Câu lệnh group by trong sql, mệnh Đề group by trong sql server

     

Nhóm những dòng dữ liệu có cùng cực hiếm giúp dữ liệu được truy vấn một biện pháp hiệu quả. Để làm cho được điều này trong SQL, bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh GROUP BY.

Bạn đang xem: Câu lệnh group by trong sql, mệnh Đề group by trong sql server

1. Ý nghĩa của tập thể nhóm BY

Câu lệnh GROUP BY nhóm những dòng gồm cùng quý hiếm vào những dòng nắm tắt, giống như tìm thấy số lượng người sử dụng trong từng quốc gia.

Câu lệnh GROUP BY thường được sử dụng với những hàm tổng phù hợp (COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG()) để nhóm các tập công dụng vào một hoặc nhiều cột.

Xem thêm: Thay Đổi Mật Khẩu Outlook Trên Máy Tính, Cách Thay Đổi Mật Khẩu Outlook

Cú pháp:

SELECT tên cột

FROM tên bảng

WHERE điều kiện

GROUP BY thương hiệu cột

ORDER BY tên cột;

2. Lấy ví dụ GROUP BY

Để thực hiện ví dụ này, bạn phải nhập cơ sở tài liệu mẫu Northwind vào SQL server Management Studio. Hãy xem nội dung bài viết hướng dẫn ngay dưới đây:

Tham khảo: Hướng dẫn cài và setup dữ liệu chủng loại Northwind vào SQL vps Management Studio

Câu lệnh SQL tiếp sau đây sẽ liệt kê số lượng người sử dụng trong mỗi quốc gia:

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUP BY Country;

*

Câu lệnh SQL tiếp sau đây sẽ liệt kê số lượng quý khách trong từng quốc gia, thu xếp từ cao mang lại thấp:

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUP BY Country

ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC;

*

3. Ví dụ như GROUP BY cùng với JOIN

Câu lệnh SQL dưới đây sẽ liệt kê số lượng đơn hàng của mỗi nhân viên:

SELECT Employees.LastName AS Name, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders FROM Orders

LEFT JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID

GROUP BY LastName;

*

Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ có ích với các bạn đọc. Trong câu chữ tiếp theo, họ sẽ tiếp tục với mệnh đề HAVING, thường được sử dụng với GROUP BY, đừng quên đón phát âm tại BAC"s Blog.

Nguồn tham khảo:https://www.w3schools.com/

Nhu cầu huấn luyện và giảng dạy doanh nghiệp

BAClà đơn vị đào tạo và giảng dạy BA thứ nhất tại Việt Nam. Đối tác ưng thuận củaIIBAquốc tế. Ngoài các khóa học tập public,BACcòn có những khóa học tập in house dành cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế theo phong cách riêng theo yêu mong của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết và xử lý những khó khăn và tư vấn phát triển.


Chuyên mục: Domain Hosting