Cài đặt và cấu hình failover cluster sql server 2012

     

Lập kế hoạch, chế tác và làm chủ failover cluster rất đặc trưng đối với bất kỳ tổ chức làm sao muốn hỗ trợ dịch vụ liên tục cho những người dùng của mình.

Bạn đang xem: Cài đặt và cấu hình failover cluster sql server 2012

Failover cluster là 1 trong những công nghệ chính của Windows Server 2016 có thể cung ứng tính sẵn sàng cao cho những ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Vào Module này, các bạn sẽ tìm đọc về failover cluster, những thành phần failover cluster và các kỹ thuật triển khai.

Mô hình bài lab này gồm 4 lắp thêm như hình bên dưới.

1 lắp thêm Windows server 2016 là tên miền controller3 lắp thêm windows server 2016 là member server

*


Lab A: thực thi failover clustering 

Exercise 1: tạo ra failover cluster 


Task 1: cài đặt iSCSI target feature

Task 1: cài iSCSI target feature 

Tại trang bị DC01 vào hệ thống manager, chọn Add Roles and Features.Màn hình Before you begin ấn Next.Màn hình Select installation type ấn NextMàn hình Select destination server, chọn Option Select a server from the hệ thống pool ấn Next.Màn hình Select vps roles, click vào mũi tên File và Storage Services (2 of 12 Installed), Click vào mũi thương hiệu File & iSCSI Services (1 of 11 Installed), kiểm tra chọn iSCSI Target Server ấn Next.Màn hình Select features ấn NextMàn hình Confirm installation selections ấn InstallChờ cài chấm dứt ấn Close

*


Task 2: thông số kỹ thuật iSCSI target

Task 2: cấu hình iSCSI target 

Tại lắp thêm DC01, vào server Manager, thực đơn trái chọn, File và Storage Services.Màn hình File & Storage Services chọn iSCSICửa sổ iSCSI VIRTUAL DISKS chọn TASKS, và chọn New iSCSI Virtual Disk

*

4. Hành lang cửa số Select iSCSI virtual disk location, vào phần Storage location, lựa chọn volume C:, ấn Next.

5. Hành lang cửa số Specify iSCSI virtual disk name, trong phần Name nhập vào iSCSIDisk1, ấn Next.

6. Hành lang cửa số Specify iSCSI virtual disk size, trong phần kích cỡ nhập vào 5G, chọn option Dynamically expanding, ấn Next.

7. Cửa sổ Assign iSCSI target lựa chọn option New iSCSI target ấn Next.

8. Hành lang cửa số Specify target name, trong phần Name nhập vào DC01, ấn Next.

9. Hành lang cửa số Specify access servers ấn Add

10. Hành lang cửa số Select a method to identify the initiator, chọn option Enter a value for the selected type, vào phần Type lựa chọn IP Address, trong phần Value nhập vào 192.168.1.4 (ip của dòng sản phẩm client02) ấn OK.

*

11. Quay lại cửa sổ Specify access servers liên tiếp ấn Add

12. Hành lang cửa số Select a method lớn identify the initiator, chọn option Enter a value for the selected type, vào phần Type chọn IP Address, vào phần Value nhập vào 192.168.1.5 (ip của máy client03) ấn OK

13. Trở về cửa sổ Specify access servers, ấn Next

14. Hành lang cửa số Enable Authentication ấn Next.

15. Hành lang cửa số Confirm selections page, ấn Create.

16. Hành lang cửa số View results chờ cho tới khi hoàn toàn ấn Close.

17. Quay trở lại Cửa sổ iSCSI VIRTUAL DISKS tiếp tục chọn TASKS, và chọn New iSCSI Virtual Disk.

18. Hành lang cửa số Select iSCSI virtual disk location, vào phần Storage location, lựa chọn volume C:, ấn Next.

19. Cửa sổ Specify iSCSI virtual disk name, vào phần Name nhập vào iSCSIDisk2, ấn Next.

20. Hành lang cửa số Specify iSCSI virtual disk size, trong phần kích cỡ nhập vào 5G, lựa chọn option Dynamically expanding, ấn Next.

21. Hành lang cửa số Assign iSCSI target lựa chọn option Existing iSCSI target, lựa chọn dc01, ấn Next.

22. Cửa sổ Confirm selections ấn Create.

23. Ngóng tạo dứt ấn Close

24. Quay trở lại Cửa sổ iSCSI VIRTUAL DISKS liên tiếp chọn TASKS, và chọn New iSCSI Virtual Disk.

25. Cửa sổ Select iSCSI virtual disk location, trong phần Storage location, lựa chọn volume C:, ấn Next.

26. Hành lang cửa số Specify iSCSI virtual disk name, trong phần Name nhập vào iSCSIDisk3, ấn Next.

27. Hành lang cửa số Specify iSCSI virtual disk size, trong phần kích thước nhập vào 5G, lựa chọn option Dynamically expanding, ấn Next.

