for storing contact information. The format is widely used for data interchange among popular information exchange applications. Most operating systems such as Windows and macOS come with default applications to create and open these files. A single VCF file can contain contact information for one or multiple contacts. Read More


XLSXMicrosoft Excel Open XML Spreadsheet

XLSX is well-known format for Microsoft Excel documents that was introduced by Microsoft with the release of Microsoft Office 2007. Based on structure organized according to the Open Packaging Conventions as outlined in Part 2 of the OOXML standard ECMA-376, the new format is a zip package that contains a number of XML files. The underlying structure and files can be examined by simply unzipping the .xlsx file. Read More
Xem thêm: Làm Cách Xem Lại Bài Viết Cũ Trên Facebook Android, Iphone, Làm Cách Nào Sử Dụng Tính Năng Xem Lại Dòng

*

How to convert VCF to XLSX

Open free jdomain.vn App website and choose jdomain.vn.Conversion application. Click inside the file drop area to upload VCF file or drag & drop VCF file. Click on Convert button. Your VCF files will be uploaded and converted to XLSX result format. Download link of result files will be available instantly after conversion. You can also send a link to the XLSX file to your email address. Note that file will be deleted from our servers after 24 hours and download links will stop working after this time period.
*

Trước tiên, bạn cần thêm tệp để chuyển đổi: kéo và thả tệp VCF hoặc nhấp vào bên trong vùng màu trắng để chọn tệp. Sau đó nhấp vào báo giá; Chuyển đổiquot; nút. Khi VCF to XLSX hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp XLSX mình.
Trình chuyển đổi này hoạt động nhanh. Bạn có thể thay VCF to XLSX trong vài giây.

Chuyên mục: Domain Hosting