Hướng dẫn install phpmyadmin centos 7 a

     
phpMyAdmin là một chính sách miễn phí tổn viết bằng PHP để quản trị MySQL thông qua trình chu đáo web. Bài viết này đã giúp các bạn cài để phpMyAdmin với Apache.

Cài đặt phpMyAdmin cùng với Apache – phpMyAdmin là một trong những công cầm nguồn mở miễn giá tiền được viết bởi PHP nhằm quản trị MySQL trải qua trình chú ý web. Nó rất có thể thực hiện nhiều tác vụ như tạo, sửa đổi hoặc xóa bỏ cơ sở dữ liệu, bảng, những trường hoặc bạn dạng ghi; thực hiện báo cáo SQL; hoặc thống trị người cần sử dụng và cấp cho phép truy vấn database.

Bạn đang xem: Hướng dẫn install phpmyadmin centos 7 a

Trong bài viết này, jdomain.vn vẫn hướng dẫn các bạn Cài để phpMyAdmin với Apache trên CentOS 7.


Cài để phpMyAdmin cùng với Apache trên CentOS 7

1. Yêu thương cầu

VPS áp dụng hệ quản lý và điều hành CentOS cùng đã được setup Apache, PHP, với MariaDB

2. Cài đặt phpMyAdmin trên CentOS

Để thiết lập PhpMyAdmin chúng ta chỉ phải chạy lần lượt những lệnh sau

cd /usr/sharewget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.2/phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zipunzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zipmv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages phpMyAdminrm -rf phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.ziprm -rf /usr/share/phpMyAdmin/setup

3. Cấu hình phpMyAdmin

File cấu hình của PhpMyadmin là file config.inc.php.

Xem thêm: 1 Host Chạy Nhiều Web - 2 Tên Miền Cùng 1 Host Có Chạy Được Không

Trước tiên chúng ta cần chạy lệnh sau

mv /usr/share/phpMyAdmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.phpTiếp theo mở file /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php

nano /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php– Tìm

$cfg<"blowfish_secret"> = "";thêm một đoạn ký kết tự bất kỳ vào giữa cặp nháy đơn. Ví dụ:

$cfg<"blowfish_secret"> = "dsa123e12rwDSADs1few12tr3ewg3s2df3sAD";– tiếp sau thêm vào thời điểm cuối file doạn code sau

$cfg<"TempDir"> = "/usr/share/phpMyAdmin/tmp/";Bấm Ctrl + o với nhấn Enter để lưu file, bấm Ctrl +x để ra khỏi nano. Sau đó các bạn cần tạo thành thư mục tmp cho PhpMyAdmin

mkdir -p /usr/share/phpMyAdmin/tmpchown -R nginx:nginx /usr/share/phpMyAdmin/tmp

4. Cấu hình vhost mang lại PhpMyAdmin

Để có thể truy cập được PhpMyAdmin các các bạn sẽ cần trên vhost mang đến nó. Sản xuất file /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf với văn bản sau

Alias /pma /usr/share/phpMyAdminAlias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin AddDefaultCharset UTF-8 # Apache 2.4 Require all granted # Apache 2.2 Order Deny,Allow Deny from All Allow from All Allow from ::1 Order Deny,Allow Deny from All Allow from None Order Deny,Allow Deny from All Allow from None Order Deny,Allow Deny from All Allow from None Order Deny,Allow Deny from All Allow from NoneKhởi cồn lại apache nhằm load cấu hình

systemctl restart httpd

5. Truy vấn phpMyAdmin

Để truy cập giao diện phpMyAdmin, hãy mở trình duyệt của công ty và truy vấn http://ip-vps/phpmyadmin:

*

6. Kết luận

Qua bài viết này jdomain.vn dã hướng dẫn các bạn cài đặt phpMyAdmin cùng với Apache bên trên CentOS 7. Ví như có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các chúng ta có thể để lại comment ở mặt dưới.


Chuyên mục: Domain Hosting