28. Cửa sổ Assign iSCSI target chọn option Existing iSCSI target, lựa chọn dc01, ấn Next.

29. Cửa sổ Confirm selections ấn Create.

30. Ngóng tạo ngừng ấn Close

*


Task 3. Kết nối các node cho iSCSI targets 

Tại máy Client02, đăng nhập vào user jdomain.vnadministrator (thay jdomain.vn bằng domain của bạn), vào Server Manager, chọn Tools, và lựa chọn iSCSI Initiator.Cửa sổ Microsoft iSCSI, ấn Yes.Cửa sổ iSCSI Initiator Properties, chọn tab Discovery, ấn Discover PortalTrong phần IP address or DNS name nhập vào 192.168.1.2 (ip máy domain), ấn OK.

*

5. Lựa chọn tab Targets, ấn Refresh, quan gần kề trong phần Targets lựa chọn iqn.1991-05.com.microsoft:dc1-dc01-target, ấn Connect.

6. Kiểm tra vào Add this connection to lớn the danh sách of Favorite Targets ấn OK cùng OK.

7. Tại lắp thêm Client03, singin vào user jdomain.vnadministrator (thay jdomain.vn bởi domain của bạn) thực hiện lại công việc từ 1 mang đến 6.

*

8. Tại lắp thêm Client03, vào Run gõ lệnh Diskmgmt.msc

9. Hành lang cửa số Disk Management, bắt buộc chuột vào Disk1 lựa chọn Online. 

10. Tiếp tục phải con chuột vào Disk1 chọn Initialize Disk, ấn OK

11. Yêu cầu chuột vào vùng trống Disk1 chọn New Simple Volume.

*

12. Màn hình hiển thị Welcome ấn Next.

Xem thêm: Lỗi Hiển Thị Hình Ảnh Trong Wordpress, Khắc Phục Lỗi Upload Hình Ảnh Trong Wordpress

13. Màn hình hiển thị Specify Volume form size ấn Next.

14. Màn hình Assign Drive Letter or Path page, ấn Next

15.Cửa sổ Format Partition, vào phần Volume Label nhập vào Data1. Check vào Perform a quick format ấn Next, ấn Finish (nếu xuất hiện thêm cửa sổ yêu mong format ấn Cancel)

16. Triển khai lại từ bước 9 đến cách 15 mang đến disk2 disk3, Volume Label là Data2 với Data3

*

17. Trở về máy Client02, vào Run gõ lệnh Diskmgmt.msc

9. Cửa sổ Disk Management, lần lượt phải chuột vào Disk1, Disk2, Disk3 chọn Online. 

*


Task 4: cài đặt Failover Cluster feature 

Tại đồ vật Client02, Vào Server Manager, chọn Add roles & featuresMàn hình Before You Begin ấn Next.Màn hình Select installation type ấn NextMàn hình Select destination server, chọn option Select a server from the server pool, ấn Next.Màn hình Select server roles, ấn Next.Màn hình Select features page, chọn Failover ClusteringCửa sổ showroom features that are required for Failover Clustering, ấn địa chỉ cửa hàng Features, ấn Next. Màn hình Confirm installation selections, ấn InstallChờ cài xong ấn Close.Tại thiết bị Client03 và Client04, thực hiện lại công việc từ 1 cho 9 task 4.

*


Task 5: tiến hành Validate Configuration failover clustering 

Trở lại đồ vật Client02, vào Server Manager, lựa chọn Tools, và lựa chọn Failover Cluster ManagerMàn hình Failover Cluster Manager, vào menu Actions, chọn Validate Configuration.Màn hình Before You Begin ấn NextMàn hình Select Servers or a Cluster, trong phần Enter Name nhập vào Client02, ấn Add.Tiếp tục nhập Client03, ấn add, ấn next

*

6. Chọn option Verify that Run all tests (recommended) ấn Next

7. Màn hình Confirmation ấn Next

8. Chờ quá trình kiểm tra dứt (5 -7 phút), chất vấn không thấy errors, nếu bao gồm một vài warnings có thể bỏ qua, ấn Finish

*


 Task 6: chế tác failover cluster 

Tại thiết bị Client02, màn hình hiển thị Failover Cluster Manager, vào thực đơn Action, lựa chọn Create ClusterMàn hình Before you begin ấn NextMàn hình Select Servers or a Cluster, vào phần Enter Name nhập vào Client02, ấn Add, Tiếp tục nhập Client03, ấn add, ấn nextMàn hình Access Point for Administering the Cluster, trong phần Cluster Name nhập vào Cluster1, Trong phần Address nhập vào 192.168.1.125 ấn Next.Màn hình Confirmation, ấn NextChờ trả tất, ấn Finish

