Lamp applications

     

LAMP stack là gì?

LAMP stack là viết tắt của nhiều từ: Linux, Apache, MySQL/MariaDB với PHP. LAMP stack thường được lựa chọn sử dụng phổ cập cho những mã nguồn sử dụng ngôn ngữ PHP cùng cơ sở tài liệu MySQL/MariaDB. Vào đó:

Linux: là hệ điều hànhApache: là webserverMySQL/MariaDB: là hệ đại lý dữ liệuPHP: là ngôn ngữ Server-side script được xúc tiến trong WebServer

Trong bài viết này jdomain.vn vẫn hướng dẫn setup LAMP stack bên trên hệ quản lý và điều hành Ubuntu 20.04

Hướng dẫn thiết lập LAMP stack trên Ubuntu 20.04

Cập nhật software package của OS lên phiên phiên bản mới nhất

sudo apt updatesudo apt upgrade

Cài để webserver Apache version 2

sudo apt install -y apache2 apache2-utilsSau khi thiết lập Apache2 đã tự khởi động, khám nghiệm lại bằng command

systemctl status apache2


Bạn đang xem: Lamp applications

*

Kiểm tra version của apache

apache2 -v

*

Phân quyền cho folder lưu trữ source code bao gồm của Apache

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/ -RTạo virtuahost bao gồm cho server

sudo nano /etc/apache2/conf-available/servername.confCập nhật văn bản sau

ServerName localhostEnable config

sudo a2enconf servername.confRestart lại service apache2 nhằm reload thông số kỹ thuật mới

sudo systemctl reload apache2

Cài đặt database MariaDB bên trên Ubuntu 20.04

MariaDB hiện giờ là phiên bạn dạng được đa phần người dùng lựa lựa chọn để sửa chữa thay thế cho cơ sở dữ liệu MySQL. Được cải cách và phát triển bởi member cũ của team viết ra software MySQL.

Để thiết lập MariaDB bên trên Ubuntu 20.04 vui mắt gõ lệnh sau:

sudo apt install mariadb-server mariadb-clientSau khi cài đặt hoàn tất MariaDB sẽ được tự động hóa start trên Ubuntu 20.04
Xem thêm: Hướng Dẫn Chèn Logo Vào Ảnh Bằng Photoshop Cs5, Cách Chèn Logo Vào Ảnh Bằng Photoshop Cs5

*

Tiến hành bảo mật cơ bản cho MariaDB

sudo mysql_secure_installation

*

Kiểm tra lại phiên bạn dạng MariaDB đã tải đặt

mariadb --version

*

Cài đặt PHP 7.4 trên Ubuntu 20.04

Để thiết lập vui lòng gõ lệnh sau

sudo apt install php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-mysql php-common php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readlineEnable mod PHP 7.4 cho webserver Apache

sudo a2enmod php7.4Kiểm tra lại version PHP sau khoản thời gian cài đặt

php --versionCài đặt PHP-FPM để cải thiện hiệu suất compile mã mối cung cấp PHPMặc định PHP sau khi cài đặt sẽ vận động ở mode Apache PHP, để tối ưu khối hệ thống ta sẽ chuyển qua sử dụng PHP-FPM

Disable Apache PHP 7.4 module

sudo a2dismod php7.4Cài đặt PHP-FPM

sudo apt install php7.4-fpmEnable 2 module proxy_fcgi với setenvif

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvifEnable PHP-FPM cho Apache

sudo a2enconf php7.4-fpmRestart lại webserver để nhận cấu hình PHP-FPM

sudo systemctl restart apache2

Kiểm tra lại sau khoản thời gian cài đặt

Để bảo đảm an toàn webserver vẫn biên dịch được mã nguồn PHP ta chế tạo 1 tệp tin info.php trong document root để kiểm tra lại

sudo nano /var/www/html/info.phpNhập ngôn từ sau vào file info.php

Kiểm tra lại bằng cách truy cập http://ip/info.php và nếu phần hệ thống API sẽ là FPM/FastCGI chứng tỏ bạn đã hoàn tất thiết lập LAMP stack trên Ubuntu 20.04


Chuyên mục: Domain Hosting