Cài Đặt ipv6 cho win7,?? hướng dẫn cấu hình ipv6 trên windows server

     

Các hệ thống được sinh sản trước đây, khoác định chỉ thực hiện IPv4. Bài viết này sẽ khuyên bảo thêm IPv6 cho các server kia để đáp ứng nhu mong của quý quý khách hàng sử dụng cả IPv4 và IPv6 đến server.

Bạn đang xem: Cài Đặt ipv6 cho win7,?? hướng dẫn cấu hình ipv6 trên windows server

1. Thêm mới Interface IPV6

Trên trang dashboard https://manage.jdomain.vn.vn, chọn Cloud Server nhằm hiện danh sách những server có sẵn.

*

Chọn server nên thêm IPV6

*

Trong trang tin tức server, click lựa chọn Mạng

Click chọn Gắn thêm IPv6

*

2. Cấu hình trên server

Phụ ở trong vào hệ điều hành và quản lý trên server sẽ sở hữu những cấu hình khác nhau, tiếp sau đây là cấu hình cụ thể mang đến từng hệ điều hành. Thông số kỹ thuật này sẽ thực hiện trực tiếp bên trên server. Trong gợi ý này ta gồm network interface IPV6 mới thêm là eth2.

Xem thêm: Tắt Chế Độ Công Khai Ảnh Bìa Facebook Của Tôi, Đặt Ảnh Về Chế Độ Riêng Tư Trên Facebook

*

2.1. Hệ điều hành CentOS

Bước 1: chỉnh sửa file network config

vi /etc/sysconfig/network
Thêm vào dòng xoáy sau:


NETWORKING_IPV6=yes

*

Bước 2: Chỉnh sửa những file cấu hình interface

Tạo file cấu hình cho interface IPv6 bắt đầu tạo :


touch /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2( cầm eth2 bởi tên tương ứng với interface IPV6 mới được thêm ).
Cấu hình đến interface bằng cách điền vào tệp tin trên với ngôn từ như sau:


TYPE="Ethernet"DEVICE="eth2"ONBOOT="yes"BOOTPROTO="dhcp"IPV6INIT=yesDHCPV6C=yes

*

Bước 3: Khởi hễ lại network service

sudo service network restart
Kiểm tra interface mới bằng lệnh ip a

Bước 4: chất vấn ping ipv6 ping6

Ví dụ: ping6 google.com.vn

*

2.2 Hệ điều hành và quản lý Ubuntu 16.04

Bước 1: sửa đổi file cấu hình của các card mạng

Thêm thông số kỹ thuật enable IPv6 cho những card mạng cũ và card mạng mới tạo (Ví dụ : ở đó là eth2 )

Sửa file: /etc/network/interfaces

auto eth2 iface eth0 inet6 dhcp

Chú ý: câu hỏi thêm thông số kỹ thuật inet6 vào các card mạng khác để phòng trường hòa hợp khi thẻ mạng rứa đổi, hệ thống vẫn dìm IPv6 cho đa số card mạng có cung cấp IPv6 với đã được thông số kỹ thuật enable IPv6.

*

Bước 2: Khởi đụng lại network service

sudo service networking restart
Kiểm tra interface mới bởi lệnh ip a

*

Bước 3: đánh giá ping ipv6 bằng lệnh ping6

Ví dụ: ping6 google.com.vn

*

2.3 Hệ quản lý Ubuntu 18.04

Bước 1: sửa đổi file cấu hình của những card mạng

Sửa file: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Thêm cấu hình cho interface ipv6 bắt đầu tạo eth2:


dhcp4: true
Thêm thông số kỹ thuật ipv6 cho các interface


dhcp6: true

*

Chỉnh sửa file: /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Thêm thông số kỹ thuật cho interface ipv6 bắt đầu tạo eth2:


ethernets: eth2: dhcp4: yes ```Thêm thông số kỹ thuật ipv6 cho những interface```shdhcp6: yes

*

Bước 2: Khởi rượu cồn lại network service

service networkd-dispatcher restart
Kiểm tra interface mới bằng lệnh: ip a

*

Bước 3: đánh giá ping IPv6 IP bởi lệnh ping6

Ví dụ: ping6 google.com.vn

*

2.4 Hệ điều hành và quản lý Window

Bước 1: Tắt RandomID

Chạy lệnh :


netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled
để không cho Windows áp dụng RandomID

Bước 2: soát sổ ping ipv6 bằng lệnh ping -6

Ví dụ: ping -6 google.com.vn

*

2.5. Hệ điều hành Debian

Bước 1: sửa đổi file thông số kỹ thuật của những card mạng

vi /etc/network/interfaces
Thêm cấu hình cho interface ipv6 mới tạo ( ở đó là interface eth2 )


auto eth2iface eth0 inet6 dhcp

*

Bước 2: Khởi rượu cồn lại network service

sudo service networking restart
Kiểm tra interface mới bằng lệnh ip a

*

Bước 3: đánh giá ping ipv6 bằng lệnh ping6

Ví dụ: ping6 google.com.vn

*


cấu hình Firewall cấu hình băng thông mạng
trang chủ Page Dashboard Ticket Tech Blog

Chuyên mục: Domain Hosting