*


Task 7: Thêm file-server application vào failover cluster

Tại sản phẩm công nghệ Client02, màn hình hiển thị Failover Cluster Manager, chọn Cluster1.jdomain.vn.vn, chọn Storage, và chọn DisksKiểm tra gồm 3 đĩa Cluster Disk 1, Cluster Disk 2, với Cluster Disk 3 đang online.Phải chuột vào Roles, lựa chọn Configure Role

*

4. Màn hình hiển thị Before You Begin, ấn Next.

5. Màn hình Select Role, lựa chọn File Server, ấn Next (Nếu bị lỗi là vì máy client02 và client03 chưa có share folder, hãy tạo folder và share folder trên client02 cùng client03 sẽ hết lỗi)

6. Màn hình hiển thị File server Type, chọn option File vps for general use, ấn Next

7. Màn hình hiển thị Client Access Point, vào phần Name nhập vào DataFS, trong phần Address nhập vào 192.168.1.130, ấn Next

*

8. Màn hình Select Storage, kiểm tra chọn Cluster Disk 2 ấn Next

9. Màn hình Confirmation, ấn Next.

10. Screen Summary page, ấn Finish

*


Task 8: Thêm shared folder vào highly available tệp tin server 

Tại sản phẩm công nghệ Client03, vào Server Manager, lựa chọn Tools, và lựa chọn Failover Cluster Manager.Chọn Cluster1.jdomain.vn.vn, chọn Roles, nên chuột vào DataFS, chọn Add file Share.

*

3. Màn hình Select the profile for this share, lựa chọn SMB tóm tắt – Quick, ấn Next.

4. Màn hình hiển thị Select the server & the path for this giới thiệu ấn Next

5. Màn hình Specify nội dung name, vào phần nội dung name nhập vào Docs, ấn Next.

6. Screen Configure nói qua settings, nhằm mặc định, ấn Next

7. Screen Specify permissions khổng lồ control access, ấn Next

8. Màn hình Confirm selections, ấn Create.

9. đợi hoàn vớ ấn Close

*


Task 9: thông số kỹ thuật failover với failback settings 

Tại thứ Client03, screen Failover Cluster Manager, lựa chọn Roles, đề nghị chuột vào DataFS, chọn PropertiesCửa sổ DataFS Properties, tại tab General, kiểm tra chọn client02Client03, Chọn Client03, ấn Up để dịch chuyển client03 lên trên.

*

3. Cũng tại cửa sổ DataFS Properties, chọn tab Failover, và chọn option Allow failback, Trong phần Failback between, nhập vào 4 and 5 hours, ấn OK.

*


Task 10: kiểm tra highly available file-server

Tại lắp thêm DC1, vào run gõ \dataFS enter, truy cập được vào folder Docs, tạo ra file test.txt bao gồm nội dung trong thư mục DocsTrở lại thứ Client02, vào Failover Cluster Manager, lựa chọn Cluster1.jdomain.vn.vn, và chọn Roles, Quan giáp giá trị cột Owner Node của DataFS ( cực hiếm cột Owner Node có thể là Client02 xuất xắc Client03)

*

3. đề xuất chuột vào DataFS, lựa chọn Move, và chọn Select Node.

4. Cửa sổ Move Clustered Role, chọn cluster node (Client02 xuất xắc Client03) ấn OK

5. Quan gần kề giá trị cột Owner Node của DataFS đã biến đổi giá trị

6. Trở về vật dụng DC1, vào Run gõ \DataFS, vẫn thấy file test.txt trong thư mục Docs

*


Task 11: soát sổ Failover và cấu hình quorum đến File hệ thống role 

Tại trang bị Client02, vào Failover Cluster Manager lựa chọn Roles, Quan cạnh bên giá trị cột Owner Node của DataFS có mức giá trị là Client02 hay Client03. (ghi lưu giữ lại giá trị này)Tại Failover Cluster Manager, chọn Nodes, buộc phải chuột vào node mà các bạn ghi nhớ ở cách 1 lựa chọn More Actions, và chọn Stop Cluster ServiceTại Failover Cluster Manager, chọn lại Roles, kiểm tra DataFS vẫn đang làm việc nhưng cột Owner Node khácTrở lại máy DC1, vào run gõ \DataFS vẫn truy cập bình thường.Trở lại vật dụng Client02, vào Failover Cluster Manager, lựa chọn Nodes, đề nghị chuột vào node vẫn Stop lựa chọn More Actions, chọn Start Cluster Service.

