Cài giao diện đồ họa cho centos 7

     

Phần lớn thời gian của người quản trị Linux là làm việc với màn hình console. Tuy nhiên, ở 1 thời điểm nào đó, có thể bạn sẽ cần 1 màn hình giao diện GUI đầy đủ, để xử lý những công việc như cài đặt và quản lý 1 phần mềm máy chủ chuyên dụng. Hoặc một người khác (Newbie) lại muốn làm quen với giao diện đồ họa GUI trước chẳng hạn. Khi đó, cài đặt Centos 7 thì chế độ mặc định lại là không có GUI. Vì vậy hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cài đặt GUI trên hệ điều hành Centos 7/ Red Hat Enterprise Linux 7.

Bạn đang xem: Cài giao diện đồ họa cho centos 7

Cách cài đặt giao diện Gnome GUI Desktop cho Centos 7 / RHEL 7

1. Kiểm tra các gói package GUI có sẵn trong repository (kho chứa) không?

– Sử dụng lệnh yum để kiểm tra:

yum group list– Output của câu lệnh trên giống như hình bên dưới.

Xem thêm: Làm Cách Gỡ Cài Đặt Trong Win 8 / 8, Cách Gỡ Bỏ Một Phần Mềm Trong Windows 8/8

*

2. Cài đặt GNOME Desktop bằng câu lệnh Yum

– Cài đặt “GNOME Desktop” bằng câu lệnh sau:

yum groupinstall "GNOME Desktop" "Graphical Administration Tools"– Cài đặt “Server with GUI” bằng câu lệnh sau:

yum groupinstall "Server with GUI"– Để bật Desktop GUI bằng câu lệnh sau:

ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target– Sau đó reboot lại hệ thống.

3. Cấu hình giao diện GUI Desktop ban đầu

Sau khi khởi động lại hệ thống, cần thực hiện 1 vài setup ban đầu như sau:

– Bấm vào < LICENSE INFORMATION > để vào trang thông tin License

*

– Tích vào < I accept the license agreement > -> Bấm < Done >

*

– Bấm < FINISH CONFIGURATION > -> Để kết thúc cài đặt ban đầu.

*

– Sau đó login với tài khoản của bạn, và kết quả cuối cùng:

*

Nếu các bạn đang sử dụng Ubuntu Server thì có thể tham khảo bài viết này: Cài đặt giao diện Desktop GUI cho Ubuntu Server


Chuyên mục: Domain Hosting