Cấu hình nas synology, hướng dẫn cài Đặt nas synology

     
*
NAS là 1 trong những máy cung ứng khá quan trọng dành riêng cho doanh nghiệp

Hôm nay bản thân sẽ thuộc chúng ta đi vào cấu hình NAS nhé