*

6. Tại sản phẩm công nghệ Client02, vào Failover Cluster Manager, lựa chọn Storage, và chọn Disks.

7. Cần chuột vào disk sẽ là Disk Witness in Quorum chọn Take Offline, ấn Yes.

8. Quay trở lại máy DC1, vào run gõ \DataFS vẫn truy cập bình thường. (Cluster vẫn chạy ngay lúc witness disk đã offline)

9. Trở lại máy Client02, vào Failover Cluster Manager, lựa chọn Storage, chọn Disks, buộc phải chuột vào disk đang Offline lựa chọn Bring Online.

*

9. Tại sản phẩm Client02, vào Failover Cluster Manager, đề xuất chuột vào Cluster1.jdomain.vn.vn, chọn More Actions, và chọn Configure Cluster Quorum Settings.

10. Màn hình hiển thị Before You Begin ấn Next

*

11. Màn hình Select Quorum Configuration Option, chọn option Advanced quorum configuration, ấn Next.

12. Screen On the Select Voting Configuration, để mặc định ấn next.

13. Screen Select Quorum Witness, lựa chọn option Configure a disk witness ấn Next

14. Màn hình Configure Storage Witness, chọn Cluster Disk 3, ấn Next

15. Màn hình hiển thị Confirmation ấn Next

16. Màn hình Summary page, ấn Finish

*


Task 1: kiểm soát Quorum

Tại thiết bị Client02 vào PowerShell tiến hành lệnh sau để soát sổ votes trong Node

Get-ClusterNode | select name, nodeweight, ID, state 

(lưu ý giá trị cột nodeweight =1 là quorum vote được gán trong node với cluster đang cai quản nó)

2. Liên tục thực hiện nay lệnh sau để chất vấn disk witness

Get-ClusterQuorum | Select Cluster, QuorumResource, QuorumType 

*


Task 2: Thêm node vào cluster 

Tại sản phẩm công nghệ client02, vào Failover Cluster Manager, phải chuột vào Nodes lựa chọn add nodeMàn hình Before You Begin ấn Next.Màn hình Select Servers, trong phần Enter server name nhập vào client04, ấn Add, và ấn NextMàn hình Validation Warning, ấn NextChờ quy trình validate hoàn tất, tại screen Summary ấn FinishTại thứ client02, vào PowerShell triển khai lệnh sau để kiểm tra

Get-ClusterNode | select name, nodeweight, ID, state 

*


Task 1: Evict node Client04

Tại vật dụng client02, vào Failover Cluster Manager, chọn Nodes, đề nghị chuột vào Client04 chọn More Actions và lựa chọn Evict.Cửa sổ Evict node client04, ấn YesTại vật dụng client02, vào PowerShell thực hiện lệnh sau để soát sổ lại

Get-ClusterNode | select name, nodeweight, ID, state 

*


Task 1. Biến đổi quorum model sang file-share witness 

Tại vật dụng client02, vào PowerShell tiến hành lệnh sau để bình chọn quorum (lưu ý giá trị cột quorumResource)

Get-ClusterQuorum | Select Cluster, QuorumResource, QuorumType 

2. Tại trang bị DC1, vào đĩa C: tạo thư mục FSW, share folder FSW đến everyone gồm quyền read/write

3. Quay trở về máy client02, vào PowerShell triển khai lệnh sau để biến đổi quorum

Set-ClusterQuorum -NodeAndFileShareMajority “\dc1FSW” 

4. Thực hiện nay tiếp lệnh sau và so sánh kết quả với bước 1

Get-ClusterQuorum | Select Cluster, QuorumResource, QuorumType 

*


Task 1: giả lập vps bị lỗi 

Tại máy client02, vào Failover Cluster Manager, lựa chọn Cluster1.jdomain.vn.vn, lựa chọn Roles.Nếu cột Owner Node của DataFS không phảiclient03, phải loài chuột vào DataFS chọn Move, chọn Select Node, chọn client03, ấn OK.Shutdown thứ client03.

*


Task 2. Kiểm soát lại tệp tin Share

Trở lại trang bị DC1, vào run gõ \DataFS vẫn truy vấn bình thường. (Cluster vẫn chạy lúc Client03 vẫn off)Vào folder Docs tạo ra file test2.txtKhởi rượu cồn lại trang bị client03Tại sản phẩm client02, vào Failover Cluster Manager, lựa chọn Cluster1.jdomain.vn.vn, chọn Roles.Phải chuột vào DataFS chọn Move, chọn Select Node, chọn client03, ấn OK.Trở lại sản phẩm công nghệ DC1, vào run gõ \DataFS, vào folder Docs kiểm tra dữ liệu (vẫn thấy file test2.txt được sản xuất khi client03 off)

(Giữ nguyên mô hình lab module 8 để tiến hành tiếp module 9)


Chuyên mục: Domain Hosting